Nordic Field Trial System Version: 1.1.7473.18532
040011919 Midlers efffekt på pigæble, kantbæger og sort natskygge Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 19-08-2019
Fordelingsdato: 06-04-2019
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge om der er midler, der har effekt på nye ukrutsarter som pigæble, kantbæger og sort natskygge i kartofler.

BAGGRUND: Pigæble, kantbæger og sortnatskygge er nye ukrudtsarter der breder sig hurtigt og som giver store problemer i kartoffelproduktionen. En effektiv bekæmpelse af disse arter er derfor en nødvendighed.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget skal anlægges på arealer, hvor der efterfølgende kan sås græs. Der udføres ikke udbyttemåling. Efter endt registrering oversprøjtes arealet med roundup, og der sås græs, så chancen for at de udsåede ukrudtsfrø kan overleve er minimal.

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges med en gammel Nordsten såmaskine, som er ombygget til at oprille kartoffelforsøg. Bag på såmaskinen er der monteret 4 spader til oprilningen. Disse spader sættes i forskellige højder afhængig af forsøgsbehandlingen, således en parcel af led B og C svarer til en "kartoffelrække". Der er 75 cm afstand mellem spaderne. Led A (sådybden på 0 cm) er arealer mellem rækker. Bruttoparcellængden er 6 m.
Design skal manuelt tilrettes af Teknologisk Institut.


DESIGN DATA: Split-Block, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: Split-Block. Anlægsparcel minimum 2m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningLægge-datoBåde mark og forsøg

GENEREL BEHANDLING: Der må ikke foretages anden ukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Gødskning, vanding, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Dosis, middel og dato noteres.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
120-05-2019
5 dage efter udsåning
2 l Fenix
220-05-2019
5 dage efter udsåning
2 l Proman
320-05-2019
5 dage efter udsåning
0,25 l Command CS
420-05-2019
5 dage efter udsåning
2 l Fenix
0,25 l Command CS
520-05-2019
5 dage efter udsåning
2 l Proman
0,25 l Command CS
625-06-2019
5 uger efter 1. behandling, ukrudtsarter med løvblade
kg Lentagran WP
725-06-2019
5 uger efter 1. behandling, ukrudtsarter med løvblade
2 l Boxer


Faktor 2: Sådybde af ukrudt
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
A15-04-20190 cm Sådybde
B15-04-20193 cm Sådybde
C15-04-20197 cm Sådybde
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:

Faktor 2, Udsåning af ukrudtsarter:
Ukrudtsarterne udsås med en gammel Nordsten såmaskine, som er ombygget til at oprille kartoffelforsøg. Bag på såmaskinen er der monteret 4 spader til oprilningen.
 • Led A: Mellem spader udsås ukrudtsfrø direkte på jorden.
 • Led B: Spade 1 og 3 sættes i 3 cm's dybde, og der udstrøes ukrudt i disse.
 • Led C: Spade 2 og 4 sættes i 7 cm's dybde, og der udstrøes ukrudt i disse.
 • Efter udsåning i alle led rives "parceller" med løs rive, så frø dækkes med jord.
 • Der udsås 3 g kantbæger, 3 g sort natskygge og 6 g pigæble per parcel.
 • Faktor 2 er oprettet, således at det bliver muligt at indtaste data i de forskellige dybder, hvis der er stor forskel på frøenes fremspiringshastighed og behandlingseffekter.


  Faktor 1, Ukrudtsmidler:
  Der benyttes en vandmængde på ca. 200 l pr. ha.
 • Led 1-5 behandles 5 dage efter udsåning.
 • Led 6 og 7 behandles ca. 5 uger efter første behandling, når ukrudt har løvblade.

 • KEMIKALIER: Skaffes lokalt.

  UDSÆD: Udsæd af ukrudtsarter skaffes lokalt.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0120-04-2019, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P0225-06-2019, Før 2. sprøjtning
  ParcelNATSKYGGE planter/m2.
   
  ParcelPIGÆBLE planter/m2.
   
  ParcelKANTBÆGER planter/m2.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7
  FOTO digital.
   
  P0316-07-2019, 3 uger efter 2. sprøjtning
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelNATSKYGGE planter/m2.
   
  ParcelPIGÆBLE planter/m2.
   
  ParcelKANTBÆGER planter/m2.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7
  FOTO digital.
   


  HØST: Forsøget høstes ikke forsøgsmæssigt.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold bedes skrives i notat vedr. fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  KONTAKTPERSON – KARTOFLER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Claus Nielsen, AKV Langholt: 41 63 99 33 eller på mail: chn@akv-langholt.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Boxer GHS07 GHS08 GHS09
  Fenix GHS09 GHS08
  Proman GHS08 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk