Nordic Field Trial System Version: 1.1.7198.16875
240141919 Stivelsessorters kompensationsevne Til Oversigt
 

KMC
Herningvej 60
7330
Brande
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 01-04-2019
Fordelingsdato: 06-04-2019
Planansvarlig:
Telefon:
Email:


FORMÅL: At afprøve og eftervise stivelsessorters kompensationsevne i forhold til manglende planter, og hvilken påvirkning det har på udbytte, stivelsesprocent og stivelsesudbyttet.

BAGGRUND: Forsøget etableres som et almindeligt læggeafstandsforsøg, hvor der ses på hældning af udbyttekurven, for at kunne udrede noget om sortens kompensationsevne. Der tages udgangspunkt i et plantetal på 40.000 planter/ha (led 2), som der oftest henvises til i praksis. Plantetallet reduceres hhv. med 25 % og 50 % i led 3 og led 4, for at fortælle om kartoflernes kompensationsevne. Led 1 er indført med øget plantetal på 25 %, for at sikre et optimumsudbytte i en sort som Sarion.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene må kun anlægges på arealer med fabrikskartofler på sandet jord, hvor der vandes optimalt. Anlæg ikke forsøget så det gennemskæres af spor fra vandingsmaskine og marksprøjte.

ANLÆGSDATA: Bruttoparcel 4-6 rækker. Høstparcel minimum 2 rækker i alt minimum 15 m2.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 2 faktorer (Randomiseret), 3 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 30m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningLægge-datoBåde mark og forsøg

GENEREL BEHANDLING: Gødskning, ukrudt, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Kemi skaffes lokalt.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Plantetal
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
115-04-201950000 Planter/m226,7 cm Lægge-afstand
215-04-201940000 Planter/m233,3 cm Lægge-afstand
315-04-201930000 Planter/m244,4 cm Lægge-afstand
415-04-201920000 Planter/m266,7 cm Lægge-afstand


Faktor 2: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
A15-04-2019Kuras
B15-04-2019Stratos
C15-04-2019Sarion
D15-04-2019
Overstørrelse
Kuras55 mm Knoldstørrelse, min.
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:

Faktor 1: Knoldene lægges med den angivne læggeafstand.

Faktor 2:
Led 1-3: Sorternes knoldstørrelse er størrelse 35-50 mm.
Led 4: Knoldstørrelsen er 55-60 cm

LÆGGEMATERIALE: Læggekartofler leveres fra KMC.

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0101-04-2019, Før anlæg, og gødskning
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
evt. teksturanalyse indberettes
 
P0225-05-2019
ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
Antal planter optælles i hele høstparcellen. Høstparcelstørrelse (m2) og plantetal indberettes.
 
P0301-08-2019, Ved begyndende afmodning
ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
 
P0415-09-2019, Det bedst mulige tidspunkt for bedømmelse af skimmel inden høst
ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
 
ParcelBLADPLET % dækning.
 
ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
 
P0501-10-2019, Ved optagning
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
 
ParcelKARTOFFEL-PRØVE .
Prøvestørrelse 10 kg knolde. Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
STIVELSE, % af råvare


OPTAGNING: Knoldudbyttet i hver parcel bestemmes i de to midterste rækker, idet de yderste tjener som værnerækker.

PRØVEUDTAGNING: Fra hver parcel udtages en knoldprøve på 10 kg. Prøverne mærkes med de tilsendte labels, som påklæbes manilamærker inden mærkning af prøverne.
Prøverne analyseres ved KMC.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold skrives i notat vedr. fagligt notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

KONTAKTPERSON – KARTOFLER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Kristian Elkjær, KMC: 40 64 88 01 eller på mail: kel@kmc.dk.
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk