Nordic Field Trial System Version: 1.1.7473.18532
091731919 Bekæmpelse af skadedyr i vinterraps Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 29-04-2019
Fordelingsdato: 01-04-2019
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse effekten af bekæmpelse af skulpesnudebiller og skulpegalmyg samt anvendeligheden af gule limplader til at vurdere behovet for bekæmpelse af skulpegalmyg.

BAGGRUND: Antallet af behandlinger er højt i flere forsøgsled, men det er for at fastlægge de bedste behandlingstidspunkter. Der er endvidere valgt samme middel ved alle behandlinger i de enkelte forsøgsled for at eliminere forskelle, der skyldes evt. middelvalg. Midlerne har begrænsninger på antallet af tilladte behandlinger, ligesom der for at forebygge resistens ikke anbefales at anvende samme virkemekanisme for mange gange.
En gul limplade skal sættes op i 3 sider af marken for at monitere evt. skulpegalmyg. Pt. er der ikke nogen god metode til at monitere skulpegalmyg og dermed afgøre bekæmpelsesbehovet. Skulpegalmyg overvintrer i sidste års rapsmark, så der fanges ofte flest skulpegalmyg i den del af indeværende års rapsmark, hvor der året før blev dyrket raps.

FORSØGSBETINGELSER:
Ved anlæg af forsøg skal angreb af skulpesnudebiller være konstateret. Der skal være minimum 2 skulpesnudebiller pr. plante, og helst flere. Hvis forsøget anlægges i en kraftig afgrøde, er det vigtigt, at marken er blevet vækstreguleret i foråret for at undgå, at afgrøden går i leje.
Forsøget skal anlægges i en mark, hvor der i mindst en af siderne har været en nabomark med vinterraps i 2018. I mindst en af siderne må der ikke have været dyrket raps i 2018.

Gule limplader: Der skal opsættes gule limplader i 3 af markens sider, som skal sendes til SEGES ugentlig fra omkring blomstring og 5 uger frem. Se vedhæftet vejledning nederst på planen. Materialer vil blive sendt fra SEGES.
Limfælderne sættes op i 3 kanter af landmandens mark, og der skal være fælder både i en side med og en side uden rapsdyrkning året før. Det er vigtigt at limfælderne ikke sættes op senere end vækststadium 61 (10 % af blomsterne udfoldet). Områderne med en limfælde markeres, så landmanden ikke beskadiger fælden.

Indsamling af skulpesnudebiller: I forsøget skal der indsamles 300 skulpesnudebiller i det ubehandlede led eller i et område i marken der er ubehandlet til test for resistens mod pyrethroider. Se vejledning i bilag.

ANLÆGSDATA: Forsøgsbehandlingerne kan foretages med traktor med landsmandssprøjte. Der køres efter hvide flexstokke, der markerer parcellernes længde. Ved behandling med marksprøjte etableres ikke parcelgrænser på langs - istedet skæres parcellen med sideknive ved direkte høst.

Som udgangspunkt anlægges forsøgene efter forsøgsplanens betingelser. Hvis dette ikke er muligt aftales det med Teknologisk Institut.
 • Se forsøgsmeddelelse omkring kvalitet i rapsforsøg for at optimere anlæg af parceller, således at variationen minimeres mest muligt, Udbyttesikkerhed i vinterrapsforsøg

 • DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 45m2. Høstparcel minimum 45m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der fra vækststadium 51 IKKE foretages anden skadedyrsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Skadedyrsbekæmpelse
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Ingen skadedyrs-bek.
  2Stadium 65
  0,3 kg Karate 2,5 WG
  23-05-2019
  7 dage efter behandling i st. 65
  0,3 kg Karate 2,5 WG
  30-05-2019
  14 dage efter behandling i st. 65
  0,3 kg Karate 2,5 WG
  3Stadium 65
  0,3 l Biscaya OD 240
  23-05-2019
  7 dage efter behandling i st. 65
  0,3 l Biscaya OD 240
  30-05-2019
  14 dage efter behandling i st. 65
  0,3 l Biscaya OD 240
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  Vandmængde 250 l/ha
 • Led 2-3 behandles i st. 65 (når 50-60 % af blomsterne på hovedskuddet er åbne), og igen hhv. 7 og 14 dage senere. Bliver første sprøjtning udført lidt senere, skubbes de efterfølgende behandlinger. Bemærk: Karate 2,5 WG har bimærke, hvilket betyder, at midlet er farligt for bier og derfor kun må anvendes over blomstrende planter udenfor biernes flyvetid - dvs. fra kl. 21.00 til kl. 03.00 (dansk sommertid) - tjek altid marken for bier inden behandling. Biscaya OD 240 er ikke farlig for bier, men skal udsprøjtes på samme tid som Karate.
  Husk rengøring af sprøjte mellem de enkelte forsøgsbehandlinger, samt korrekt højde på sprøjtebom over afgrøden.
 • KEMIKALIER: Leveres af Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 61
  Forsøg**1 dato for.
  Opsætning af limplader
   
  P03Stadium 65, Før 1. behandling
  ForsøgSKULPEGALMYGGENS LARVE fund af, (Nej=0, Ja=1).
   
  ledUdføres kun i følgende led: 1
  PRØVE-UDTAGNING .
  300 skulpesnudebiller fra led 1 eller fra et ubehandlet område i marken udtages til analyse for resistens
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  GLIMMERBØSSER % planter m.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  GLIMMERBØSSER /plante.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  SKULPESNUDEBILLER % planter med.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  SKULPESNUDEBILLER /plante.
   
  P0423-05-2019, Før 2. behandling
  ForsøgSKULPEGALMYGGENS LARVE fund af, (Nej=0, Ja=1).
   
  ParcelSKULPESNUDEBILLER % planter med.
   
  ParcelSKULPESNUDEBILLER /plante.
   
  P0530-05-2019, Før 3. behandling
  ForsøgSKULPEGALMYGGENS LARVE fund af, (Nej=0, Ja=1).
   
  ParcelGLIMMERBØSSER % aborterede skulper.
   
  ParcelSKULPESNUDEBILLER % planter med.
   
  ParcelSKULPESNUDEBILLER /plante.
   
  ParcelSKULPEGALMYG % angrebne skulper.
   
  ParcelSKULPESNUDEBILLER % angrebne skulper.
   
  P0613-06-2019, 14 dage efter sidste behandling
  ForsøgSKULPEGALMYGGENS LARVE fund af, (Nej=0, Ja=1).
   
  ParcelSKULPESNUDEBILLER % planter med.
   
  ParcelSKULPESNUDEBILLER /plante.
   
  ParcelSKULPEGALMYG % angrebne skulper.
   
  ParcelSKULPESNUDEBILLER % angrebne skulper.
   
  ParcelNØDMODNING %, 0=ingen nødmodning, 100=alt nødmodnet.
   
  P0715-07-2019, Medio juli
  ParcelSKULPEGALMYG % angrebne skulper.
   
  ParcelNØDMODNING %, 0=ingen nødmodning, 100=alt nødmodnet.
  % skulper der er nødmodnet
   
  ParcelSKULPESNUDEBILLER % angrebne skulper.
   
  P08Stadium 90, Høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  Forsøg**1 dato for.
  Indsæt dato for notat om høstmetode og angiv i notat, hvilken høstmetode, der er anvendt (A, B, C og D)
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  OLIE, % i tørstof
  RENHED, % i råvare
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelNØDMODNING %, 0=ingen nødmodning, 100=alt nødmodnet.
  % skulper der er nødmodnet
   


  PRØVE TIL RESISTENS: Der indsamles ca. 300 skulpesnudebiller fra led 1 til test for resistens mod pyrethroider. Der udtages fra alle parceller i led 1 eller fra et ubehandlet område i marken.
  Vejledning til udtagning og prøvehåndtering er vedhæftet som bilag.

  HØST: Forsøget høstes direkte, enten med sideknive monteret på mejetærsker eller ved adskillelse af parceller inden direkte høst, hvis muligt. Høstmetoden indsættes som notat på enkeltforsøget.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for faglig notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 87 40 54 39 / 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  29-04-2019Bilag er vedhæfet (LTB)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Biscaya OD 240 GHS07 GHS08 GHS09
  Karate 2,5 WG GHS07 GHS09


  Bilag
  BeskrivelseFil
  Skulpegalmyg Vejledning 2019.pdfSkulpegalmyg Vejledning 2019.pdf
  Skulpegalmyg Registreringsskema 2019.pdfSkulpegalmyg Registreringsskema 2019.pdf
  Skulpesnudebiller Vejledning indsamling 2019.pdfSkulpesnudebiller Vejledning indsamling 2019.pdf
  Skulpesnudebiller_Skema til indsamling.pdfSkulpesnudebiller_Skema til indsamling.pdf
  Fangster limplader 091731919.xlsxFangster limplader 091731919.xlsx
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk