Nordic Field Trial System Version: 1.1.7473.18532
260071919 2019-01 DIVERSify - bælgsæd havre-vikke-hestebønne og historiske blandinger Til Oversigt
 

Økologisk Landsforening
Silkeborgvej
8230
Åbyhøj
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 20-03-2019
Fordelingsdato: 25-03-2019
Planansvarlig: Jesper Fog-Petersen
Telefon:
Email: jfp@okologi.dk


FORMÅL: At måle forskellige dyrkningskombinationers betydning for udbytte i vårvikke, hestebønne og blandsæd.

BAGGRUND: Forsøgene er en del af Horizon 2020 projektet DIVERSify, som handler om artsblandinger, hovedsageligt med fokus på bælgplanter og korn. Der udføres forskellige forsøg i de deltagende lande, de fleste involverede er universiteter. Der er også en del deltagende jordbrugere som laver demonstrationer. En del af projektet er at opsamle viden om samdyrkning, så det bliver muligt at lave et beslutningsstøtteværktøj. Samdyrkning i forsøget er med det formål at finde den bedste kombination af bælgsæd og korn til marker (JB3-5), for at få en mere robust afgrøde.

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges på arealer, der er omlagt eller under omlægning til økologisk produktion. Skal anlægges i en ærtemark, hestebønne, blandsædsmark eller ugødet vårsædsmark. Der må ikke være forfrugt kløvergræs. Må ikke anlægges på arealer med problemer med ærtesyge/ærterodråd. Der må ikke have været ært/hestebønne de seneste fire år og lupin de seneste to år. Der må ikke forekomme rodukrudt på arealet. Skal anlægges på et areal, hvor det sene høsttidspunkt for visse af leddene ikke er et problem for den efterfølgende afgrøde. Skal anlægges, hvor reaktionstallet er max. 7. Skal anlægges på JB 3-6.
Til brug for dispensation til ikke økologisk udsæd skal der, som notat, i PC-Markforsøg indberettes forsøgsværtens autorisationsnummer for økologi, samt marknr. INDEN anlæg af forsøget.

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges så der tages højde for arbejdsbredden af de maskiner, der skal anvendes til ukrudtsrenholdelse.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.

GENEREL BEHANDLING: Der må ikke tilføres N-holdig gødning til forsøget.

Ukrudtsbekæmpelse: Oplysninger om ukrudtsbekæmpelse skal oprettes som behandlinger under det enkelte led i PC-Markforsøg. Alle parceller blindharves. Ukrudtsharvning efter fremspiring, hvis det skønnes nødvendigt. Ukrudtsbehandling foretages på tværs af parcellerne. Pas på med ukrudtsharvning lige omkring fremspiring, da de sprøde spirer let knækkes. Tag hensyn til de enkelte arter.
Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1:
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
101-04-2019
VårvikkeDS Claudia
120 Spiredygt. frø/m2
100 % andel af normal udsædsmængde
201-04-2019
HestebønneFuego
50 Spiredygt. frø/m2
100 % andel af normal udsædsmængde
301-04-2019
VårvikkeDS Claudia
96 Spiredygt. frø/m2
80 % andel af normal udsædsmængde
HavreDominik
70 Spiredygt. frø/m2
20 % andel af normal udsædsmængde
401-04-2019
VårvikkeDS Claudia
72 Spiredygt. frø/m2
60 % andel af normal udsædsmængde
HavreDominik
140 Spiredygt. frø/m2
40 % andel af normal udsædsmængde
501-04-2019
HestebønneFuego
40 Spiredygt. frø/m2
80 % andel af normal udsædsmængde
HavreDominik
70 Spiredygt. frø/m2
20 % andel af normal udsædsmængde
601-04-2019
HestebønneFuego
30 Spiredygt. frø/m2
60 % andel af normal udsædsmængde
HavreDominik
140 Spiredygt. frø/m2
40 % andel af normal udsædsmængde
701-04-2019
VårvikkeDS Claudia
48 Spiredygt. frø/m2
40 % andel af normal udsædsmængde
HestebønneFuego
20 Spiredygt. frø/m2
40 % andel af normal udsædsmængde
HavreDominik
70 Spiredygt. frø/m2
20 % andel af normal udsædsmængde
801-04-2019
Historisk blanding fra landsforsøgene 1899-1908
Vårvikke25 kg DS Claudia
Markært70 kg Ingrid
Havre90 kg Dominik
Vårbyg70 kg Blanding, vårbyg
901-04-2019
Historisk blanding fra landsforsøgene omkring 1940-1945
Vårvikke25 kg DS Claudia
Markært50 kg Ingrid
Havre150 kg Dominik
1001-04-2019
HavreDominik
350 Spiredygt. frø/m2
100 % andel af normal udsædsmængde
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Der sikres et veletableret såbed, så man får optimal fremspiring. I led med blandinger, hældes udsæden i en spand og blandes, så det sikres at der ikke sker en afblanding. Sådybde for havre og vikke er 3-4 cm. Hvis mulig dog gerne hestebønner og ærter i 8 cm.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Ved anlæg
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
Der udtages en repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde, dog ved JB 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i frossen til-stand. OBS: Graveforespørgsel foretages.
N-MIN, prøvedybde, cm
NO3-N, ppm i prøvedybde
NH4-N, ppm i prøvedybde
TØRSTOF, % i prøvedybde
N-MIN, kg i prøvedybde
P02Stadium 11 - 12, Efter fremspiring
ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 5, 6, 7
HESTEBØNNE planter/m2, .
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 4, 7, 8, 9
VIKKE planter/m2.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
HAVRE planter/m2.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 8, 9
ÆRTER planter/m2.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 8
VÅRBYG planter/m2.
 
P03Stadium 41 - 49, for havre
ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 5, 6, 7
HESTEBØNNE planter/m2, .
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 4, 7, 8, 9
VIKKE planter/m2.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
HAVRE planter/m2.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 8, 9
ÆRTER planter/m2.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 8
VÅRBYG planter/m2.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 5, 6, 7
HESTEBØNNE plantehøjde, cm.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 4, 7, 8, 9
VIKKE plantehøjde, cm.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
HAVRE plantehøjde, cm.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 8, 9
ÆRTER Plantehøjde, cm.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 8
VÅRBYG plantehøjde, cm.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 5, 6, 7
HESTEBØNNE vækststadium , .
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 4, 7, 8, 9
VIKKE vækststadium , .
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
HAVRE vækststadium , .
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 8, 9
ÆRTER Vækststadium af afgrøde, .
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 8
VÅRBYG vækststadium , .
 
P04Stadium 60, St. 60 for vårhvede
ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
Se tekstafsnit PLANTEPRØVEUDT TIL BIOMASSEBESTEMMELSE.
ÆRTER, g friskvægt
UKRUDT, g friskvægt
ÆRTER, antal planter i planteklip
UKRUDT, g tørvægt
HESTEBØNNE, g friskvægt
VIKKE, g friskvægt
VÅRBYG, g friskvægt
HAVRE, g friskvægt
HESTEBØNNE, antal planter i planteklip
VIKKE, antal planter i planteklip
ParcelUKRUDT % dækning af jord.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 5, 6, 7
BLADLUS % planter m.
HESTEBØNNE
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 8, 9
BLADLUS2 % planter m, .
ÆRTER
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
BLADLUS3 % planter m, .
VÅRHAVRE
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 4, 7, 8, 9
VIKKESKIMMEL % dækning.
VIKKE
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 5, 6, 7
CHOKOLADEPLET % dækning.
HESTEBØNNE
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
MELDUG % dækning.
VÅRHAVRE
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
HAVREBLADPLET % dækning.
VÅRHAVRE
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 5, 6, 7
**1 dato for.
Dato for blomstring af HESTEBØNNE.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 4, 7, 8, 9
**2 dato for.
Dato for blomstring af VIKKE.
 
P05Stadium 75, 50% bælge i fuld størrelse
ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 5, 6, 7
HESTEBØNNE plantehøjde, cm.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 4, 7, 8, 9
VIKKE plantehøjde, cm.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
HAVRE plantehøjde, cm.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
SKUD /plante.
Skud pr. plante i VÅRHAVRE
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 4, 7, 8, 9
VIKKESKIMMEL % dækning.
% dækning af planten. VIKKE
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 5, 6, 7
CHOKOLADEPLET % dækning på bælge.
HESTEBØNNE
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 4, 7, 8, 9
BLADLUS % planter m.
VIKKE
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 5, 6, 7
BLADLUS2 % planter m, .
HESTEBØNNE
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2
BLADLUS3 % planter m, .
VÅRHAVRE
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 5, 6, 7
GRÅSKIMMEL % dækning.
% dækning af planten.HESTEBØNNE
 
P06Stadium 90, Ved høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
OBS: Prøvestørrelse min. 3 kg
VÅRHVEDE, % i renvare
VIKKE, % i renvare
RENHED, % i råvare
VÅRBYG, % i renvare
ÆRTER, % i renvare
HESTEBØNNE, % i renvare
ParcelPLANTEHØJDE cm.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 
Parcel**1 dato for.
Dato for modning af afgrøde. Samlet vurdering af alle arter.
 
P07Efter høst, Data for VIKKE-andel. Indtastes af Teknologisk Institut.
Alle målinger i P07 udføres kun i led: 1, 3, 4, 7, 8, 9
ledKERNE/FRØ-PRØVE til EurofinsAgroTesting.
Disse prøver udtages af Teknologisk Institut fra Kerne/frøprøven i P06.
VAND, % i kerne/frø
RÅPROTEIN, % i tørstof
1000 KORNSVÆGT, g
P08Efter høst, Data for HESTEBØNNE-andel. Indtastes af Teknologisk Institut.
Alle målinger i P08 udføres kun i led: 1, 3, 4, 5, 8, 9
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Disse prøver udtages af Teknologisk Institut fra Kerne/frøprøven i P06.
1000 KORNSVÆGT, g
RÅPROTEIN, % i tørstof
VAND, % i kerne/frø
P09Efter høst, Data for ÆRTE-andel. Indtastes af Teknologisk Institut.
Alle målinger i P09 udføres kun i led: 1, 3, 4, 5, 8, 9
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Disse prøver udtages af Teknologisk Institut fra Kerne/frøprøven i P06.
VAND, % i kerne/frø
RÅPROTEIN, % i tørstof
1000 KORNSVÆGT, g
P10Efter høst, Data for VÅRHAVRE/VÅRBYG-andel. Indtastes af Teknologisk Institut.
Alle målinger i P10 udføres kun i led: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Disse prøver udtages af Teknologisk Institut fra Kerne/frøprøven i P06.
1000 KORNSVÆGT, g
RÅPROTEIN, % i tørstof
VAND, % i kerne/frø


GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Lotte Buch (ltb@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER: Forsøget er en del af EU-projektet DIVERSify, hvor der foreligger en protokol for gennemførelse og registreringer. Registreringer kan derfor afvige fra Vejledning i registreringer og i disse tilfælde skal protokollen for DIVERSify følges. Kontakt Jesper Fog-Petersen i tvivlstilfælde.

PLANTEPRØVEUDT TIL BIOMASSEBESTEMMELSE: Planteprøve udtages i et plot på 25 cm2 parallelt med sårækkerne, Både afgrøde og ukrudt høstes ca. 1,5 cm over jordoverfladen. Prøve sorteres i vårvikke, hestebønne, vårhavre, ært, byg og ukrudt. For hestebønne og vårvikke tælles antal planter. For vårvikke, hestebønne og vårhavre, ært og byg måles friskvægt straks efter høst. Ukrudtsbiomassen vejes både som friskvægt og prøven tørres lokalt og vejes igen. Skal vejes på en præcis og kalibreret vægt.

KERNE/FRØ PRØVE: Der udtages kerne/frø prøver på ledniveau, Instruktion for udtagning af kerne/frøprøver. Vigtigt at den samlede prøve er min 3 kg. Prøverne sendes til KKG, som måler renhed, sorterer blandingsprøverne ud på arterne vikke, hestebønne, havre, ært og vårbyg. Herefter måles vandprocent, TKV på artsniveau, samt råprotein i vårvikke, hestebønne, ært, vårbyg og vårhvede, mens vikke sendes til kemisk analyse hos Eurofins.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende. Alle grundbehandlinger anføres med behandling, mængde og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

KONTAKTPERSON: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Jesper Fog-Petersen: 41 90 20 14 eller på mail: jfp@okologi.dk
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk