Nordic Field Trial System Version: 1.1.7473.18532
090111919 Vækstregulering i vinterraps - Storskalaforsøg Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 04-04-2019
Fordelingsdato: 02-04-2019
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekten af vækstregulering på lejesæd og udbytte i vinterraps.

BAGGRUND: Lejesæd er uønsket, da det kan reducere udbytte og høstkapacitet.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges i kraftige vinterrapsmarker i sorter med høj lejesædsrisiko.

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges med 3 gentagelser. Hver parcel anlægges i 100 meters længde og halv sprøjtebredde. I hver gentagelse behandles det halve af sprøjtens bredden, mens den anden halvdel ikke behandles. Sørg for at der ikke bliver kørt unødigt i parcellerne, og hvis nødvendigt, bliver kørt ens i alle parceller. Ved høst høstes minimum 50 meter i længde.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 3 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 1200m2. Høstparcel minimum 300m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der ikke udføres andre behandlinger med vækstregulering. Ellers behandles som omgivende mark.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Vækstregulering
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen vækstreguler.
2Stadium 30 - 51
0,7 l Caryx
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 150-200 l pr. ha.
 • Led 2 behandles i st. 30-51

 • KEMIKALIER: Skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2019, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 71
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  For hver 10 meter ned gennem parcellen vurderes lejesædskarakteren. Se tekstafsnit LEJESÆD
   
  ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
  For hver 10 meter ned gennem parcellen måles afgrødehøjden. Se tekstafsnit LEJESÆD
   
  P03Stadium 81
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  For hver 10 meter ned gennem parcellen vurderes lejesædskarakteren. Se tekstafsnit LEJESÆD
   
  ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
  For hver 10 meter ned gennem parcellen måles afgrødehøjden. Se tekstafsnit LEJESÆD
   
  ParcelOPSPRUNGNE SKULPER % opsprungne skulper, .
   
  ParcelKNÆKKEDE PLANTER % planter med.
   
  ParcelNØDMODNING % planter med.
   
  P04Stadium 90, Høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  OLIE, % i tørstof
  RENHED, % i råvare
  VAND, % i kerne/frø
  ledFOTO drone.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  For hver 10 meter ned gennem parcellen vurderes lejesædskarakteren. Se tekstafsnit LEJESÆD
   
  ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
  For hver 10 meter ned gennem parcellen måles afgrødehøjden. Se tekstafsnit LEJESÆD
   


  LEJESÆD: Lejesæd opgøres efter karakterskalaen 0-10. For hver 10 meter ned gennem parcellen vurderes lejesædskarakteren. Dette indberettes i det vedhæftede bilag nederst på planen og sendes til Marian D. Thorsted. Samme procedure følges for afgrødehøjde.

  FOTO: Dronebillede: Der tages et billede af forsøget, så alle parceller kan ses. Billederne indsættes på forsøget i PC markforsøg.

  HØST: Forsøget høstes med landmanden mejetærsker. Den høstede mængde vejes på brovægt, vejevogn eller lignende.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Marian D. Thorsted: 87 40 54 47 eller på mail: mdt@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Caryx GHS05 GHS07 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk