Nordic Field Trial System Version: 1.1.7473.18532
040221919 Ny revideret plan: Gletsjermel som næringssupplement og jordforbedringsmiddel i økologisk stivelsesproduktion Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 28-10-2019
Fordelingsdato: 06-04-2019
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekten af gletsjermel på udbyttet i økologisk dyrkning af stivelseskartofler. Eftervirkningen af gletsjermel undersøges på samme areal året efter. På grund af manglende fremspiring i kartoflerne er planen blevet revideret. Forsøgsafgrøden er nu majs til helsæd.

BAGGRUND: Indledende kontrollerede forsøg i væksthus har vist, at gletsjermel kan bidrage med øget tilførsel af kalium, magnesium, Cu, Si samt forbedring af jordstrukturen. Formålet er at teste effekten af gletsjermel på udbytte og stivelsesindhold i økologisk produktion af stivelseskartofler. Effekten vurderes i forhold til stigende niveauer af patentkali. Kombinationen af patentkali og gletsjermel har til formål at undersøge om der er en effekt af gletsjermel udover ren K effekt, eksempelvis Mg og mikronæringsstoffer frigivet fra gletsjermelet.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget må kun anlægges i økologiske stivelseskartofler, hvor der kan vandes optimalt. Forsøgene placeres således, at der kan køres med vandingsmaskine, uden at sporene gennemskærer forsøget. Forsøget strækker sig over 2 år, eftervirkning af gletchermel skal undersøges i 2020. OBS! Da stivelseskartoflerne ikke kom op, er der i stedet sået majs og forsøget gennemføres derfor i 2019 som et majsforsøg.

ANLÆGSDATA: Anlægsparcel 4 rækker, bruttolængde 25 m, nettolængde 20 meter. Høstparcel udgøres af de to midterste rækker.
Forsøget skal kunne genfindes i 2020 enten via GPS, eller ved faste målepunkter i skel.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 75m2. Høstparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningLægge-datoKun forsøg
Organiske gødningerGylle, kvæg, Gennemsnit.Kun forsøg1873

Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i generel behandling.
Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
1873EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
CU, ppm i tørstof
K, % i tørstof
MG, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i foreliggende vare
TØRSTOF, % af råvare

GENEREL BEHANDLING: Forsøget grundgødskes med kvæggylle som den omgivende mark, og som normalt for økologiske stivelseskartofler. OBS: Der skal udtages prøve til analyse af den udbragte gylle. Derudover må der ikke tilføres anden gødning end forsøgsbehandlingerne. Ved forventet tilførsel af 50 t kvæggylle per ha svarer dette til ca. 150 kg N-total, 25 kg P og 120 kg K per ha.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kalium
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
115-04-2019
Før lægning
Ingen kalium
215-04-2019
Før lægning
40 kg K161 kg Patentkali
315-04-2019
Før lægning
80 kg K321 kg Patentkali
415-04-2019
Før lægning
120 kg K482 kg Patentkali
515-04-2019
Før lægning
20 kg K10000 kg Gletsjermel
615-04-2019
Før lægning
90 kg K50000 kg Gletsjermel
715-04-2019
Før lægning
100 kg K321 kg Patentkali
10000 kg Gletsjermel
815-04-2019
Før lægning
170 kg K321 kg Patentkali
50000 kg Gletsjermel
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Planteafstand 33 cm.
  • I led 2-4 og 7-8 bredspredes patentkali umiddelbart før lægning.
  • I led 5-8 bredspredes gletchermel umidddelbart før lægning. I led 5 og 7 tilføres 10 tons gletchermel, dvs. 12-24 kg K, og i led 6 og 8 tilføres 50 tons gletchermel, dvs. 60-120 kg K. Gletchermelet spredes manuelt med hånden.

LÆGGEMATERIALE: Læggekartofler af sorten Magnat skaffes lokalt.

GØDNING: Patentkali skaffes lokalt. Gletsjermel sendes til forsøgsværten af Københavns Universitet.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0115-04-2019, Før anlæg
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
P02Stadium 83 - 85, Ved høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 
ParcelGRØNMASSEPRØVE til Koldkærgård.
TØRSTOF, % af råvare
ParcelGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
TØRSTOF, % af råvare
STIVELSE, % af tørstof
ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
P, % i ts (mineralstofanalyse)
K, % i ts (mineralstofanalyse)
MG, % i ts (mineralstofanalyse)
CA, % i ts (mineralstofanalyse)
CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
NDF, % i tørstof, total
EFOS, %, (kvæg)
RÅASKE, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
SUKKER, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TRÆSTOF, % i tørstof
iNDF, % i tørstof
P03Efter høst
ParcelJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
RT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
KT, 0 -25 cm dybde


HØST: Majsen skal høstes med Teknologisk Instituts majshøster ved stadie 83-85 når tørstofindholdet er 32 %. Kernerne vil være dejagtige, og man kan med besvær netop klemme en dråbe ud af de mellemste kerner i kolben. Majsen skal dog senest høstes den 20. oktober. Se Vejledning. Majsen høstes med 30 cm stubhøjde.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med mængde, behandling og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold skrives i notat vedr. fagligt notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Lea Staal: 51 84 23 78 eller på mail: leas@seges.dk.

Rettelser:
DatoTekst
02-09-2019Grønmasseprøve til Eurofins i P02 ændret fra led til parcelniveau i følge aftale med LEAS (HJB)Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk