Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
040221919 Gletsjermel som næringssupplement og jordforbedringsmiddel i økologisk stivelsesproduktion Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 01-04-2019
Fordelingsdato: 06-04-2019
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekten af gletsjermel på udbyttet i økologisk dyrkning af stivelseskartofler. Eftervirkningen af gletsjermel undersøges på samme areal året efter.

BAGGRUND: Indledende kontrollerede forsøg i væksthus har vist, at gletsjermel kan bidrage med øget tilførsel af kalium, magnesium, Cu, Si samt forbedring af jordstrukturen. Formålet er at teste effekten af gletsjermel på udbytte og stivelsesindhold i økologisk produktion af stivelseskartofler. Effekten vurderes i forhold til stigende niveauer af patentkali. Kombinationen af patentkali og gletsjermel har til formål at undersøge om der er en effekt af gletsjermel udover ren K effekt, eksempelvis Mg og mikronæringsstoffer frigivet fra gletsjermelet.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget må kun anlægges i økologiske stivelseskartofler, hvor der kan vandes optimalt. Forsøgene placeres således, at der kan køres med vandingsmaskine, uden at sporene gennemskærer forsøget. Forsøget strækker sig over 2 år, eftervirkning af gletchermel skal undersøges i 2020.

ANLÆGSDATA: Anlægsparcel 4 rækker, bruttolængde 25 m, nettolængde 20 meter. Høstparcel udgøres af de to midterste rækker.
Forsøget skal kunne genfindes i 2020 enten via GPS, eller ved faste målepunkter i skel.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 75m2. Høstparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningLægge-datoKun forsøg
Organiske gødningerGylle, kvæg, Gennemsnit.Kun forsøg1873

Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i generel behandling.
Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
1873EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
CU, ppm i tørstof
K, % i tørstof
MG, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i foreliggende vare
TØRSTOF, % af råvare

GENEREL BEHANDLING: Forsøget grundgødskes med kvæggylle som den omgivende mark, og som normalt for økologiske stivelseskartofler. OBS: Der skal udtages prøve til analyse af den udbragte gylle. Derudover må der ikke tilføres anden gødning end forsøgsbehandlingerne. Ved forventet tilførsel af 50 t kvæggylle per ha svarer dette til ca. 150 kg N-total, 25 kg P og 120 kg K per ha.
Det er vigtigt, at forsøget holdes fri for cikader og tæger allerede fra begyndende indflyvning og ved klækning ved brug af 2 x 0,25 kg Mospilan SG .

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kalium
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
115-04-2019
Før lægning
Ingen kalium
215-04-2019
Før lægning
40 kg K161 kg Patentkali
315-04-2019
Før lægning
80 kg K321 kg Patentkali
415-04-2019
Før lægning
120 kg K482 kg Patentkali
515-04-2019
Før lægning
20 kg K10000 kg Gletchermel
615-04-2019
Før lægning
90 kg K50000 kg Gletchermel
715-04-2019
Før lægning
100 kg K321 kg Patentkali
10000 kg Gletchermel
815-04-2019
Før lægning
170 kg K321 kg Patentkali
50000 kg Gletchermel
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Planteafstand 33 cm.
  • I led 2-4 og 7-8 bredspredes patentkali umiddelbart før lægning.
  • I led 5-8 bredspredes gletchermel umidddelbart før lægning. I led 5 og 7 tilføres 10 tons gletchermel, dvs. 12-24 kg K, og i led 6 og 8 tilføres 50 tons gletchermel, dvs. 60-120 kg K. Gletchermelet spredes manuelt med hånden.

LÆGGEMATERIALE: Læggekartofler af sorten Magnat skaffes lokalt.

GØDNING: Patentkali skaffes lokalt. Gletsjermel sendes til forsøgsværten af Københavns Universitet.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0115-04-2019, Før anlæg
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
P0225-05-2019
ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
 
P0330-06-2019
ledPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
Prøven skylles og tørres ved Teknologisk Institut, som videresender til Yara i England. Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE.
SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
P, % i ts (mineralstofanalyse)
K, % i ts (mineralstofanalyse)
MG, % i ts (mineralstofanalyse)
CA, % i ts (mineralstofanalyse)
CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
P0415-07-2019
ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
 
P0501-09-2019, Ved optagning
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
 
ParcelKARTOFFEL-PRØVE .
Prøvestørrelse 10 kg knolde. Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
STIVELSE, % af råvare
ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
 


PLANTEPRØVE: Der udtages en planteprøve jævnfør metode: Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2), se Instruktion for udtagning af planteprøver til bestemmelse af afgrødens nærringsstofforsyning. Bemærk, at det nu er småblade, der skal samles og IKKE bladstængler, som tidligere!
Teknologisk Institut skyller og tørrer prøverne samt videresender til Yara i England.

OPTAGNING: Knoldudbyttet i hver parcel bestemmes i de to midterste rækker, idet de yderste tjener som værnerækker.

PRØVEUDTAGNING: Fra hver parcel udtages en knoldprøve på 10 kg. Prøverne analyseres af SLF ved KMC.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med mængde, behandling og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold skrives i notat vedr. fagligt notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Lea Staal: 51 84 23 78 eller på mail: leas@seges.dk.
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk