Nordic Field Trial System Version: 1.1.7198.16875
091721919 Monitering af skadedyr i vinterraps ved brug af sensorteknik Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 04-07-2019
Fordelingsdato: 01-04-2019
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: At monitere angrebsgraden af skadedyr i knopstadiet og under blomstring i raps med en sensor fra FaunaPhotonics. Sensorens registreringer sammenholdes med angreb på planterne, fangster i gule fangbakker og på gule limplader.

BAGGRUND: FaunaPhotonics sensorteknik er udviklet til monitorering af skadedyr i vinterraps ved hjælp af kamerateknologi, algoritmer og billedanalyse. Forsøget løber fra foråret 2019 til sommeren 2019 med fokus på glimmerbøsser (Meligethes aeneus), skulpesnudebiller (Ceutorhynchus assimilis) og skulpegalmyg (Dasyneura brassicae). Resultaterne af feltmålingerne vil give mulighed for evaluering af sensoren sammenholdt med de bedømte angrebsstyrker og fangster i fælder.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget placeres nær Sorø i en økologisk vinterrapsmark på 20-40 ha i et område af marken, hvor der er konstateret angreb af glimmerbøsser (Led A på skitsen) og senere i et område, hvor der er konstateret skulpesnudebiller (Led B på skitsen). Der skal være god dækning af 3G eller 4G net på arealet.

ANLÆGSDATA: Det forventes at sensoren skal placeres to forskellige steder i marken, på hvert sit tidspunkt da der kun er én sensor til rådighed. Der opsættes hhv. fangbakker i led A og senere fangbakker og limplader i led B - se skitse.
 • Led A: Første tidspunkt omkring angreb af glimmerbøsser: Gule fangbakker og sensoren placeres et sted i marken, hvor der er konstateret angreb af glimmerbøsser. Der afmærkes et område på 24 x 50 meter i 2. sprøjtespor fra skel (Led A på skitsen), hvor bedømmelserne foretages. Området deles op i 4 (svarende til 4 gentagelser), hvor VKST placerer fælder (led 1) i hver felt. I én af de fire gentagelser placeres Faunaphotonics sensoren (led 2), med 4 fælder i en afstand af 2 meter fra sensoren.
 • Led B: Det forventes at sensoren flyttes omkring stadium 61 hvor der er konstateret angreb af skulpesnudebiller og der afmærkes et område på 24 x 50 meter i 2. sprøjtespor fra skel (led B på skitsen), hvor bedømmelserne foretages. Området deles op i 4 (svarende til 4 gentagelser), hvor VKST placerer ligesom i led A, 1 fælde i hver gentagelse (led 1) i hver felt. I én af de fire gentagelser placeres Faunaphotonics sensoren (led 2), med 4 fælder i en afstand af 2 meter fra sensoren. VKST opsætter derudover 3 limplader i led B, hvoraf 1 limplade vendes mod nabomarken med raps i 2018, se skitsen
Design skal manuelt tilrettes af Teknologisk Institut, så alle led A ligger samlet, og tilsvarende at alle led B ligger samlet.

DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: systematisk. Anlægsparcel minimum 1000m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Forsøget behandles som i den omgivende mark.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Skadedyrsmonitorering
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Monitering af VKSTFangst ved fælder
2Monitering af FaunaphotonicsSensormåling


Faktor 2: Område i marken
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
Auge 13Subplot 1
Buge 18Subplot 2
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Forsøgsbehandlingen er opsættelse af sensor, fangbakker og limplader til monitorering. Se skitsen nedenfor til visning af hvor fælderne placeres på forsøgsarealet. Vejledning i opsætning af fælder fremsendes på mail.
Led 1: VKST udfører opsætning af:
 • Gule fangbakker: Der opsættes som angivet på skitsen 4 gule fangbakker i hvert af de fire områder/gentagelser, som aflæses for antal glimmerbøsser og skulpesnudebiller og tømmes ugentlig. De gule fangbakker placeres i højde med rapsknopperne og senere i højde med rapsblomsterne.
 • Gule limplader: Der sættes 3 gule limplader fra st. 61 jf skitsen, som aflæses for antal galmyg og indsendes ugentlig til SEGES i 6 uger. Data indberettes i gentagelse 1-3.
  Led 2: Faunaphotonics udfører opsætning af sensoren i én af de fire områder/gentagelser. VKST sætter gule fangbakker op i en afstand af 2 meter omkring sensoren til tælling af antal glimmerbøsser. og skulpesnudebiller. Data fra hver af de fire fangbakker indberettes i hver gentagelse.

  VKST udfører alle registreringer på planter og optælling af fangster, samt indsender gule limplader til SEGES.
 • MATERIALER: Gule fangbakker, gule limplader og materiale til opsætning fremsendes fra SEGES.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0125-03-2019, Ved begyndende angreb, Uge 13
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1
  GLIMMERBØSSER % planter m.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1
  GLIMMERBØSSER /plante.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, A2
  GLIMMERBØSSER fangst af.
   
  P0201-04-2019, Uge 14
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1
  GLIMMERBØSSER % planter m.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1
  GLIMMERBØSSER /plante.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, A2
  GLIMMERBØSSER fangst af.
   
  P0308-04-2019, Uge 15
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1
  GLIMMERBØSSER % planter m.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1
  GLIMMERBØSSER /plante.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1
  GLIMMERBØSSER % aborterede skulper.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, A2
  GLIMMERBØSSER fangst af.
   
  P0411-04-2019, Uge 15 - 2. måling
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1
  GLIMMERBØSSER % planter m.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1
  GLIMMERBØSSER /plante.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1
  GLIMMERBØSSER % aborterede skulper.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, A2
  GLIMMERBØSSER fangst af.
   
  P0515-04-2019, Uge 16
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1
  GLIMMERBØSSER % planter m.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1
  GLIMMERBØSSER /plante.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1
  GLIMMERBØSSER % aborterede skulper.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, A2
  GLIMMERBØSSER fangst af.
   
  P0618-04-2019, Uge 16 - 2. måling
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1
  GLIMMERBØSSER % planter m.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1
  GLIMMERBØSSER /plante.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1
  GLIMMERBØSSER % aborterede skulper.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, A2
  GLIMMERBØSSER fangst af.
   
  P0722-04-2019, Uge 17
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1
  GLIMMERBØSSER % planter m.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1
  GLIMMERBØSSER /plante.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1
  GLIMMERBØSSER % aborterede skulper.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, A2
  GLIMMERBØSSER fangst af.
   
  P0825-04-2019, Uge 17 - 2. måling
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1
  GLIMMERBØSSER % planter m.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1
  GLIMMERBØSSER /plante.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1
  GLIMMERBØSSER % aborterede skulper.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, A2
  GLIMMERBØSSER fangst af.
   
  P0929-04-2019, uge 18
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  SKULPEGALMYG % angrebne skulper.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  SKULPEGALMYGGENS LARVE fund af, (Nej=0, Ja=1).
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  SKULPEGALMYG sum af fangst i fælder.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  SKULPESNUDEBILLER % planter med.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  SKULPESNUDEBILLER /plante.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  SKULPESNUDEBILLER % angrebne skulper.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1, B2
  SKULPESNUDEBILLER sum af fangst i fælder.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  GLIMMERBØSSER % aborterede skulper.
   
  P1002-05-2019, uge 18 - 2. måling
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  SKULPEGALMYG % angrebne skulper.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  SKULPEGALMYGGENS LARVE fund af, (Nej=0, Ja=1).
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  SKULPEGALMYG sum af fangst i fælder.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  SKULPESNUDEBILLER % planter med.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  SKULPESNUDEBILLER /plante.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  SKULPESNUDEBILLER % angrebne skulper.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1, B2
  SKULPESNUDEBILLER sum af fangst i fælder.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  GLIMMERBØSSER % aborterede skulper.
   
  P1106-05-2019, uge 19
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  SKULPEGALMYG % angrebne skulper.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  SKULPEGALMYGGENS LARVE fund af, (Nej=0, Ja=1).
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  SKULPEGALMYG sum af fangst i fælder.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  SKULPESNUDEBILLER % planter med.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A2
  SKULPESNUDEBILLER /plante.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  SKULPESNUDEBILLER % angrebne skulper.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1, B2
  SKULPESNUDEBILLER sum af fangst i fælder.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  GLIMMERBØSSER % aborterede skulper.
   
  P1209-05-2019, uge 19 - 2. måling
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  SKULPEGALMYG % angrebne skulper.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  SKULPEGALMYGGENS LARVE fund af, (Nej=0, Ja=1).
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  SKULPEGALMYG sum af fangst i fælder.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  SKULPESNUDEBILLER % planter med.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  SKULPESNUDEBILLER /plante.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  SKULPESNUDEBILLER % angrebne skulper.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1, B2
  SKULPESNUDEBILLER sum af fangst i fælder.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  GLIMMERBØSSER % aborterede skulper.
   
  P1313-05-2019, uge 20
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  SKULPEGALMYG % angrebne skulper.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  SKULPEGALMYGGENS LARVE fund af, (Nej=0, Ja=1).
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  SKULPEGALMYG sum af fangst i fælder.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  SKULPESNUDEBILLER % planter med.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  SKULPESNUDEBILLER /plante.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  SKULPESNUDEBILLER % angrebne skulper.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1, B2
  SKULPESNUDEBILLER sum af fangst i fælder.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  GLIMMERBØSSER % aborterede skulper.
   
  P1416-05-2019, uge 20 - 2. måling
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  SKULPEGALMYG % angrebne skulper.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  SKULPEGALMYGGENS LARVE fund af, (Nej=0, Ja=1).
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  SKULPEGALMYG sum af fangst i fælder.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  SKULPESNUDEBILLER % planter med.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  SKULPESNUDEBILLER /plante.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  SKULPESNUDEBILLER % angrebne skulper.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1, B2
  SKULPESNUDEBILLER sum af fangst i fælder.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  GLIMMERBØSSER % aborterede skulper.
   
  P1520-05-2019, uge 21
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  SKULPEGALMYG % angrebne skulper.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  SKULPEGALMYGGENS LARVE fund af, (Nej=0, Ja=1).
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  SKULPEGALMYG sum af fangst i fælder.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  SKULPESNUDEBILLER % planter med.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  SKULPESNUDEBILLER /plante.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  SKULPESNUDEBILLER % angrebne skulper.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1, B2
  SKULPESNUDEBILLER sum af fangst i fælder.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  GLIMMERBØSSER % aborterede skulper.
   
  P1623-05-2019, uge 21 - 2. måling
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  SKULPEGALMYG % angrebne skulper.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  SKULPEGALMYGGENS LARVE fund af, (Nej=0, Ja=1).
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  SKULPEGALMYG sum af fangst i fælder.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  SKULPESNUDEBILLER % planter med.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  SKULPESNUDEBILLER /plante.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  SKULPESNUDEBILLER % angrebne skulper.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1, B2
  SKULPESNUDEBILLER sum af fangst i fælder.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  GLIMMERBØSSER % aborterede skulper.
   
  P1727-05-2019, uge 22
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  SKULPEGALMYG % angrebne skulper.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  SKULPEGALMYGGENS LARVE fund af, (Nej=0, Ja=1).
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  SKULPEGALMYG sum af fangst i fælder.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  SKULPESNUDEBILLER % planter med.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  SKULPESNUDEBILLER /plante.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  SKULPESNUDEBILLER % angrebne skulper.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1, B2
  SKULPESNUDEBILLER sum af fangst i fælder.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  GLIMMERBØSSER % aborterede skulper.
   
  P1830-05-2019, uge 22 - 2. måling
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  SKULPEGALMYG % angrebne skulper.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  SKULPEGALMYGGENS LARVE fund af, (Nej=0, Ja=1).
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  SKULPEGALMYG sum af fangst i fælder.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  SKULPESNUDEBILLER % planter med.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  SKULPESNUDEBILLER /plante.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  SKULPESNUDEBILLER % angrebne skulper.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1, B2
  SKULPESNUDEBILLER sum af fangst i fælder.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  GLIMMERBØSSER % aborterede skulper.
   
  P1903-06-2019, uge 23
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  SKULPEGALMYG % angrebne skulper.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  SKULPEGALMYGGENS LARVE fund af, (Nej=0, Ja=1).
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  SKULPEGALMYG sum af fangst i fælder.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  SKULPESNUDEBILLER % planter med.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  SKULPESNUDEBILLER /plante.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  SKULPESNUDEBILLER % angrebne skulper.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1, B2
  SKULPESNUDEBILLER sum af fangst i fælder.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  GLIMMERBØSSER % aborterede skulper.
   
  P2006-06-2019, uge 23 - 2. måling
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  SKULPEGALMYG % angrebne skulper.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  SKULPEGALMYGGENS LARVE fund af, (Nej=0, Ja=1).
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  SKULPEGALMYG sum af fangst i fælder.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  SKULPESNUDEBILLER % planter med.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  SKULPESNUDEBILLER /plante.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  SKULPESNUDEBILLER % angrebne skulper.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1, B2
  SKULPESNUDEBILLER sum af fangst i fælder.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1
  GLIMMERBØSSER % aborterede skulper.
   


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER:
 • VKST bedømmer angreb på 20 planter.samt fangst i fælder i og data indberettes i led 1.
 • Fanunaphtonics tæller fangst i gule fangbakker og indberetter data i led 2.

  Glimmerbøsser: Antal angrebne planter og antal glimmerbøsser pr. plante samt procent angrebne skulper bedømmes fra uge 13 og ugentlig til og med uge 17.
  Skulpesnudebiller: Der bedømmes procent planter angrebet af skulpesnudebiller og antal skulpesnudebiller pr. plante, procent skulper angrebet af skulpesnudebiller. Bedømmes ugentlig fra uge 18 (st. 61) og til og med uge 23.
  Skulpegalmyg: Der bedømmes procent planter angrebet af skulpegalmyg samt registrering af første larver af skulpegal-myg. Bedømmes ugentlig fra uge 18 (st. 61) og til og med uge 23.
  I 2 uger med de største fangster af glimmerbøsser hhv. skulpesnudebiller bedømmer VKST 2 gange ugentlig, hvorfor der er oprettet 2 måletider per uge.

  Dataanalysen laves mauelt af Teknologisk Institut.

 • HØST: Forsøget høstes ikke.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 87 40 54 39 / 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  27-03-2019Der er tilføjet ledfravalg i P010 og P014 (BFM)
  26-04-2019Glimmerbøsser, % Aborterede skulper er tilføjet P09-P20 (LTB)
  04-07-2019Betaling for forsøgsarbejde er tilføjet 71600 kr (LTB)  Bilag
  BeskrivelseFil
  Skulpegalmyg Vejledning 2019.pdfSkulpegalmyg Vejledning 2019.pdf
  Skiste 091721919.xlsxSkiste 091721919.xlsx
  Fangster limplader 091721919.xlsxFangster limplader 091721919.xlsx
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk