Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
220011819 CarbonFarm - bæredygtige dyrkningssystemer i landbruget - Økologi Til Oversigt
 

Økologisk Landsforening
Silkeborgvej 260
8230
Åbyhøj
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 19-09-2019
Fordelingsdato: 30-06-2019
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Janne Aalborg Nielsen
Telefon: 87405421/+4540349051
Email: jan@vfl.dk


FORMÅL: At udvikle bæredygtige dyrkningssystemer i landbruget ud fra principperne i Conservation Agriculture.

BAGGRUND: I projektet CarbonFarm udvikles nye dyrkningssystemer, hvor jordbearbejdning undlades i forskellige grader, og der aktivt bruges efterafgrøder og sædskifte med henblik på at nedsætte ukrudtstrykket og forbedre jordens frugtbarhed.

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges på arealer der er en del af GUDP-projektet CarbonFarm.

ANLÆGSDATA: Parcellerne anlægges på langs af agerretningen.
Bruttoparcellens længde og bredde ved forsøgsvært Anders Lund: 50 m x 20 m
Bruttoparcellens længde og bredde ved forsøgsvært Per Bundgaard: 46 m x 24 m
Høstparcel bestemmes før høst.
Skitse over design er vedhæftet enkeltforsøg.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Jordbearbejdning og efterafgrøder
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1August 2018Bredsåning15 kg Alm.rajgræs
2 gange Harvning
Pløjning
Oktober 2018SåningVinterrug
Maj 2019Såning2 kg Rødkløver
4 kg Alm.rajgræs
2August 2018Bredsåning15 kg Alm.rajgræs
2 gange Harvning
Oktober 2018SåningVinterrug
Maj 2019Såning2 kg Rødkløver
3August 2018Såning8,25 kg Vårvikke
1 kg Dodder
1 kg Hvidkløver
4 kg Humlesneglebælg
4 kg Boghvede
4 kg Honningurt
Oktober 2018Radrensning
Oktober 2018SåningVinterrug
Radrensning
Maj 2019, efter sidste radrensningSåning3 kg Honningurt
1 kg Hvidkløver
4 kg Serradel
4August 2018Såning80 kg Vinterrug
1 kg Dodder
2 kg Blodkløver
4 kg Boghvede
2 kg Humlesneglebælg
4 kg Honningurt
8,25 kg Vårvikke
Maj 2019, radrensning efter behov, såning af efterafgrødeblandingSåning2 kg Honningurt
4 kg Serradel
2 kg Boghvede
1 kg Jordkløver
0,5 kg Kålroer
2 kg Oliehør
2 kg Bibernelle
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Rækkeafstand: Ved Anders Lund: 36 cm; ved Per Bundgaard: 25 cm
Arealet ved Anders har ligget sort fra juli-august. Ved Per er der høstet hestebønner. Ved Per harves der øverligt forud for etablering af efterafgrøder i led 1-4. Efterafrgøderne i led 1-4 sås medio agust 2018 på begge forsøgsarealer.
Oktober 2018
 • Led 1: Der harves to gange, og der pløjes så tæt på såningen af vinterrug som muligt. Der udsås 325-350 spiredygtige kerner pr./m2.
 • Led 2: Der harves to gange forud for etablering vinterrug. Der udsås 325-350 spiredygtige kerner pr./m2.
 • Led 3: Der radrenses mellem efterafgrøderækkerne, og herefter sås vinterrug i mellem rækkerne af efterafgrøde
 • Led 4: Der radrenses ved Per Bundgaard, men ikke ved Anders Lund (fordi dybden på radrenseren er så stor, at der risikeres frostskade på rugen). Her er vinterrug allerede etableret sammen med efterafgrødeblandingen

  November 2018: Vinterrug i led 4 kan afpudses efter behov.

  Forår 2019:
  Efter sidste radrensning undersås efterafgrøder i led 1-4.
 • UDSÆD: Anders Lund og Per Bundgaard står selv for udsæd af hestebønne og vinterrug. Øvrig udsæd leveres af FRDK.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01-, Efterår 2018
  ParcelFOTO digital.
  Tages af Økologisk Landsforening
   
  P02-, Forår/forsommer 2019
  ParcelFOTO digital.
  Tages af Økologisk Landsforening
   
  P03Juni-juli, 2019
  ParcelSYGDOMME % planter m.
  Hvis der kommer sygdomme registreres det.
   
  P04August, 2019
  ParcelEFTERAFGRØDE karakter 0-10, 0=ingen efterafgrøde, 10=total dækning.
  Udføres af Økologisk Landsforening
   
  P05Ved høst, 2019
  ParcelKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse: 1 kg pr led. Der må helst ikke være knækkede kerner i prøven. Se tekstafsnit KERNE/FRØ-PRØVE.
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  HØST: Forsøget høstes med forsøgsmejetærsker. Der høstes 4 striber (subplots) i hver parcel på tværs af agerretningen/parcellen. Vejetal for de 4 subplots noteres.

  KERNE/FRØ PRØVE: Der udtages en kerne/frø-prøve til Teknologisk Institut. Der udtages en prøve fra hver subplot som samles til en parcelprøve. Der anvendes specielle labels til høst-prøverne. Prøven sendes samme dag, som der er høstet. Prøven må ikke sendes på en fredag med mindre afgrøden er tør. Teknologisk Institut laver NIT-analyser.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.


  Rettelser:
  DatoTekst
  19-09-2019Ændret kerne/frø-prøven til at være på parcelniveau (HJB)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk