Nordic Field Trial System Version: 1.1.7473.18532
070031919 Kvælstof respons på variabel biomasse i vinterhvede - OnFarmPLUS Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 26-03-2019
Fordelingsdato: 20-03-2019
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At bestemme det optimale kvælstofniveau i vinterhvede med variabel biomasse, ved brug af GIS datakort, GPS positioneret bedømmelser/målinger og geostatistisk analyse.

BAGGRUND: Et centralt element i udvikling af tilførselsalgoritmer for kvælstof er kendskab til kvælstofresponsen i områder af marken med forskellig biomasse, således, at det kan sikres, at den største mængde kvælstof udbringes i de områder, hvor responsen er størst. Kendskabet til responsen som funktion af biomassen og tidligere tilført kvælstof er ikke kendt for de enkelte tilførselstidspunkter. Disse forsøg er designet til at belyse kvælstofresponsen ved forskellige tilførselstidspunkter og som funktion af tidligere tilførte kvælstofmængder.

FORSØGSBETINGELSER: Der må ikke tilføres husdyrgødning i vækstsæsonen eller forudgående efterår. Forsøget skal anlægges i vinterhvede med en stor variation i biomasse. Arealerne udvælges af SEGES ud fra biomassekort fra efteråret.

ANLÆGSDATA: Forsøget placeres på tværs af agerretningen, så der kan tildeles gødning med 6 x 12 meters parceller. Antallet af gentagelser tilpasses det enkelte areal og designet tilrettes manuelt. Arealerne afsættes inden behandling med RTK-GPS til udmåling af kørespor og til kortlægning af design og AB linjer i GIS. Vigtigt: Der må ikke være spor fra ATV eller andet, som kan forstyrre dronemålingerne og høstparcellen.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 40 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Arealet skal altid grundgødskes med rigelige mængder P, K, Mg, Mn og S samt evt. mikronæringsstoffer. Ved mistanke om manganmangel skal forsøgsarealet sprøjtes med 5 kg mangansulfat pr. ha. Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen.
Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Det er meget vigtigt, at f.eks. svampeangreb ikke reducerer udbyttepotentialet. Ukrudtsbekæmpelsen skal være optimalt tilpasset forekommende ukrudtsarter på arealet.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
115-03-2019

Medio marts
40 kg N148 kg NS 27-4
15-04-2019

Medio april
40 kg N148 kg NS 27-4
15-05-2019
Medio maj
40 kg N148 kg NS 27-4
215-03-2019

Medio marts
40 kg N148 kg NS 27-4
15-04-2019

Medio april
40 kg N148 kg NS 27-4
15-05-2019
Medio maj
80 kg N296 kg NS 27-4
315-03-2019

Medio marts
40 kg N148 kg NS 27-4
15-04-2019

Medio april
80 kg N296 kg NS 27-4
15-05-2019
Medio maj
40 kg N148 kg NS 27-4
415-03-2019

Medio marts
40 kg N148 kg NS 27-4
15-04-2019

Medio april
80 kg N296 kg NS 27-4
15-05-2019
Medio maj
80 kg N296 kg NS 27-4
515-03-2019

Medio marts
80 kg N296 kg NS 27-4
15-04-2019

Medio april
40 kg N148 kg NS 27-4
15-05-2019
Medio maj
40 kg N148 kg NS 27-4
615-03-2019

Medio marts
80 kg N296 kg NS 27-4
15-04-2019

Medio april
40 kg N148 kg NS 27-4
15-05-2019
Medio maj
80 kg N296 kg NS 27-4
715-03-2019

Medio marts
80 kg N296 kg NS 27-4
15-04-2019

Medio april
80 kg N296 kg NS 27-4
15-05-2019
Medio maj
40 kg N148 kg NS 27-4
815-03-2019

Medio marts
80 kg N296 kg NS 27-4
15-04-2019

Medio april
80 kg N296 kg NS 27-4
15-05-2019
Medio maj
80 kg N296 kg NS 27-4
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Hver gødningstildeling sker efter tildelingskort, som er tilrettet efter designet. Alle doseringer af kvælstof sker med konstant dosis.
 • Første tildeling overkøres hele arealet med 40 kg N, hvorefter led 5-8 tildeles 40 kg N efter tildelingskort.
 • Anden tildeling overkøres hele arealet også med 40 kg N, hvorefter led 3, 4, 7 og 8 tildeles 40 kg N efter tildelingskort.
 • Trejde tildeling overkøres hele arealet også med 40 kg N, hvorefter led 2, 4, 6 og 8 tildeles 40 kg N efter tildelingskort.

 • GØDNING: Landmandens gødning anvendes til forsøget. I forsøgsplanen er der anført NS 27-4, men en anden NS-gødning kan anvendes, så længe det sikres, at der som minimum tilføres 15 kg svovl pr. ha. Den valgte gødningstype skrives ind som forsøgsbehandling og dosis rettes til.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-03-2019, Før 1. gødskning
  ForsøgTopografi kort.
   
  ForsøgBiomasse kort.
   
  ParcelJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  Prøver udtages efter GPS position og der anvendes håndholdte labels/følgesedler. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  ParcelJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøver udtages efter GPS position og der anvendes håndholdte labels/følgesedler.
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  CUT, 0 -25 cm dybde
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ParcelJORDPRØVE-UDT. 25-75 cm til Agrolab(pose).
  Prøver udtages efter GPS position og der anvendes håndholdte labels/følgesedler. OBS: Graveforespørgsel foretages
  CUT, 25-75 cm dybde
  RT, 25-75 cm dybde
  PT, 25-75 cm dybde
  KT, 25-75 cm dybde
  MGT, 25-75 cm dybde
  TOTAL N, % i jord 25-75 cm
  FINSAND, % i jord 25-75 cm
  GROVSAND, % i jord 25-75 cm
  HUMUS, % i jord 25-75 cm
  LER, % i jord 25-75 cm
  SILT, % i jord 25-75 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 25-75 cm
  ParcelEM 38 mS/m.
  Hele forsøgarealet overkøres og der laves et kort
   
  ParcelJORDPRØVE-UDT2. .
  Til Albrecht lab. Prøver udtages efter GPS position og der anvendes håndholdte labels/følgesedler.
   
  ParcelJORDPRØVE-UDT3 .
  Til SoilCare Lab. Prøver udtages efter GPS position og der anvendes håndholdte labels/følgesedler.
   
  ParcelJORDPRØVE-UDT4 .
  Til Agrocare Lab. Prøver udtages efter GPS position og der anvendes håndholdte labels/følgesedler.
   
  ParcelJORDPRØVE-UDT. N-min 25-75,Agrolab(plastpose), .
  N-MIN, 25-75 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 25-75 cm
  NO3-N, ppm i jord 25-75 cm
  TØRSTOF, % i jord 25-75 cm
  P0215-03-2019, Før 1. gødskning, medio marts
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P0308-04-2019, + 3 uger, efter behandling medio marts
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P0415-04-2019, Før 2. gødskning, medio april
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P0507-05-2019, + 3 uger, efter 2. gødningstildeling
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P0615-05-2019, Før 3. gødskning, medio maj
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P0707-06-2019, + 3 uger, efter 3. gødningstildeling
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P08Stadium 51 - 59, Ved skridning
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  Forekomst af lejesæd bedømmes enten med drone eller som georefereret bedømmelse i Field Trial Monitor
   
  P09Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 500 g pr. parcel.
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  Forekomst af lejesæd bedømmes enten med drone eller som georefereret bedømmelse i Field Trial Monitor
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  GRAVEFORESPØRGSEL Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm kan udføres, skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Lotte Buch (ltb@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  JORDPRØVER: Der udtages jordprøver efter rodzonekapacitetskort i 3 forskellige zoner af biomasse. Jordprøverne udtages efter GPS positioner, i samme gødningsstrategi og i 2 dybder (0-25 cm & 25-75 cm). I hver af de to dybder skal udtages 1,2 kg jord som opdeles op i følgende faktioner til forskellige laboratorier. Alle prøver sendes med håndholdte labels og følgesendler.
 • AgroLab, Nmin: Der udtages 250 g og prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand, og sendes til AgroLab, Saarsted.
 • AgroLab: Der udtages 350 g, som sendes til AgroLab, Saarsted.
 • Albrectcht: Der udtages en prøve på 100 g, som sendes til:
  Agrocares headquarters
  Eric Wijnen
  Niuwe kanaal 7c
  6708 PA Wageningen
  The netherlands
 • Soilcare: Der udtages en prøve på 50 g som sendes til Lea Staal, SEGES (leas@seges.dk, 51842378).
 • NRM Brecklands Est.: Der udtages en prøve på 400 g til analyse for jordreserver, som sendes med følgeseddel http://levendejord.dk/wp-content/uploads/2018/02/Jordpr%C3%B8ve-skema-2018-DK.pdf. Prøverne sendes til:
  NRM BRECKLANDS EST
  DOWNHAM ROAD
  SWAFFHAM, NORFOLK, PE37 7QE,
  UNITED KINGDOM

 • TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER:
 • Topografikort trækkes fra Geodatastyrelse.
 • Det seneste biomassekort fra 2018 (inden for perioden 15. oktober-30. november) med NDVI trækkes fra Cropsat.

 • INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i det faglige notat:
  - Afgrødetæthed ved anlæg af forsøg
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Torkild Birkmose: 30 31 39 77 eller på mail: tsb@seges.dk.
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk