Nordic Field Trial System Version: 1.1.7198.16875
050491919 Radrensning og båndsprøjtning af alm. rajgræs udlagt i dæksæd - DEMO Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 20-03-2019
Fordelingsdato: 25-03-2019
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge mulighederne for at anvende radrensning og båndsprøjtning til bekæmpelse af ukrudt i og mellem rækkerne i alm. rajgræs udlagt i dæksæd.

BAGGRUND: Mulighederne for kemisk renholdelse i frøgræs bliver begrænset efterhånden som antallet af aktivstoffer til rådighed bliver mindre. En mekanisk renholdelse mellem rækkerne kunne være en mulighed til at begrænse behovet for kemi i frømarken. Dette forsøg skal vise mulighederne for mekanisk renholdelse i alm. rajgræs udlagt i dæksæd.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene anlægges i alm. rajgræs udlagt i dæksæd, hvor rækkeafstanden er 25 cm. Til radrensning og båndsprøjtning anvendes Garford radrenser/båndsprøjte..
Så snart sorten er kendt anføres sortsnavnet i PC-Markforsøg.

ANLÆGSDATA:
Forsøget anlægges i striber. Stribens bredde tilpasses såmaskinens bredde (8 m). Garfordens bredde er 3 m, hvilket betyder, at der vil være 1 meter i hver side af striben, der ikke sprøjtes ved kørsel 2 gange i hver stribe.
Der skal være værn mellem parceller i striben for at give mulighed for at hæve/sænke radrenseren og tænde/slukke båndsprøjten.
Der ønskes min. 30 cm parcelgrænser mellem parcellerne.
Design tilpasses af Teknologisk Institut.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor, 2 Gentagelser. Parcelfordeling: systematisk. Anlægsparcel minimum 120m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeBåde mark og forsøg

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden ukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Forsøget behandles som omgivende mark. Udførte behandlinger skal oprettes i PC-Markforsøg.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
101-04-2019
Forår
Radrensning
0,6 l CatchBåndsprøjtning
201-04-2019
Forår
Radrensning
0,6 l CatchBåndsprøjtning
20-04-2019
Ca. 3 uger efter 1. radrensning forår
Radrensning
301-04-2019
Forår
Radrensning
1 l ZyparBåndsprøjtning
20-04-2019
Ca. 3 uger efter 1. radrensning forår
Radrensning
401-04-2019
Forår
Radrensning
1 l Mustang forteBåndsprøjtning
20-04-2019
Ca. 3 uger efter 1. radrensning forår
Radrensning
501-04-2019
Forår
Radrensning
0,15 l DFFBåndsprøjtning
20-04-2019
Ca. 3 uger efter 1. radrensning forår
Radrensning
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:

SPRØJTNING: Vandmængde 150-200 l/ha
 • Alle led behandles ca. 1. april, samtidig med 1. radrensning om foråret.


  RADRENSNING:
 • Alle led radrenses forår ca. 1. april.
 • Led 2-5 radrenses igen 3 uger efter, ca. 20. april.


  Vejrdata på behandlingstidspunkterne indberettes i notat på enkeltforsøget. Temperatur, skydække og tidspunkt for sprøjtning noteres.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2019, Før 1. radrensning
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ParcelRAPGRÆS, ALM i række planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelRAPGRÆS, ALM mellem række planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG i række planter/m2, tælleflade: 1/4 m.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG mellem rækker planter/m2, tælleflade: 1/4 m.
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT i række planter/m2, .
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT mellem rækker planter/m2, .
   
  P0220-04-2019, før 2. radrensning
  ParcelRAPGRÆS, ALM i række planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelRAPGRÆS, ALM mellem række planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG i række planter/m2, tælleflade: 1/4 m.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG mellem rækker planter/m2, tælleflade: 1/4 m.
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT i række planter/m2, .
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT mellem rækker planter/m2, .
   
  P0306-05-2019, 3 uger efter 2. radrensning
  ParcelRAPGRÆS, ALM i række planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelRAPGRÆS, ALM mellem række planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG i række planter/m2, tælleflade: 1/4 m.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG mellem rækker planter/m2, tælleflade: 1/4 m.
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT i række planter/m2, .
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT mellem rækker planter/m2, .
   


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER:
  Der placeres en tælleramme 3 repræsentative steder i parcellen. Inden for tællerammen optælles enårig og alm. rapgræs samt andet græsukrudt i hhv. rækken og mellem rækker. Rækkens bredde svarer til rækkebredden på båndsprøjten.
  Efterhånden som afgrøden vokser, vurderes det, om det giver mening at optælle ukrudt i selve rækken, hvor afgrøden efterhånden udfylder "rækken".

  HØST: Forsøget høstes ikke.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – FRØGRÆS Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Barthold Feidenhans´l : 87 40 54 25 / 40 30 17 78 eller på mail: baf@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Catch GHS07 GHS09
  DFF GHS09
  Mustang forte GHS09 GHS07
  Zypar GHS07 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk