Nordic Field Trial System Version: 1.1.7473.18532
070931919 Bæredygtig majsdyrkning med sugeceller - Forfrugt kløvergræs Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 22-05-2019
Fordelingsdato: 23-03-2019
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse betydningen af tidspunktet for såning af efterafgrøde, metode og tidspunkt for gylleudbringning, samt anvendelse af nitrifikationshæmmere for udbytte og kvalitet i majs. I dette forsøg undersøges etablering af efterafgrøde og optagelse af kvælstof i majs og efterafgrøde, samt udvaskning af kvælstof.

BAGGRUND: Der har igennem en årrække været fokus på udvaskning af kvælstof fra majs særligt i miljøfølsomme vandoplande. Derfor er det vigtigt at udvikle metoder til dyrkning af majs, som begrænser udvaskning af kvælstof til et lavt niveau. Virkemidler til at opnå dette er tidlig såning af efterafgrøde og udbringning af gylle med nitrifikationshæmmer, placering af gylle og udbringning af gylle i vækstperioden. Metoderne sammenlignes med gældende praksis.


FORSØGSBETINGELSER: Der anlægges 1 forsøg i LFE 11 med forfrugt kløvergræs. Forsøget anlægges i en mark med pløjning på JB 1 eller 3. Forsøget er fastliggende i 2 år. Majsen skal sås i april i et jævnt og tilpas fast såbed. Forsøgene skal vandes optimalt efter Vandregnskab Online. Forsøgsarealet skal være fri for kvik og andet rodukrudt. Jordtypen skal være meget ensartet, og marken skal være i god kultur og have reaktionstal over 5,8.


ARBEJDSFORDELING:
 • Etablering af sugeceller foretages af Juulsgaard Tensiometre. Juulsgaard Tensiometre står også for at fjerne sugeceller før jordbearbejdning.
 • Installation af pejlerør til måling af grundvandsstand udføres af SEGES. SEGES instruerer LFE 11 i måling af grundvandsstand. LFE11 foretager måling af grundvandsstand.
 • Såning af majs med placering af startgødning udføres af Teknologisk Institut
 • Etablering af efterafgrøde udføres af Teknologisk Institut
 • Gylleudbringning udføres af Teknologisk Institut
 • Forsøget høstes af Teknologisk Institut

 • ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges i én række. Slangerne fra sugecellerne trækkes i ca. 15 - 20 cm dybde, således, at en øverlig jordberabejdning, f.eks. radrensning, er mulig. Slangerne føres til samlestativer, hvor aftapningen af vandprøverne foregår. Sugecellerne nedsættes umiddelbart efter såning af majsen. Forsøget afmærkes ud til faste punkter i skel eller hegn eller ved hjælp af GPS, så det uden problemer kan genfindes.
  Bruttoparcellerne anlægges med 3 x 16 m, svarende til 4 majsrækker. Ved afsætning af nettoparcelgrænserne skal sikres, at etablering af efterafgrøderne er repræsentativ for bruttoparcellen. Nettoparcellerne er de to midterste majsrækker i hver parcel. Umiddelbart efter sidste såtidspunkt af efterafgrøder (6 uger efter majssåning), opsprøjtes høstparcellen med glyphosat, dvs. parcellen afkortes til en længde på 10 m.

  DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Anlægsparcel minimum 48m2. Høstparcel minimum 15m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  JordbehandlingPløjningBåde mark og forsøg
  HandelsgødningerKaliumchlorid 50. KaligødKun forsøg300 kg
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Forsøget skal tilføres 300 kg kaliumchlorid. Der må ikke tildeles gødning til forsøget udover grund- og forsøgsgødning, der fremgår af forsøgsplanen. Der må ikke anvendes andre efterafgrøder og herbicider ud over de i planen angivne.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Dyrkningsstrategi
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  101-03-2019
  Først i marts
  Nedvisning
  15-03-2019
  Mindst 14 dage før udbringning af gylle udtages prøve til gylleanalyse.
  NH4-NGylle, kvæg 1826
  01-04-2019
  N-norm minus 9 kg N pr. ha, der korrigeres for eftervirkning af forfrugt og tidligere udbragt organisk gødning
  Først i april
  47 kg NH4-NGylle, kvæg 1828
  Nedfældet
  26-04-2019
  Ved såning
  9 kg N50 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
  10 kg PPlaceret
  10-05-2019
  2 uger efter majssåning
  0,5 l Callisto
  0,5 l Renol
  5,6 g Harmony 50 SX
  24-05-2019
  4 uger efter majssåning
  0,5 l Callisto
  25 g MaisTer
  0,5 l Renol
  0,15 l Starane 333 HL
  07-06-2019
  6 uger efter majssåning
  Radrensning
  07-06-2019
  Såning af efterafgrøde lige efter radrensning
  Alm.rajgræs8 kg Indicus
  201-03-2019
  Først i marts
  Nedvisning
  01-04-2019
  N-norm minus 9 kg N pr. ha, der korrigeres for eftervirkning af forfrugt og tidligere udbragt organisk gødning
  Først i april
  47 kg NH4-NGylle, kvæg 1828
  Nedfældet
  2 l Vizura
  26-04-2019
  Ved såning
  9 kg N50 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
  10 kg PPlaceret
  10-05-2019
  2 uger efter majssåning
  0,5 l Callisto
  0,5 l Renol
  5,6 g Harmony 50 SX
  24-05-2019
  4 uger efter majssåning
  0,5 l Callisto
  25 g MaisTer
  0,5 l Renol
  0,15 l Starane 333 HL
  07-06-2019
  6 uger efter majssåning
  Radrensning
  07-06-2019
  Såning af efterafgrøde lige efter radrensning
  Alm.rajgræs8 kg Indicus
  301-03-2019
  Først i marts
  Nedvisning
  25-04-2019
  N-norm minus 9 kg N pr. ha, der korrigeres for eftervirkning af forfrugt og tidligere udbragt organisk gødning
  Før pløjning
  47 kg NH4-NGylle, kvæg 1829
  Nedfældet
  2 l Vizura
  26-04-2019
  Ved såning
  9 kg N50 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
  10 kg PPlaceret
  10-05-2019
  2 uger efter majssåning
  0,5 l Callisto
  0,5 l Renol
  5,6 g Harmony 50 SX
  24-05-2019
  4 uger efter majssåning
  0,5 l Callisto
  25 g MaisTer
  0,5 l Renol
  0,15 l Starane 333 HL
  07-06-2019
  6 uger efter majssåning
  Radrensning
  07-06-2019
  Såning af efterafgrøde lige efter radrensning
  Alm.rajgræs8 kg Indicus
  401-03-2019
  Først i marts
  Nedvisning
  25-04-2019
  N-norm minus 9 kg N pr. ha, der korrigeres for eftervirkning af forfrugt og tidligere udbragt organisk gødning
  Før pløjning
  47 kg NH4-NGylle, kvæg 1829
  Nedfældet
  2 l Vizura
  26-04-2019
  Ved såning
  9 kg N50 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
  10 kg PPlaceret
  10-05-2019
  2 uger efter majssåning
  0,5 l Callisto
  0,5 l Renol
  5,6 g Harmony 50 SX
  25 g MaisTer
  24-05-2019
  4 uger efter majssåning
  Radrensning
  24-05-2019
  Såning af efterafgrøde lige efter radrensning
  Alm.rajgræs8 kg Indicus
  501-03-2019
  Først i marts
  Nedvisning
  25-04-2019
  N-norm minus 9 kg N pr. ha, der korrigeres for eftervirkning af forfrugt og tidligere udbragt organisk gødning
  Før pløjning
  47 kg NH4-NGylle, kvæg 1829
  Nedfældet
  2 l Vizura
  26-04-2019
  Ved såning
  9 kg N50 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
  10 kg PPlaceret
  10-05-2019
  2 uger efter majssåning
  0,5 l Callisto
  0,5 l Renol
  5,6 g Harmony 50 SX
  25 g MaisTer
  24-05-2019
  4 uger efter majssåning
  Radrensning
  24-05-2019
  Såning af efterafgrøde lige efter radrensning
  Alm.rajgræs6 kg Indicus
  Cikorie1 kg Spadona
  601-03-2019
  Først i marts
  Nedvisning
  25-04-2019
  N-norm minus 9 kg N pr. ha, der korrigeres for eftervirkning af forfrugt og tidligere udbragt organisk gødning
  Før pløjning
  47 kg NH4-NGylle, kvæg 1829
  Nedfældet
  2 l Vizura
  26-04-2019
  Ved såning
  9 kg N50 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
  10 kg PPlaceret
  26-04-2019

  Lige efter såning
  Strandsvingel8 kg DLF-mix (plænetype)
  Stadium 07
  Lige inden majsens fremspirring
  0,05 l DFF
  24-05-2019
  4 uger efter majssåning
  0,75 l Callisto
  0,5 l Renol
  0,15 l Starane 333 HL
  5,6 g Harmony 50 SX
  701-03-2019
  Først i marts
  Nedvisning
  25-04-2019
  N-norm minus 9 kg N pr. ha, der korrigeres for eftervirkning af forfrugt og tidligere udbragt organisk gødning
  Efter pløjning
  47 kg NH4-NGylle, kvæg 1829
  Placeret
  2 l Vizura
  26-04-2019
  Ved såning
  9 kg N50 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
  10 kg PPlaceret
  10-05-2019
  2 uger efter majssåning
  0,5 l Callisto
  0,5 l Renol
  5,6 g Harmony 50 SX
  24-05-2019
  4 uger efter majssåning
  0,5 l Callisto
  25 g MaisTer
  0,5 l Renol
  0,15 l Starane 333 HL
  07-06-2019
  6 uger efter majssåning
  Radrensning
  07-06-2019
  Såning af efterafgrøde lige efter radrensning
  Alm.rajgræs8 kg Indicus
  801-03-2019
  Først i marts
  Nedvisning
  26-04-2019
  Ved såning
  9 kg N50 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
  10 kg PPlaceret
  10-05-2019
  2 uger efter majssåning
  0,5 l Callisto
  0,5 l Renol
  5,6 g Harmony 50 SX
  24-05-2019
  4 uger efter majssåning
  0,5 l Callisto
  25 g MaisTer
  0,5 l Renol
  0,15 l Starane 333 HL
  07-06-2019
  N-norm minus 9 kg N pr. ha, der korrigeres for eftervirkning af forfrugt og tidligere udbragt organisk gødning
  47 kg NH4-NGylle, kvæg Markforsuring 1830
  Slangeudlagt
  6,4 pH
  07-06-2019
  6 uger efter majssåning og lige efter gylleudbringning
  Radrensning
  07-06-2019
  Såning af efterafgrøde lige efter radrensning
  Alm.rajgræs8 kg Indicus
  901-03-2019
  Først i marts
  Nedvisning
  26-04-2019
  Ved såning
  9 kg N50 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
  10 kg PPlaceret
  26-04-2019

  Lige efter såning
  Strandsvingel8 kg DLF-mix (plænetype)
  Stadium 07
  Lige inden majsens fremspirring
  0,05 l DFF
  24-05-2019
  4 uger efter majssåning
  0,75 l Callisto
  5,6 g Harmony 50 SX
  0,5 l Renol
  0,15 l Starane 333 HL
  07-06-2019
  N-norm minus 9 kg N pr. ha, der korrigeres for eftervirkning af forfrugt og tidligere udbragt organisk gødning
  47 kg NH4-NGylle, kvæg Markforsuring 1830
  Slangeudlagt
  6,4 pH
  1001-03-2019
  Først i marts
  Nedvisning
  26-04-2019
  Ved såning
  9 kg N50 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
  10 kg PPlaceret
  26-04-2019

  Lige efter såning
  Strandsvingel8 kg DLF-mix (plænetype)
  Stadium 07
  Lige inden majsens fremspirring
  0,05 l DFF
  24-05-2019
  4 uger efter majssåning
  0,75 l Callisto
  5,6 g Harmony 50 SX
  0,5 l Renol
  0,15 l Starane 333 HL
  1101-03-2019
  Først i marts
  Nedvisning2 l Vizura
  26-04-2019
  Ved såning
  9 kg N50 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
  10 kg PPlaceret
  10-05-2019
  2 uger efter majssåning
  0,5 l Callisto
  0,5 l Renol
  5,6 g Harmony 50 SX
  24-05-2019
  4 uger efter majssåning
  0,5 l Callisto
  25 g MaisTer
  0,5 l Renol
  0,15 l Starane 333 HL
  07-06-2019
  6 uger efter majssåning
  Radrensning
  07-06-2019
  Såning af efterafgrøde lige efter radrensning
  Alm.rajgræs8 kg Indicus
  1201-03-2019
  Først i marts
  Nedvisning
  01-04-2019
  Før pløjning
  2 l Vizura
  26-04-2019
  Ved såning
  9 kg N50 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
  10 kg PPlaceret
  10-05-2019
  2 uger efter majssåning
  0,5 l Callisto
  0,5 l Renol
  5,6 g Harmony 50 SX
  24-05-2019
  4 uger efter majssåning
  0,5 l Callisto
  25 g MaisTer
  0,5 l Renol
  0,15 l Starane 333 HL
  07-06-2019
  6 uger efter majssåning
  Radrensning
  07-06-2019
  Såning af efterafgrøde lige efter radrensning
  Alm.rajgræs8 kg Indicus
  1301-03-2019
  Først i marts
  Nedvisning
  26-04-2019
  Ved såning
  9 kg N50 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
  10 kg PPlaceret
  10-05-2019
  2 uger efter majssåning
  0,5 l Callisto
  0,5 l Renol
  5,6 g Harmony 50 SX
  24-05-2019
  4 uger efter majssåning
  0,5 l Callisto
  25 g MaisTer
  0,5 l Renol
  0,15 l Starane 333 HL
  07-06-2019
  6 uger efter majssåning
  Radrensning
  07-06-2019
  Såning af efterafgrøde lige efter radrensning
  Alm.rajgræs8 kg Indicus
  1401-03-2019
  Først i marts
  Nedvisning
  25-04-2019
  ½ (N-norm minus 9 kg N pr. ha), der korrigeres for eftervirkning af forfrugt og tidligere udbragt org. gødning
  Før pløjning
  24 kg NH4-NGylle, kvæg 1828
  Nedfældet
  26-04-2019
  Ved såning
  9 kg N50 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
  10 kg PPlaceret
  10-05-2019
  2 uger efter majssåning
  0,5 l Callisto
  0,5 l Renol
  5,6 g Harmony 50 SX
  24-05-2019
  4 uger efter majssåning
  0,5 l Callisto
  25 g MaisTer
  0,5 l Renol
  0,15 l Starane 333 HL
  07-06-2019
  6 uger efter majssåning
  Radrensning
  07-06-2019
  Såning af efterafgrøde lige efter radrensning
  Alm.rajgræs8 kg Indicus
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
  Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
  1826EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvægAMMONIUM-N, kg/ha
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  1828EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  1829EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  1830EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvæg MarkforsuringAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare

  PRØVEUDTAGNING AF GYLLE: Senest 14 dage før udbringningstidspunktet udtages den første gylleprøve (prøvenr. 1826) til bestemmelse af NH4-N indholdet og dermed doseringsmængde ved første udbringning ca. 1 april.
  Ved udbringning 1. april udtages den anden gylleprøve (prøvenr. 1828), der anvendes til bestemmelse af NH4-N indholdet og dermed doseringsmængde ved tildeling lige før såning.
  Ved udbringning lige før såning udtages den trejde gylleprøve (prøvenr. 1829), der anvendes til bestemmelse af NH4-N indholdet og dermed doseringsmængde ved tildeling af gylle 6 uger efter såning.
  Ved udbringning af gylle 6 uger efter såning udtages den fjedre gylleprøve (prøvenr. 1830)

  Al gylle udbringes af Teknologisk Institut og koordineres med Henrik Flansmose Junker, tlf: 7220 3386 fra Teknologisk Institut.

  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  Nedvisning af græs
  Hele marken nedvisnes primo marts.
 • I Led 11 udsprøjtes Nitrifikationshæmmer, Vizura hurtigst mulig efter nedvisning
 • I Led 12 udsprøjtes Nitrifikationshæmmer Vizura umiddelbart inden pløjning

 • Tidspunkterne for gødskning, ukrudtsbekæmpelse og såning af efterafgrøder i forhold til såning af majs SKAL overholdes, se skitse nederst.

  Gødskning
  Alle led tildeles 50 kg DAP 18-20 i startgødning ved såning svarende til 10 kg P og 9 kg N. Gylle tildeles ud fra markens kvælstofnorm. N-normen korrigeres for eftervirkning af forfrugt og tidligere udbragt organisk gødning. Kvælstofmængden i hvert led korrigeres for de 9 kg N givet i startgødning på følgende vis: 1 N = Kvælstofnormen minus 9 kg N pr. ha i startgødningen.

 • Led 1 og 2: 1 N i gylle nedfældes i starten af april henholdsvis med og uden nitrifikationhæmmer.
 • Led 3-6: 1 N i gylle med nitrifikationshæmmer nedfældes før pløjning umiddelbart inden såning af majs.
 • Led 7: 1 N i gylle med nitrifikationshæmmer placeres efter pløjning og pakning umiddelbart inden såning af majs.
 • Led 8-9: 1 N udlægges som forsuret gylle med slæbeslager 6 uger efter majsen er sået.
 • Led 10-13: tilføres ingen kvælstof udover startgødning
 • Led 14: ½ N i gylle uden nitrifikationshæmmer nedfældes lige før majs såning i slutningen af april .

  Efterafgrøde
  Efterafgrøde radsås mellem majsrækkerne umiddelbart efter radrensning, med undtagelse af led 6, 9 og 10.
 • Led 1-3, 7-8 og 11-14: Der sås 8 kg Alm. rajgræs 6 uger efter såning af majs.
 • Led 4: Der sås 8 kg Alm rajgræs 4 uger efter såning af majs
 • Led 5: Der sås 6 kg Alm rajgræs og 1 kg cikorie 4 uger efter såning af majs
 • Led 6 og 9-10: Der sås 8 kg strandsvingel (plænetype) lige efter såning af majs

  Ukrudtsbekæmpelse
 • Lige inden majsens fremspiring behandles led 6, 9 og 10
 • 2 uger efter såning behandles led 1-5, 7-8 og 11-14
 • 4 uger efter såning behandles led 1-3, 6-14

 • UDSÆD: Udsæd af majs af sorten Prospect og efterafgrøde af alm. rajgræs af sorten Indicus, strandsvingel af sorten Tower, Cikorie af sorten Spadona samt DLF-mix, som er en plænetype leveres af Teknologisk Institut.

  GØDNING: Kvæggylle skaffes lokalt

  KEMIKALIER: Leveres af Teknologisk Institut
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0122-03-2019, Før 1. gødskning
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 25-50 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 25-50 cm
  GROVSAND, % i jord 25-50 cm
  HUMUS, % i jord 25-50 cm
  LER, % i jord 25-50 cm
  SILT, % i jord 25-50 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 25-50 cm
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 50-75 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 50-75 cm
  GROVSAND, % i jord 50-75 cm
  HUMUS, % i jord 50-75 cm
  LER, % i jord 50-75 cm
  SILT, % i jord 50-75 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 50-75 cm
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 75-100cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 75-100 cm
  GROVSAND, % i jord 75-100 cm
  HUMUS, % i jord 75-100 cm
  LER, % i jord 75-100 cm
  SILT, % i jord 75-100 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 75-100 cm
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  N-MIN, kg i prøvedybde
  P0215-03-2019
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  GRUNDVANDSSTAND cm.
   
  P0301-04-2019
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  GRUNDVANDSSTAND cm.
   
  P0415-04-2019
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  GRUNDVANDSSTAND cm.
   
  P0530-04-2019
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  GRUNDVANDSSTAND cm.
   
  P0615-05-2019
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  GRUNDVANDSSTAND cm.
   
  P0701-06-2019
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  GRUNDVANDSSTAND cm.
   
  P0820-06-2019
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  GRUNDVANDSSTAND cm.
   
  P0910-07-2019
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  GRUNDVANDSSTAND cm.
   
  P1030-07-2019
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  GRUNDVANDSSTAND cm.
   
  ParcelFOTO digital.
  Billedet skal være i hele bredden mellem de 2 majsrækker i nettoparcellen, og skal vise hvor godt efterafgrøden er etableret. Se tekstafsnit FOTO digital
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
  De 5 vigtigste ukrudtsarter oprettes og bedømmes
   
  ParcelPLANTEDÆKKE % dækning, .
  Efterafgrødens dækning af jordoverfladen i hele nettoparcellen.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
  De 5 vigtigste ukrudtsarter oprettes og bedømmes
   
  P1120-08-2019
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  GRUNDVANDSSTAND cm.
   
  P1210-09-2019
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  GRUNDVANDSSTAND cm.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
  De 5 vigtigste ukrudtsarter oprettes og bedømmes
   
  ParcelPLANTEDÆKKE % dækning, .
  Efterafgrødens dækning af jordoverfladen i hele nettoparcellen
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
  De 5 vigtigste ukrudtsarter oprettes og bedømmes
   
  ParcelFOTO digital.
  Billedet skal være i hele bredden mellem de 2 majsrækker i nettoparcellen, og skal vise hvor godt efterafgrøden er etableret. Se tekstafsnit FOTO digital
   
  P1301-10-2019
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  GRUNDVANDSSTAND cm.
   
  P1410-10-2019, Før høst
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
  Antal planter i hele høstparcellen tælles og indberettes sammen med m2 måleflade.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P1510-10-2019, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  iNDF, % i tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  EFOS, %, (kvæg)
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  STIVELSE, % af tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
   
  ParcelGRØNMASSEPRØVE til Koldkærgård.
  TØRSTOF, % af råvare
  P1610-10-2019, Lige efter høst
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
  Planteprøver udtages af efterafgrøde. Se afsnit PRØVEUDTAGNING. Klippes jf. metode 1 - Planteprøver til bestemmelse af arealbestemt kvælstofoptagelse.
  TØRSTOF, % i planteprøve
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  PLANTEMATERIALE (EFTER VASK), kg i planteprøve
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
  TØRSTOF, % i jord 25-50 cm
  N-MIN, 25-50 cm dybde
  NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
  NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 50-75,Agrolab(plastpose).
  NH4-N, ppm i jord 50-75 cm
  NO3-N, ppm i jord 50-75 cm
  N-MIN, 50-75 cm dybde
  TØRSTOF, % i jord 50-75 cm
  ParcelFOTO digital.
  Billedet skal være i hele bredden mellem de 2 majsrækker, og skal vise hvor godt efterafgrøden er etableret. Se tekstafsnit FOTO digital
   
  ParcelPLANTEDÆKKE % dækning, .
  Efterafgrødens dækning af jordoverfladen i hele nettoparcellen
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS værdi.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  P1715-10-2019
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  GRUNDVANDSSTAND cm.
   
  P1801-11-2019, November
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
  Planteprøver udtages af efterafgrøde. Se afsnit PRØVEUDTAGNING. Klippes jf. metode 1 - Planteprøver til bestemmelse af arealbestemt kvælstofoptagelse.
  PLANTEMATERIALE (EFTER VASK), kg i planteprøve
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  TØRSTOF, % i planteprøve
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  GRUNDVANDSSTAND cm.
   
  P1915-11-2019
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  GRUNDVANDSSTAND cm.
   
  P2030-11-2019
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  GRUNDVANDSSTAND cm.
   
  P2115-12-2019
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  GRUNDVANDSSTAND cm.
   


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Lotte Buch (ltb@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  PLANTEDÆKKE AF EFTERAFGRØDE:
  Bedømmelse skal foregå mellem de to majsrækker i høstparcellen.

  PLANTEBESTAND:
  Plantebestanden afrapporteres som antallet af planter i hele høstparcellen, hvor målefladen også angives. Se Plantetal/Plantebestand for majs

  FOTO DIGITAL: I P10, P12 og P16 tages et foto pr. parcel, der skal vise hvor godt efterafgrøden er etableret. Billedet skal tages lodret ned på jorden mellem de to majsrækker i nettoparcellen, således, at majsrækkerne lige netop kan anes i siderne af billedet. Den første gang der tages foto, udvælges et sted i parcellen som er repræsentativ for hele parcellen. Dette sted markeres med min 2 pæle i jorden der afgrænser området der fotograferes, således, at der tages foto på nøjagtig samme sted ved efterfølgende måletid. Billederne sendes til Martin Mikkelsen, SEGES mam@seges.dk

  MÅLING AF GRUNDVANDSSTAND: LFE11 står for måling af grundvandsstand, som foretages ved måling af vandstanden i pejlerør i kanten af marken. Pejlingen foretages ved nedsænkning af en pejlefløjte. Dybden måles til overkant af pejlerøret, netop i den dybde hvor fløjten aktiveres. Der foretages en måling pr. gentagelse, der registres under led 1 i måleparameteren GRUNDVANDSSTAND.

  VANDPRØVE: Prøver udtages hver 15. dag i perioden 15/3 til 1/6 og hver 20. dag 1/6 til 1/10. Derefter hver 15. dag. Udtagning skal afpasses efter nedbørsmængden således, at der i tørre perioder uden vandafstrømning fra jorden ikke udtages prøver. Forsøgsenheden udtager vandprøverne i henhold til Vejledning i prøveudtagning fra sugecellearealer: Udtagning af vandprøver.
  Ved spørgsmål kontaktes Kristoffer Piil, SEGES.

  Prøver nedfryses straks og opbevares på frost. Vandprøverne sendes til AgroLab Kiel, se adresse nedenfor:

  AgroLab Agrar und Umwelt GmbH
  Dr.- Hell-Str. 6
  D-24107 Kiel
  Germany

  HØST: Majsen SKAL høstes med Teknologisk Instituts majshøster ved stadie 83-85 når tørstofindholdet er 32 % i led 11. Kernerne vil være dejagtige, og man kan med besvær netop klemme en dråbe ud af de mellemste kerner i kolben. Majsen skal dog senest høstes den 20. oktober. Se Høst af majsforsøg.

  PLANTEPRØVER: I P16 og P18 efter droneflyvning udtages en planteprøve af efterafgrøden på ledniveau. Efterafgrøden afklippes ved jordoverfladen 2 steder med en prøveflade på 67 cm x 75 cm (dvs. en samlet måleflade på 1 m2) imellem de to majsrækker i hver nettoparcel, dvs. klippefelterne placeres mellem de to majsrækker som er placeret mellem hjulsporene. I mellem disse to majsrækker udvælges tilfældigt hvor klippefladerne er placeret, hvilket kan gøres ved på forhånd præcist at fastlægge, hvor mange meter inde i parcellen klippene skal tages (f.eks. 3 og 5 m). De 2 delprøver for hver parcel samles til en parcelprøve og de 4 parcelprøver samles til en led-prøve. I øvrigt følges metode 1 - Planteprøver til bestemmelse af arealbestemt kvælstofoptagelse se Instruktion for udtagning af planteprøver til bestemmelse af afgrødens nærringsstofforsyning.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  MEDFINANSIERING: Promilleafgiftsfonden for Landbrug har deltaget i finansieringen af projektet.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Konsulent Kristoffer Piil: 51 73 05 22 eller på mail: krp@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  25-03-2019Skitsen er indsat som link, da skrifttypen ellers blev for lille (RJE)
  26-03-2019N-min prøver er oprettet i P01. (RJE)
  27-03-2019Gødningsmængder oprettet på alle led. (RJE)
  05-04-2019Tidspunkt for tilførsel af gylle er ændret i led 14. Fra 1 aril til 25. april. (RJE)
  01-05-2019I led 6 er gyllemængde rettet fra 78 kg NH4-N til 47 kg NH4-N, da det var en tastefejl (ABV).
  22-05-2019Skitse opdateret, Behandlinger 4 uger efter såning manglede i led 6,9 og 10. (RJE)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Callisto GHS07 GHS08 GHS09
  DFF GHS09
  Harmony 50 SX GHS09
  MaisTer GHS09 GHS07
  Renol GHS05
  Starane 333 HL GHS07 GHS09


  Bilag
  BeskrivelseFil
  070931919_oversigt_behandlinger.xlsx070931919_oversigt_behandlinger.xlsx
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk