Nordic Field Trial System Version: 1.1.7198.16875
091711919 Bladlus i vårbyg - bekæmpelsestærskler Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 09-04-2019
Fordelingsdato: 24-03-2019
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse bekæmpelsestærsklerne for bladlus i vårbyg.

BAGGRUND: De nuværende bekæmpelsestærskler ønskes belyst. Den vejledende bekæmpelsestærskel for bladlusbekæmpelse i vårbyg er til og med vækststadium 73 (tidlig mælkemodent stadium) 25 procent angrebne strå, når der samtidig er behov for svampebekæmpelse og 40 procent angrebne strå, når der ikke samtidig er behov for svampebekæmpelse. I vækststadium 74-75 er den vejledende bekæmpelsestærskel 100 procent angrebne strå.

FORSØGSBETINGELSER:
Der gennemføres 6 forsøg ialt. Der anlægges flere forsøg end der ønskes gennemført. Derfor skal der ved konstatering af bladlus i forsøget gives besked til Lotte Buch, der herefter giver besked om forsøget skal gennemføres.
Er der ikke konstateret angreb af bladlus stoppes forsøget.
Ved lejesæd i forsøget høstes hele parcellen.

Der skal indsamles vejrdata i forsøget og i den forbindelse skal der tilkobles en vejrstation. Mere information vil blive udsendt via mail.


ANLÆGSDATA: Anlægges forsøget først, når der er konstateret angreb af bladlus, afsættes forøget uden etablering af parcelgrænser, og der sprøjtes efter hvide flexstokke.
Anlægges forsøget med etablering af parcelgrænser gøres dette så sent som muligt ift. afgrøden og en eventuelt angreb af bladlus i området kendes.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden skadedyrsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Skadedyrsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen skadedyrs-bek.
25 % angrebne strå0,15 kg Karate 2,5 WG
35 % angrebne strå0,1 kg Karate 2,5 WG
0,06 kg Pirimor G
425 % angrebne strå0,15 kg Karate 2,5 WG
525 % angrebne strå0,1 kg Karate 2,5 WG
0,06 kg Pirimor G
640 % angrebne strå0,15 kg Karate 2,5 WG
740 % angrebne strå0,1 kg Karate 2,5 WG
0,06 kg Pirimor G
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde: Der skal anvendes minimum 200 l vand pr. ha i alle behandlede led.
 • Led 2-7 behandles omkring de angivne angrebsniveauer.
 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Før behandling, i led 2
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelBLADLUS % strå m.
   
  ParcelKORNBLADB.LARVE % bortgnavet bladareal.
   
  P03+ 1 uge
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 2, 3
  ParcelBLADLUS % strå m.
   
  ParcelKORNBLADB.LARVE % bortgnavet bladareal.
   
  P04+ 1 uge
  ParcelBLADLUS % strå m.
   
  ParcelKORNBLADB.LARVE % bortgnavet bladareal.
   
  P05+ 1 uge
  ParcelBLADLUS % strå m.
   
  ParcelKORNBLADB.LARVE % bortgnavet bladareal.
   
  P06+ 1 uge
  ParcelBLADLUS % strå m.
   
  ParcelKORNBLADB.LARVE % bortgnavet bladareal.
   
  P07+ 2 uger
  ParcelBLADLUS % strå m.
   
  ParcelKORNBLADB.LARVE % bortgnavet bladareal.
   
  ParcelBYGFLUE % strå m.
  % strå med angreb
   
  P08Stadium 89 - 90, Høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  STIVELSE, % af tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   


  BEDØMMESLE AF BLADLUS: Tidspunkt for bedømmelser af bladlus er lagt ind med 1 uges mellemrum (P02-P06), og forsøget skal tilses i 5 uger fra konstatering af bladlus (5% angrebne strå, 1. behandlingstidspunkt). En afsluttende bedømmelse foretages 2 uger efter P06. For hver P-tid er det kun nødvendigt, at bedømme i led 1 og i led, der er behandlet til den givne P-tid.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 87 40 54 39 / 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  09-04-2019Underforsøgsbetingelser er det tilføjet, at der skal sættes vejrstatioenr op, og betaling for forsøgsarbejde er samtidig hævet til 17.338 kr (LTB)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Karate 2,5 WG GHS07 GHS09
  Pirimor G GHS06 GHS08 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk