Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
090791919 Gradueret vækstregulering i vinterhvede - OnFarmPLUS Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 05-12-2019
Fordelingsdato: 14-04-2019
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: Ved hjælp af geostatistisk dataanalyse at undersøge effekten af gradueret vækstregulering i vinterhvede.

BAGGRUND: Teknologien til at graduere er til rådighed og der er mulighed for at bestemme afgrødens biomasse med satellitter, droner eller afgrødesensorer. I dette forsøg afdækkes effekten af gradueret behandling ud fra biomassen og der udføres registreringer af lejesæd, således at der for hver 10 meter igennem de enkelte parceller registreres lejesæd, sammenhørende med GPS koordinat for de enkelte delbedømmelser i parcellen. Der udføres biomassemåling fra drone med multispektralt kamera med højpræcis GPS, som muliggør udformning af tildelingskort til gradueret tildeling af vækstregulering i de enkelte parceller. Forsøget anlægges med 4 led, hvor de 3 led er med fast dosis, hhv. normal og +/- 25 %, og 1 led med gradueret tildeling efter en valgt tildelingsfunktion. Tildelingsfunktionen bestemmer hvor høj dosis der gives ved forskellige NDVI-niveauer i marken. De 3 fast-dosis led tjener til en bestemmelse af den optimale tildelingsfunktion. Det graduerede led med en given valgt tildelingsfunktion kan dermed sammenlignes med potentialet i gradueret tildeling jf. den bestemte optimale tildelingsfunktion.
Biomassemålinger og lejesædsregistreringer skal desuden bruges i geostatistisk analyse til at undersøge sammenhæng mellem lejesæd og biomasse, samt indgå som en forklarende variabel i analysen (af merudbytte ved gradueret tildeling af vækstregulering). Høst foretages af Teknologisk Institut med flowmåling og højpræsis GPS udstyr. Høstudbyttes georefereres punktvist som delmålinger i de enkelte parceller, hvilket muliggør en geostatistisk analyse af udbyttet. Den geostatistiske analyse udføres af Teknologisk Institut og muliggør en forklaring af sammenhæng mellem biomassemåling, lejesæd og punktvise høstudbytter i parcellerne.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges i vinterhvede. Forsøgene anlægges i en mark med relativ stor variation i jordtypen, men ikke med unaturlig stor variation.

ARBEJDSFORDELING:
Teknologisk institut sprøjter og høster forsøget.
Teknologisk Institut udfører registreringer.
SEGES bestemmer tildelingsfunktion i samråd med Teknologisk Institut.

ANLÆGSDATA: Hver parcel anlægges i 100 meters længde og halv sprøjtebredde. Parceller behandles med de tre midtersektioner på sprøjten, således at der sprøjtes på hver side af køresporet (se skitse).
Forsøget afsættes med RTK GPS, og koordinater for hvert hjørne af forsøget indsættes som notat på enkeltforsøget.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeBåde mark og forsøg
NæringsstofferNKun forsøg50 kg

GENEREL BEHANDLING: Hele forsøgsarealet tildeles 50 kg N i foråret.
På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden vækstregulering end forsøgsbehandlingen. Forsøgsarealet skal renholdes for sygdomme, ukrudt og skadedyr.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Vækstregulering
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 32 - 33
+ 25 % dosis
0,375 l Cuadro NTEnsartet tilførsel
2Stadium 32 - 33
0,3 l Cuadro NTEnsartet tilførsel
3Stadium 32 - 33
- 25 % dosis
0,225 l Cuadro NTEnsartet tilførsel
4Stadium 32 - 33
Gradueret tildeling
0,3 l Cuadro NTPositionbest. tilf.
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 150-200 l/ha
 • Alle led vækstreguleres i st. 32-33
 • Led 1, 2 og 3 med fast dosis
 • Led 4 behandles ud fra tildelingskort. Tildelingskort udarbejdes af Teknologisk Institut ud fra droneoverflyvning i stadium 32, før behandling.
  - Timing af vækstregulering bør ske således, at behandlingen udføres på en lun dag uden udsigt til koldt vejr (frost) i de følgende par dage.


  Vejrdata på sprøjtetidspunkt indberettes i notat på enkeltforsøget. Temperatur, skydække og tidspunkt for sprøjtning noteres.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut

  TILDELINGSFIL: Forudsætninger ift tildelingsfunktion:
 • Baseret på NDVI-værdier målt i de 4 striber, der udgør led 4 (gradueret tildeling).
 • Gridstørrelsen på tildelingsfilen er 3 meter i længderetningen og 4 meter i bredden.
 • Der anvendes 200 l vand pr. ha.
 •  

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-04-2019, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 32, Før behandling
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P0301-07-2019, Ved begyndende lejesæd
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P04Stadium 89, Før høst
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P05Stadium 90, Høst, Høstes med flowhøst af Koldkærgård
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  VAND, % i kerne/frø
  STIVELSE, % af tørstof
  GLUTEN14, %
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER:
  Der bedømmes kun i den ene side af hvert sprøjtespor/kørespor. Der bedømmes for hver 10 meter.
  Bedømmelse af lejesæd udføres fra sprøjtespor/kørespor, således at afgrøden i parcellen ikke påvirkes. Selve bedømmelsen skal ligge 2 meter inde i parcellen. Der bedømmes altid i det sprøjtespor/kørespor der ligger tættest på 1. parcel i forsøget.
  RTK måles i sprøjespor/kørespor. Derfor skal der korrigeres for antal meter ift bedømmelse ved opgørelse af geostatistik.

  KERNE/FRØ PRØVE: Der udtages samlet prøve pr led fra flowhøst, der repræsenterer hele parcellen.
  HØST: Forsøget høstes af Teknologisk Institut med flow mejetærsker.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Marian D. Thorsted: 87 40 54 47 eller på mail: mdt@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Cuadro NT GHS07 GHS08 GHS09


  Bilag
  BeskrivelseFil
  090791919 skitse.xlsx090791919 skitse.xlsx
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk