Nordic Field Trial System Version: 1.1.7473.18532
030601919 Ærtesorter til helsæd Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 19-11-2019
Fordelingsdato: 22-03-2019
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Andrea Schiemann
Telefon: /+4572203384
Email: ANSC@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge udbytte og dyrkningsegenskaber hos ærtesorter til helsæd, samt undersøge tørstoffets sammensætning og foderværdi.


BAGGRUND: Den gammelkendte ærtesort, Javlo er på vej ud af dyrkningen i EU. Derfor afprøves to nye ærtesorter til helsæd, som er potentielle afløsere til sorten Javlo til grønært og ærtehelsæd.

FORSØGSSTEDER: LFE 6 ( Nord og Syd).

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges på JB 1 til 4 i ærtehelsædsmarker med kløvergræsudlæg, som kan vandes, og hvor rettidig høst er mulig. Der må ikke have været dyrket markært på arealet i de seneste 6 år og kløvergræs i de seneste 2 år. Der må ikke tilføres kvælstof eller husdyrgødning. Forsøget skal vandes optimalt efter Vandregnskab Online. Forsøget sås med småparcelteknik.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 18m2. Høstparcel minimum 15m2.
VÆRN: Omkring gentagelse (før og efter).

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING:
 • Hele forsøget grundgødskes med tilstrækkelige mængder fosfor og kalium. Forsøget må IKKE gødes med kvælstof.
 • Ukrudt skal bekæmpes med godkendte midler efter behov.
 • Lus og andre skadedyr skal bekæmpes med godkendte midler, hvis de forekommer.
 • Forsøget skal vandes optimalt efter Vandregnskab Online.

 • Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Sorter
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Stadium 00Javlo
  2Stadium 00LG Auris
  3Stadium 00Abarth
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  Udsædsmængde beregnes til 70 spiredygtige ærter pr. m2.
  Såning foretages med småparcelteknik.
  Kløvergræsudlæg sås af værten efter udsåning af ærter i forsøget.

  UDSÆD: Leveres fra Teknologisk Institut, udvejet til 18 m2 parceller. Udsædsmængde beregnes til 70 spiredygtige ærter pr. m2.
  Som udlæg anvendes værtens normale udsæd. Sortsnavn, type eller frøblandingsnummer oplyses under grundoplysninger.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0110-03-2019, Først i marts
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  P02Stadium 12 - 13, Efter fremspiring
  ParcelÆRTER planter/m2.
   
  P0301-07-2019, St. 60-65 1. juli
  ParcelGRÅSKIMMEL % dækning.
   
  ParcelÆRTESKIMMEL % dækning.
   
  ParcelÆRTESYGE % dækning.
   
  P04Stadium 78 - 79, Før høst af helsæd
  ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
   
  ParcelSTÆNGEL-LÆNGDE cm.
   
  ParcelUDLÆGGETS ANDEL % af afgrøde.
  (visuelt vurderet)
   
  P05Stadium 79, Ved høst af helsæd
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Lige før høst afklippes helsæd og udlæg på 4 steder á 25 cm sårække med normal stubhøjde (ca.10 cm) i alle parceller. Se i tekstafsnit PRØVEUDTAGNING.
  IVOS, %
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  STIVELSE, % af tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
   
  P06Stadium 79, Efter høst af helsæd
  ParcelGRÆS karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  ParcelKLØVER karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=jorden helt dækket.
   
  ParcelAFGRØDEREST i stub, karakter 0-10, 0=Normal stub, 10=Lang stub m aks/bælge/.
   


  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  PRØVEUDTAGNING: Der skal udtages en repræsentativ prøve til analyse af foderværdien. Dette gøres lige før høst ved at klippes en prøve på 2 steder á 50 cm sårække i hver parcel. Det skal sikres, at forholdet mellem ærter og udlæg i prøven er repræsentativt for afgrøden. Der må ikke klippes i de ydre sårækker af parcellen. Prøvudtagningen skal foretages SAMME dag som forsøget høstes, og det skal foregå over så kort tidsrum som muligt. Prøverne emballeres STRAKS i en stor plastpose og opbevares således, at prøvematerialet ikke påvirkes af varme og sollys. De 4 delprøver fra hvert led samles i en plastpose, som mærkes med stregkodelabels og sendes til Eurofins Agro Testing den samme dag.

  HØST: Ærtehelsæden høstes, når Javlo i led 1 er i stadie 79, ca. 3 uger efter afsluttende blomstring, når de fleste bælge er udviklede og frøene er dejagtige i de nederste bælge, sådan at man let kan sætte en negl i ærterne. Høsten foretages i starten af ugen, for at sikre at grønmasseprøver kan håndteres på laboratoriet. Udlægget høstes ikke forsøgsmæssigt.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved såning/etablering
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Martin Mikkelsen: +45 87 40 54 35 / +45 20 28 26 94 or mail mam@seges.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  13-03-2019Korrektur/KTM  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk