Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
030031819 Køreskade ved gylleudbringning i kløvergræs Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 13-03-2019
Fordelingsdato: 18-03-2019
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Kathe Thuesen Munk
Telefon: /72202810
Email: ktm@teknologisk.dk


FORMÅL: At kvantificere betydningen af kørselsmønster ved gylleudbringning i kløvergræs på udbytte og kløverandel ved hhv. udbringning med gyllevogn med nedfælder i CTF-system vs. gylleudbringning med en dog-walk maskine.

BAGGRUND: Der mangler nyere viden om betydningen af akselbelastning og dækmontering ved forskellige kørselsmønstre ved gylleudbringning i kløvergræs


FORSØGSBETINGELSER: Anlægges hvor 030031818 er gennemført efter planen. Forsøget er fastliggende og gennemføres også i 2019. Forsøget vandes optimalt efter Vandregnskab Online.

KONTAKTPERSONER:
Erling Kjær, tlf: 40750070, mail: ekjaer79@hotmail.com
Mogens Frederiksen, tlf: 40321599, mail: aulummaskinstation@mail.dk
Henning S. Lyngvig, tlf: 22503665, mail: hsl@dmoge.dk
Torben S. Frandsen, tlf: 23339789, mail: tsf@seges.dk


ANLÆGSDATA: Hver behandling (stribe) gentages 4 gange tværs over marken og i hele markens længde (ca. 400 m). Gylleudbringning med dog-walk (led 2) laves i midten af marken med 72 m. Dette svarer til 5 træk med 14,4 m høstparcel, hvorfor det midterste træk bruges som værn og til tilbagekørsel. Ved såvel gyllekørsel som høst må der kun køres én gang i hvert spor - returkørsel foregår i værnet eller udenfor forsøgsarealet. Værnet er markeret med 2 stokke. Se skitse nederst. Design tilrettes af Teknologisk Institut.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: systematisk.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.

GENEREL BEHANDLING: Forsøgsarealet gødes som omgivende mark. Al øvrig kørsel i forsøget, undtaget gyllekørsel i led 2, (skårlægning, rivning og snitning) foregår i de faste kørespor.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Udbringningsteknik
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
101-04-2019
Traktor + gyllevogn
Forår
CTF 14,4 m nedfælder25 t Gylle
20-05-2019
Traktor + gyllevogn
Efter høst af 1. slæt
CTF 14,4 m nedfælder23 t Gylle
24-06-2019
Traktor + gyllevogn
Efter høst af 2. slæt
CTF 14,4 m nedfælder23 t Gylle
201-04-2019
Vredo
Forår
Dogwalk 12,0 m nedfælder25 t Gylle
20-05-2019
Vredo
Efter høst af 1. slæt
Dogwalk 12,0 m nedfælder23 t Gylle
24-06-2019
Vredo
Efter høst af 2. slæt
Dogwalk 12,0 m nedfælder23 t Gylle
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  • Led 1: med traktor + gyllevogn udbringes gyllen ved at køre ned i en stribe og retur i striben ved siden af.
  • Led 2: med den selvkørende Vredo køres 3*2 træk i midten af forsøget, svarende til 72 m. Det er vigtigt at der køres forskudt (dogwalk) ved udbringningen.
    Det er meget vigtigt at al kørsel (undtagen gyllekørsel i led 2) foregår i de faste kørespor. Der må IKKE køres udenfor sporene. Evt. vanding foretages udenfor forsøget, samt gennem værneparcellen i midten (markeret med 2 stokke).
    Dæktrykket på Vredo tjekkes ved hver gylleudbringning. Ved afvigelse fra værdierne i P01, noteres dæktrykket som notat.

GYLLE: Fremskaffes lokalt.

GØDNING: Fremskaffes lokalt.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Forår ved begyndende vækst
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
for græsmarksbælgplanter (kløver eller lucerne)
 
ParcelSNESKIMMEL % planter døde af.
 
P02Ved gylleudbringning
ledDÆKTRYK 1. aksel, bar.
 
ledDÆKTRYK 2. aksel, bar.
 
ledDÆKTRYK 3. aksel, bar.
 
ledDÆKTRYK 4. aksel, bar.
 
ledDÆKTRYK 5. aksel, bar.
 
ledANDEL af spor af arbejdsbredde, %.
 
ledAkseltryk 1. aksel kg.
 
ledAkseltryk 2. aksel kg.
 
ledAkseltryk 3. aksel Kg.
 
ledAkseltryk 4. aksel kg.
 
ledAkseltryk 5. aksel kg.
 
P0321-05-2019, Ved høst af 1. slæt
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
Vækststadium bedømmes for græs, dvs. når mindst 50% af græsplanterne har nået det pågældende stadium
 
ParcelGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
NDF, % i tørstof, total
GRÆSANDEL, % af tørstof
HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
RØDKLØVER, % af tørstof
iNDF, % i tørstof
TRÆSTOF, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
IVOS, %
RÅASKE, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
SUKKER, % i tørstof
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 
P0425-06-2019, Ved høst af 2. slæt
ParcelGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
SUKKER, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
RÅASKE, % i tørstof
IVOS, %
TØRSTOF, % af råvare
TRÆSTOF, % i tørstof
iNDF, % i tørstof
RØDKLØVER, % af tørstof
HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
GRÆSANDEL, % af tørstof
NDF, % i tørstof, total
BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 
P0530-07-2019, Ved høst af 3. slæt
ParcelGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
NDF, % i tørstof, total
GRÆSANDEL, % af tørstof
HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
RØDKLØVER, % af tørstof
iNDF, % i tørstof
TRÆSTOF, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
IVOS, %
RÅASKE, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
SUKKER, % i tørstof
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 
P0603-09-2019, Ved høst af 4. slæt
ParcelGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
RØDKLØVER, % af tørstof
HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
GRÆSANDEL, % af tørstof
NDF, % i tørstof, total
SUKKER, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
RÅASKE, % i tørstof
IVOS, %
TØRSTOF, % af råvare
TRÆSTOF, % i tørstof
iNDF, % i tørstof
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 
P0715-10-2019, Ved høst af 5. slæt
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
NDF, % i tørstof, total
GRÆSANDEL, % af tørstof
HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
RØDKLØVER, % af tørstof
iNDF, % i tørstof
TRÆSTOF, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
IVOS, %
RÅASKE, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
SUKKER, % i tørstof
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 


HØST: Erling Kjær kontakter Henning S. Lyngvig eller Torben S. Frandsen 2-4 dage før forventet høstdato. Henning/Torben vil medvirke ved høst og sørge for registrering af udbytter og udtagning af grønmasseprøver til analyse. Hver stribe høstes for sig, og læsset vejes på brovægt ved Vestjyllands Andel, Skautrupvej 32, 7500 Holstebro.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Torben S. Frandsen: 87 40 66 60 / 23 33 97 89 eller på mail: tsf@seges.dk.

Rettelser:
DatoTekst
06-03-2019Forsøgsdesignet ikke fuldstændig randomiseret og der må forventes en usikkerhed på resultaterne svarende til et forsøg med 2 gentagelser.(KTM)
12-03-2019Korrektur (ANSC)


Skitser

Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk