Nordic Field Trial System Version: 1.1.7339.26369
030021819 Slættidspunkt og stubhøjde i typeblandinger i kløvergræs Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 13-03-2019
Fordelingsdato: 18-03-2019
Planansvarlig: Kathe Thuesen Munk
Telefon: /72202810
Email: ktm@teknologisk.dk


FORMÅL: At opnå viden om betydningen af slættidspunkt, stubhøjde og kaliumtilførsel i efteråret på bælgplanteandel og udbytte i typeblandingerne 35 og 45.

BAGGRUND: Det er velkendt, at tidspunktet for sidste slæt og stubhøjden har stor betydning for græsmarkernes overvintring, men der foreligger ingen data på betydningen af stubhøjden og tilførsel af kalium i efteråret på overvintring, bælgplanteandel og udbytte i næste brugsår.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges, hvor 030021818 er gennemført efter planen. Her blev anlagt 2 forsøg i bl. 35 og 2 forsøg i bl. 45. I 2019 høstes kun de første 2 slæt forsøgsmæssigt med udbyttemåling, hvorefter forsøget afsluttes.
Der må ikke køres med gyllevogne, frakørselsvogne eller vandingsmaskine i parcellerne. Arealet må IKKE være kløvertræt. Forsøget vandes optimalt efter Vandregnskab Online.

ANLÆGSDATA: Forsøget er anlagt på tværs af kørselsretningen. Bruttoparceller er oprettet med en parcelbredde på 3 m og længde på 12 m. Nettoparceller indstreges ikke med glyphosat, men bruttoparceller og parcelrække indstreges med glyphosat. Anlægsparcel: min 36 m2. Høstparcel min 18 m2. Høstparcellen anlægges midt i bruttoparcellen. Værn afhøstes til slut.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 36m2. Høstparcel minimum 18m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Organiske gødningerGylle, kvæg, Gennemsnit.Både mark og forsøg1824
Gylle, kvæg, Gennemsnit.Både mark og forsøg1825

Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i generel behandling.
Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
1824EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
1825EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare

GENEREL BEHANDLING: Tildeling af husdyr- og handelsgødning i 2019 som omgivende mark. Der udtages en gylleprøve til analyse af husdyrgødningen ved udbringning til 1. slæt (1824) og igen en prøve til 2. slæt (1825). Den udbragte mængde indberettes som grundbehandlinger i NFTS.
Forsøget behandles som omgivende mark.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Behandllinger i 2018. Slættid, stubhøjde og kaliumtilførsel.
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Slæt5 cm Stubhøjde
2Slæt10 cm Stubhøjde
3Slæt5 cm Stubhøjde
75 kg K150 kg Kaliumchlorid 50. Kaligød
4Slæt5 cm Stubhøjde
5Slæt10 cm Stubhøjde
6Slæt5 cm Stubhøjde
7Slæt10 cm Stubhøjde
8Slæt10 cm Stubhøjde
75 kg K150 kg Kaliumchlorid 50. Kaligød
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Der gennemføres ingen forsøgsbehandlinger i 2019, idet det er effekterne af efterårsbehandlingerne i 2018, der undersøges.

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0101-04-2019, Ved opstart af forsøg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
0=alle planter død, 10=ingen planter døde.
 
ParcelPLANTEBESTAND græs, karakter 0-10, 0=ingen græs, 10=tæt græsbestand.
0=ingen græs, 10=tæt bestand.
 
ParcelPLANTEBESTAND kløver, karakter 0-10, 0=ingen kløver, 10=tæt kløverbestand.
0=ingen kløver, 10 = tæt kløverbestand.
 
P0220-05-2019, Ved høst af 1. slæt
ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
NDF, % i tørstof, total
GRÆSANDEL, % af tørstof
HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
RØDKLØVER, % af tørstof
iNDF, % i tørstof
TRÆSTOF, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
IVOS, %
RÅASKE, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
SUKKER, % i tørstof
ParcelPLANTEBESTAND græs, karakter 0-10, 0=ingen græs, 10=tæt græsbestand.
 
ParcelPLANTEBESTAND kløver, karakter 0-10, 0=ingen kløver, 10=tæt kløverbestand.
for græsmarksbælgplanter (kløver eller lucerne)
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 
P0327-06-2019, Ved høst af 2. slæt
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
RØDKLØVER, % af tørstof
HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
GRÆSANDEL, % af tørstof
NDF, % i tørstof, total
SUKKER, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
RÅASKE, % i tørstof
IVOS, %
TØRSTOF, % af råvare
TRÆSTOF, % i tørstof
iNDF, % i tørstof
ParcelPLANTEBESTAND græs, karakter 0-10, 0=ingen græs, 10=tæt græsbestand.
 
ParcelPLANTEBESTAND kløver, karakter 0-10, 0=ingen kløver, 10=tæt kløverbestand.
for græsmarksbælgplanter (kløver eller lucerne)
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 


HØST: Der høstes de 2 første slæt, hvorefter forsøget afsluttes. Datoen for 1. slæt er vejledende og bør tilpasses lokale forhold. Perioden mellem 1. og 2. slæt skal være 6. uger. 1. slæt 20/5, 2. slæt 27/6. Parcellerne afhøstes med haldruphøster med en stubhøjde på 7 cm, når omgivende mark høstes. Værn afhøstes til slut.

GRØNMASSEPRØVE: En grønmasseprøve udtages jvf. Instruktion for udtagning af græsprøver og sendes på køl til Eurofins Agro Testing.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Torben S. Frandsen: 87 40 66 60 / 23 33 97 89 eller på mail: tsf@seges.dk.

Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk