Nordic Field Trial System Version: 1.1.7198.16875
090681919 Bekæmpelse af bygfluer i vårhvede Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 16-07-2019
Fordelingsdato: 25-03-2019
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse effekten af bekæmpelse af bygfluer i vårhvede på forskellige tidspunkter.

BAGGRUND: I de sidste 3 år har der været mere udbredte angreb af 2. generation bygfluer i vårhvede, hvilket er overraskende, da bygfluer hidtil har været et sjældent skadedyr i Danmark. I nogle marker er der i praksis udført skadedyrssprøjtning, men effekten har været svingende.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene skal anlægges i en vårhvedemark sået til normal tid. Marken må ikke være tidligt sået.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 30m2. Høstparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Forsøget behandles som den omgivende mark, dog må der ikke udføres skadedyrssprøjtning i forsøget i perioden 15. april til 25. juni.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Skadedyrsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen skadedyrs-bek.
2Sprøjtning efter klimamodel på Landbrugsinfo0,2 kg Karate 2,5 WG
3Sprøjtning efter klimamodel på Landbrugsinfo0,2 kg Karate 2,5 WG
10 dage efter 1. behandling0,2 kg Karate 2,5 WG
4Sprøjtning efter klimamodel på Landbrugsinfo0,2 kg Karate 2,5 WG
10 dage efter 1. behandling0,2 kg Karate 2,5 WG
20 dage efter 1. behandling0,2 kg Karate 2,5 WG
513-05-2019
Sprøjtning i uge 20
0,2 kg Karate 2,5 WG
10 dage efter 1. behandling0,2 kg Karate 2,5 WG
20 dage efter 1. behandling0,2 kg Karate 2,5 WG
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde: ca. 150 l vand.
 • Led 2-4 behandles første gang 2-3 dage før klimamodel (graddageberegner) på Landbrugsinfo angiver flyvning (se vedhæftet bilag).
 • Led 3 og 4 behandles derefter 10 dage senere.
 • Led 4 behandles yderligere 20 dage senere.
  Graddageberegneren køres første gang 1. maj og derefter ugentlig.
 • Led 5 behandles første gang i uge 20, og derefter hhv. 10 og 20 dage senere.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 75
  ParcelBLADLUS % strå m.
   
  ParcelBYGFLUE % strå m.
  % strå med angreb
   
  P03Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   


  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 87 40 54 39 / 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Karate 2,5 WG GHS07 GHS09


  Bilag
  BeskrivelseFil
  Vejledning til bekæmpelse af bygfluer ifølge klimamodel.pdfVejledning til bekæmpelse af bygfluer ifølge klimamodel.pdf
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk