Nordic Field Trial System Version: 1.1.7339.26369
070051919 Kvælstofstrategier i maltbyg Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 22-02-2019
Fordelingsdato: 27-02-2019
Planansvarlig: Kathe Thuesen Munk
Telefon: /72202810
Email: ktm@teknologisk.dk


FORMÅL: At optimere kvalitet og udbytte i vårbyg til malt med en målrettet kvælstofstrategi. Samt undersøge om målinger af biomasse kan bruges til bestemme et yderligere behov for kvælstof i stadie 32-45.

BAGGRUND: Ved dyrkning af maltbyg er det vigtigt at producere en god kvalitet af en anerkendt maltbygsort. De vigtigste parametre er proteinindhold og sortering. For at undgå fradrag i afregningen skal proteinindholdet ligge i intervallet 9,5 - 10,5 %. Maltbyg færdig gødes typisk med kvælstof omkring eller kort efter etablering. Derved fraskriver man sig muligheden af at justere den totale kvælstofmængde senere. I forsøgsserien måles biomassen ved forskellige gødskningsstrategier i stadie 28, 32, 37 og 45 samt udbyttet og kvalitetetsparametre.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges på JB 4-7. Forsøget etableres med småparcelteknik.Svovlsur ammoniak skal kunne placeres ved såning. Forsøgsarealet må ikke tilføres gylle eller anden kvælstofgødning end forsøgsgødningen. Forsøget anlægges på JB 4-7

ANLÆGSDATA: Anlægges med småparcelteknik.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg
HandelsgødningerPK 0-4-21 m. Mg S CuKun forsøg625 kg
VækstreguleringCeroneKun forsøg0,15 l

GENEREL BEHANDLING: Der grundgødes med 625 kg/ha PK 0-4-21.
Forsøget behandles en gang i stadie 37-39 med 0,15 l/ha Cerone, for at modvirke aks-og strånedknækning.
Ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Det er afgørende at bekæmpelsen af ukrudt, skadedyr og svampe er effektiv. Der skal som minimum bekæmpes svampe to gange.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: N-gødskning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
115-03-2019
N-norm minus 60 kg N
30 kg N143 kg Svovlsur ammoniak 21
Placeret
N under kvælstofnormNS 27-4
Bredspredt
215-03-2019
N-norm minus 20 kg N
30 kg N143 kg Svovlsur ammoniak 21
Placeret
N under kvælstofnormNS 27-4
Bredspredt
315-03-2019
N-norm plus 20 kg N
30 kg N143 kg Svovlsur ammoniak 21
Placeret
N over kvælstofnormNS 27-4
Bredspredt
415-03-2019
N-norm minus 60 kg N
30 kg N143 kg Svovlsur ammoniak 21
Placeret
N under kvælstofnormNS 27-4
Bredspredt
Stadium 3240 kg N148 kg NS 27-4
515-03-2019
N-norm minus 60 kg N
30 kg N143 kg Svovlsur ammoniak 21
Placeret
N under kvælstofnormNS 27-4
Bredspredt
Stadium 3740 kg N148 kg NS 27-4
615-03-2019
N-norm minus 60 kg N
30 kg N143 kg Svovlsur ammoniak 21
Placeret
N under kvælstofnormNS 27-4
Bredspredt
Stadium 4540 kg N148 kg NS 27-4
715-03-2019
N-norm minus 60 kg N
30 kg N143 kg Svovlsur ammoniak 21
Placeret
N under kvælstofnormNS 27-4
Bredspredt
Stadium 3280 kg N296 kg NS 27-4
815-03-2019
N-norm minus 60 kg N
30 kg N143 kg Svovlsur ammoniak 21
Placeret
N under kvælstofnormNS 27-4
Bredspredt
Stadium 3780 kg N296 kg NS 27-4
915-03-2019
N-norm minus 60 kg N
30 kg N143 kg Svovlsur ammoniak 21
Placeret
N under kvælstofnormNS 27-4
Bredspredt
Stadium 4580 kg N296 kg NS 27-4
1015-03-2019
30 kg N143 kg Svovlsur ammoniak 21
Placeret
70 kg N259 kg NS 27-4
Bredspredt
Stadium 32N tildeling m Yara N-testerNS 27-4
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Udsædsmængde ved såning før 20. marts er 250 spiredygtige kerner pr. m2. Ved såning efter 20. marts anvendes 300 spiredygtige planter pr. m2.
Den del af forsøgsgødningen der tildeles ved såning placeres nogle cm under og ved siden af udsæden. Øvrig gødning bredspredes oven på jorden.
Kvælstofniveauerne i led 1-9 bestemmes med udgangspunkt i markens kvælstofnorm, korrigeret for forfrugt og kvælstofprognose. Den optimale mængde N til maltbyg antages at være markens norm fratrukket 20 kg N (led 2, 4, 5 og 6), for at undgå højt proteinindhold.
På forsøgsplanen er tilføjet bilag til beregning af de enkelte led ud fra beregnet N Norm.

I led 10 tildeles 100 kg N ved såning og et restbehov bestemmes i stadie 31-32 vha. Yara N-testeren og en omsætningstabel. Der måles med N-testeren på det yngste fuldt udviklede blad. N-tester værdien korrigeres med en sortsspecifik værdi på -25 (sorten RGT Planet), før restbehovet aflæses på graf vedlagt nederst på denne plan. Har I ikke Yara N tester til rådighed kontaktes planansvarlig

UDSÆD: Udsæd af sorten RGT Planet leveres af Teknologisk Institut.

KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut
GØDNING: Gødning leveres af Teknologisk Institut.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0115-03-2019, Før gødskning
ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
Der udtages en repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i frossen tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
N-MIN, prøvedybde, cm
NO3-N, ppm i prøvedybde
NH4-N, ppm i prøvedybde
TØRSTOF, % i prøvedybde
N-MIN, kg i prøvedybde
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
TOTAL N, % i jord 0-25 cm
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
ForsøgKG N afgrødens kvælstofnorm.
 
P02Stadium 11 - 12
ParcelFREMSPIRING karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 
P03Stadium 28, Når den tidligste sort er i stadie 28
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
Se tekstafsnit NDVI.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
P04Stadium 32, Stadie 32 - Bemærk min. 10 dage mellem droneflyvninger
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
Se tekstafsnit NDVI.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
P05Stadium 37, Stadie 37 - Bemærk min. 10 dage mellem droneflyvninger
ledPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
Planteprøve til Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2). Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE. Koldkærgård skyller og tørrer prøven samt videresender til Yara i England.
SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
N, % i ts (mineralstofanalyse)
P, % i ts (mineralstofanalyse)
K, % i ts (mineralstofanalyse)
MG, % i ts (mineralstofanalyse)
CA, % i ts (mineralstofanalyse)
CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
Se tekstafsnit DRONEFLYVNING.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
P06Stadium 45, Stadie 45 - Bemærk min. 10 dage mellem droneflyvninger
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
Se tekstafsnit NDVI.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
P07Stadium 69
ParcelBYGRUST % dækning.
 
ParcelMELDUG % dækning.
 
ParcelSKOLDPLET % dækning.
 
ParcelBYGBLADPLET % dækning.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelRAMULARIA % dækning.
 
P08Stadium 70 - 80
ParcelGRØNSKUD /m2.
 
P09Stadium 89, Før høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelSTRÅNEDKNÆKNING karakter 0-10, 0=ingen nedknækn., 10 total nedknækn..
 
ParcelAKSNEDKNÆKNING karakter 0-10, 0=ingen aksnedknækn. 10=total nedknækn..
 
P10Stadium 90, Ved høst
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel, der samles til en ledprøve og sendes til KKG.
1000 KORNSVÆGT, g
HL-VÆGT, kg
RENHED, % i råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
SORTERING, % kerner > 2,5 mm
VAND, % i kerne/frø
SORTERING, % kerner > 2,8 mm
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 


GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Lotte Buch (ltb@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

PLANTEPRØVE: Se vejledning for planteprøveudtagning her:
Instruktion for udtagning af planteprøver til bestemmelse af afgrødens nærringsstofforsyning.
Udtages lokalt efter metode 2 og koordineres med dronepilot. Prøverne sendes til Koldkærgård, Agro Food Park 14, 8200 Aarhus N. Koldkærgård videresender disse planteprøver straks efter vask og tørring til Yara i England.

NDVI:
NDVI og NDRE måles i stadie 28, 32, 37 og 45, for at kvantificere plantebiomassen og modellering af vækstkurve. Der skal være min. 10 dage mellem droneflyvningerne, og der angivelse korrekt stadie. Der måles med en drone påmonteret multispektralt kamera efter aftale med Teknologisk Institut. Råder forsøgsenheden ikke selv over en drone med kamera foretages målingerne af Teknologisk Institut.

SPILD: En præcis opgørelse af spildet er meget vigtig for tolkningen af resultaterne. Derfor er det af stor betydning, at spildet opgøres så præcist som overhovedet muligt, og der bruges den nødvendige tid på arbejdet. Se "Instruktion for opgørelse af spild i forsøg"

TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON - KORN: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Lars Bonde Eriksen: 87 40 53 66 / 30 92 17 30 eller på mail lbe@seges.dk


Faresymboler
MiddelSymbol(er)
Cerone GHS05 GHS07

Skitser

Bilag
BeskrivelseFil
Beregning af N tildeling - indtast beregnet N norm0700519 Kvælstofstrategier i maltbyg Beregning af N-tildeling.xlsx
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk