Nordic Field Trial System Version: 1.1.7198.16875
040301919 Effekt af biologisk bejdsemiddel på svampesygdomme og udbytte i kartofler Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 08-04-2019
Fordelingsdato: 07-04-2019
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekten af Serenade på skinfinish og udbytte i spisekartofler.

BAGGRUND: Black dot, sølvskurv og rodfiltsvamp har stor betydning for kvaliteten i dansk kartoffelavl. Det ønskes undersøgt om det biologiske middel Serenade, som indeholder bakterien Bacillus subtilis, har effekt på et samlet mål for skinfinish samt på væksten af kartoflerne.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget skal anlægges i en mark med kartofler, hvor der kan vandes optimalt.

ANLÆGSDATA: Bruttoparcel: 4-6 rækker, længde 10 m. Nettoparcel: 2 rækker med en nettolængde på 10 m.
Der opgraves planter til bedømmelse af rodfiltsvamp og black dot i værnerækker. Grav det samme sted i alle parceller, så de påvirkes ens.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 30m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningLægge-datoKun forsøg
HerbiciderRegloneKun forsøg2,5 l

GENEREL BEHANDLING: Gødskning, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.
Det er vigtigt, at forsøget holdes fri for cikader og tæger allerede fra begyndende indflyvning og ved klækning ved brug af 2 x 0,25 kg Mospilan SG .
Nedvisning med Reglone når 5 % af kartoflerne er over 60 mm.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Bejdsning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
115-04-2019
Ved lægning
Ubehandlet
215-04-2019
Ved lægning
1 l Monceren FS 250
315-04-2019
Ved lægning
5 l Serenade ASO
415-04-2019
Ved lægning
1 l Monceren FS 250
5 l Serenade ASO
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Forsøgsbehandlingerne foretages med Hardi bejdseanlæg på læggeren. Læggeafstand 25 cm.

LÆGGEMATERIALE: Sorten Danique leveres fra AKV Langholt.

KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0115-04-2019, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
P0225-05-2019, Ved 90 % fremspiring
ParcelFREMSPIRET % planter.
 
P0301-08-2019, Før nedvisning
ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
 
ParcelRODFILTSVAMP % planter m.
Kun klassiske symptomer med dannelse af luftknolde og mange stængler, se Vejledning i bedømmelser side 40.
 
P0401-09-2019, Før optagning
ledPLANTEPRØVE-UDT. til Skejby.
Til Skadestuen ved SEGES. Prøvestørrelse: 15 stængler pr. gentagelse dvs. i alt 60 stængler pr led. Se tekstfelt "Bedømmelse af black dot"
 
ParcelBLACK DOT tal for (index).
Symptomer på stængel,
 
P0501-09-2019, Ved optagning
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
 
ParcelKARTOFFEL-PRØVE .
Analyseres lokalt. Prøvestørrelse: 20 kg. Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
KNOLDSTØRRELSE, % knoldvægt mindre end 40 mm
KNOLDSTØRRELSE, % knoldvægt på 40-60 mm
KNOLDSTØRRELSE, % knoldvægt > 60 mm
P0610-02-2020, Efter lagring
ParcelKARTOFFEL-PRØVE til Koldkærgård.
Prøvestørrelse minimum 6 kg knolde af størrelsessorteringen 40-60 mm. Omfang af bedømmelser aftales med Ghita Nielsen. Se afsnit om BEDØMMELSE AF SKINFINISH PÅ KNOLDE
RODFILTS.SKLER., tal for (index)
SØLVSKURV, tal for (index)
BLACK DOT, tal for (index)
SKINFINISH, tal for index


BEDØMMELSE AF BLACK DOT PÅ STÆNGLER: På stængler bedømmes angreb af black dot ved at udtage i alt 60 stængler,, dvs. 15 stængler pr. gentagelse. Stænglerne sendes til Skadestuen ved SEGES. Prøverne skal sendes en af de 3 første dage i ugen.
SEGES ser efter mikrosklerotier på stængelstykket 5-10 cm over og under jorden. Stænglerne opdeles i følgende klasser:
 • Klasse 0: Ingen symptomer. Antal af stængler i klasse 0 = C0.
 • Klasse 1: 1-25% af overfladearealet dækket med mikrosklerotier. Antal af stængler i klasse 1 = C1.
 • Klasse 2: 26-50% af overfladearealet dækket med mikrosklerotier. Antal af stængler i klasse 2 = C2.
 • Klasse 3: 51-75% af overfladearealet dækket med mikrosklerotier. Antal af stængler i klasse 3 = C3.
 • Klasse 4: 76-100% af overfladearealet dækket med mikrosklerotier. Antal af stængler i klasse 4 = C4.
  Indekset beregnes på følgende måde:
  Index = ([C1]+[C2]*2+[C3]*3+[C4]*4) * 100 / (4*([C0]+[C1]+[C2]+[C3]+[C4]))

 • HØST: Forsøget høstes på det tidspunkt, der er optimalt for den anvendte sort, ca. 1. september. Kartoflerne opbevares på køl indtil bedømmelsen i februar i papirsække, som leveres fra Teknologisk Institut.

  PRØVEUDTAGNING: Der udtages en prøve på 20 kg, som størreslessorteres på forsøgsstederne. Der lagres lokalt minimum 6 kg af størrelsesfraktionen 40-60 mm.

  BEDØMMELSE AF SKINFINISH PÅ KNOLDE: I februar 2020 tages knoldene ud af lageret og sendes til Teknologisk Institut, som undersøger knoldene for angreb af hhv. sølvskurv, rodfiltsvamp samt black dot.
  Før bedømmelserne påbegyndes kontaktes Ghita Nielsen, så omfanget af bedømmelser kan bestemmes. Ved væsentlige angreb af alle 3 sygdomme bedømmes både index for rodfiltsvamp, sølvskurv og black dot samt en samlet værdi for skinfinish. Ved manglende angreb eller ved meget svage angreb bedømmes ikke index for den pågældende sygdom, men i alle tilfælde bedømmes skinfinish som en samlet dækning af alle sygdomme. Index for rodfiltsvamp bedømmes jævnfør beskrivelsen i Vejledning i bedømmelser i Landsforsøgene side 42.Samme beskrivelse bruges ved opgørelse af index for black dot. Index for sølvskurv kan bedømmes ved at bruge index for skurv i samme vejledning side 42.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold skrives i notat vedr. fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 87 40 54 39 / 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  08-04-2019Betaling for forsøgsarbejde rettet fra kr. 23832 til kr. 25070 (HJB)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Monceren FS 250 GHS09
  Reglone GHS05 GHS06 GHS08 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk