Nordic Field Trial System Version: 1.1.7473.18532
030351919 DEMO: Monitering af efterafgrøder i majs med forskellig såteknik Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 24-04-2019
Fordelingsdato: 23-03-2019
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Kathe Thuesen Munk
Telefon: /72202810
Email: ktm@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse etableringen af efterafgrøder sået med forskellige teknikker under praktiske forhold.

BAGGRUND: Demonstrationen har til formål at finde frem til såteknikker, som sikrer en god og sikker etablering af efterafgrøder i majs.

FORSØGSBETINGELSER: I LFE2 vælges 4 majsmarker, hvor efterafgrøden sås med spredeplade og 4 majsmarker, hvor efterafgrøden sås med radsåningsudstyr (f.eks. med udstyr, som Jens Lauritzen Engelstrupvej 14, 9670 Løgstør, tlf. 98 68 32 70 kører med).

I LFE 10 vælges 4 majsmarker, hvor efterafgrøden sås med spredeplade, og 4 majsmarker, hvor efterafgrøden sås med radsåningsudstyr (f.eks. Henning Petersens Maskinstation Galgebrostene 5, sottrupmark, 6372 Bylderup-Bov, tlf.74 76 21 19).

Majsmarkerne vælges hos forskellige landmænd, hvor majsen står godt, uden betydeligt ukrudt, er i god vækst, og som repræsenterer majsen i området. Efterafgrøden skal sås rettidigt, dvs. senest 6 uger efter såning af majsen.


ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges i 4 forskellige radrensertræk, som gerne må ligge ved siden af hinanden. Placeringen i marken skal være repræsentativ for hele marken.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: systematisk. Anlægsparcel minimum 72m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeBåde mark og forsøg
EfterafgrødeBåde mark og forsøg
UkrudtsbekæmpelseBåde mark og forsøg

GENEREL BEHANDLING:
 • Forsøget behandles som omgivende mark.
 • Under grundoplysninger oplyses majssort, samt art og sort af efterafgrøde.
 • Under grundbehandling oplyses sådato for majs, sådato og udsædsmængde af efterafgrøde, samt midler, datoer og mængder anvendt ved ukrudtsbekæmpelse.
 • Som notat angives majsens stadie ved såning af efterafgrøder.

 • Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Teknik til såning af efterafgrøder
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Efterafgrøder bredsåetMajshelsæd
  EfterafgrødeBredsåning
  2Efterafgrøder sået i tre eller 4 såspor mellem 2 majsrækker.Majshelsæd
  EfterafgrødeSåning
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Såning af efterafgrøder udføres senest 6 uger efter majssåning. Teknikken til såning af efterafgrøden beskrives i et notat og ledsages gerne af foto af udstyret. I marker, hvor efterafgrøden er bredspredt, noteres om frøene er spredt foran radrensertænderne eller bagefter radrensertænderne og nedharvet.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-08-2019, August, når efterafgrøden er i st. 12-20
  ParcelAFGRØDEDÆKNING % af jord.
  Efterafgrødens dækning af jordoverfladen vurderes
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
  Dækning af jordoverfladen med tokimbladet ukrudt bedømmes. De 2-5 mest dominerende arter skrives i et notat.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
  Dækning af jordoverfladen med enkimbladet ukrudt bedømmes. De 2-5 mest dominerende arter skrives i et notat.
   
  ParcelFOTO digital.
  Billedet skal være i hele bredden mellem to majsrækker og skal vise, hvor godt efterafgrøden er etableret. Placeringen markeres med pæle i jorden. Se tekstafsnit FOTO
   
  ParcelPLANTEBESTAND udlæg, planter/m2.
  Se tekstafsnit VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  P0215-09-2019, September
  ParcelAFGRØDEDÆKNING % af jord.
  Efterafgrødens dækning af jordoverfladen vurderes
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
  Dækning af jordoverfladen med tokimbladet ukrudt bedømmes. De 2-5 mest dominerende arter skrives i et notat.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
  Dækning af jordoverfladen med enkimbladet ukrudt bedømmes. De 2-5 mest dominerende arter skrives i et notat.
   
  ParcelFOTO digital.
  Billedet skal være i hele bredden mellem to majsrækker og skal vise, hvor godt efterafgrøden er etableret. Se tekstafsnit FOTO
   
  P0301-11-2019, November, Efter høst af majs
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelAFGRØDEDÆKNING % af jord.
  Efterafgrødens dækning af jordoverfladen vurderes
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
  Dækning af jordoverfladen med tokimbladet ukrudt bedømmes. De 2-5 mest dominerende arter skrives i et notat.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
  Dækning af jordoverfladen med enkimbladet ukrudt bedømmes. De 2-5 mest dominerende arter skrives i et notat.
   
  ParcelFOTO digital.
  Billedet skal være i hele bredden mellem 2 majsrækker og skal vise, hvor godt efterafgrøden er etableret. Se tekstafsnit FOTO.
   


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER:
 • 1. august - eller så snart efterafgrøden er i st. 12-20 - bedømmes der afgrødedækning, tokimbladet ukrudt, græsukrudt og plantebestand af efterafgrøden. Alle parceller fotograferes, se tekstafsnit FOTO.
 • Optælling af plantebestand af efterafgrøden foretages 2 steder pr. parcel. I hele bredden mellem 2 majsrækker optælles antal planter på 67 x 75 cm. Tæl ikke i kørespor. Tællefelterne udvælges tilfældigt, hvilket kan gøres ved på forhånd præcist at fastlægge et antal meter mellem de to tællefelter, f.eks. 15 m. De to tal lægges sammen og indberettes som planter pr. m2.
 • Den 15. september og 1. november bedømmes der afgrødedækning, tokimbladet ukrudt og græsukrudt. Alle parceller fotograferes.
 • Bedømmelserne 1. august, 15. september og 1. november efter høst, SKAL foretages de samme steder i marken. Ved alle bedømmelserne skal det undgås at bedømme i hjulspor.

 • FOTO: Til hver måletid tages et foto pr. parcel, der skal vise, hvor godt efterafgrøden er etableret. Billedet skal tages lodret ned på jorden mellen 2 majsrækker, således at majsrækkerne lige netop kan anes i siderne af billedet. Den første gang der tages foto, udvælges et sted i parcellen, som er repræsentativ for hele parcellen. Dette sted markeres med min. 2 pæle i jorden, der afgrænser området der fotograferes, således at der tages foto på nøjagtig samme sted ved efterfølgende måletid. Billederne sendes til Martin Mikkelsen, mam@seges.dk på mail, USB stick eller via dropbox.
  Hver enkelt billede navngives, så det er muligt at identificere oprindelsen, eksempelvis med forsøgsnummer, måletid, led og gentagelse.

  HØST: Forsøget høstes ikke forsøgsmæssigt.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til AgroTech. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Martin Mikkelsen: +45 87 40 54 35 / +45 20 28 26 94 eller mail mam@seges.dk


  Rettelser:
  DatoTekst
  18-03-2019Korrektur /KWE  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk