Nordic Field Trial System Version: 1.1.7198.16875
031121819 Sorter af rødkløver slætforsøg, 1. BRUGSÅR Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 28-08-2019
Fordelingsdato: 27-03-2019
Planansvarlig: Andrea Schiemann
Telefon: /+4572203384
Email: ANSC@teknologisk.dk


FORMÅL: At måle udbytte, næringsindhold og persistens i sorter af rødkløver.

BAGGRUND: I forsøgene indgår forskellige sorter. Sorterne kan være tilmeldt den to-årige værdiafprøvning ved Tystoftefonden. Værdiafprøvning er en forudsætning for optagelse på den danske sortsliste, og via den danske sortsliste på EU's fælles sortsliste. Derudover kan sorterne være tilmeldt Landsforsøgene. Disse sorter er enten optaget på EU's fælles sortsliste, eller de er i værdiafprøvning med henblik på sortslisteoptagelse i et andet land end Danmark.

FORSØGSSTEDER: LFE 6 (Ytteborg Nord) og LFE 44 (Tystofte): Udlæg + 3 brugsår.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget vandes optimalt efter Vandregnskab Online. Der må ikke anvendes gylle i forsøget. Der må ikke køres i parcellerne med frakørselsvogne og vandingsmaskiner. I 1., 2. og 3. brugsår høstes 5 slæt pr. år med udbyttemåling.

ANLÆGSDATA: Varighed: Forsøget ligger i udlægsåret + 3 brugsår.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 27m2. Høstparcel minimum 18m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
HandelsgødningerPK 0-4-21 m. Mg S CuKun forsøg800 kg
Kaliumchlorid 49. Kaligød, KemiraKun forsøg150 kg
NS 27-4Kun forsøg185 kg

GENEREL BEHANDLING:
Der grundgødskes i alle led med 800 kg PK 0-4-21 pr. ha tidlig forår.
Til 1. slæt gødskes alle led med 50 kg N pr. ha, svarende til 185 kg NS 27-4 pr. ha, for at stimulere forårsvæksten.

150 kg kaligødning pr. ha tildeles i august efter 3. slæt, således at afgrøden af græsmarksbælgplanter er sikret den rette kaliumforsyningen. Til 1. slæt gødskes alle led med 50 kg N pr. ha, svarende til 185 kg NS 27-4 pr. ha, for at stimulere forårsvæksten.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 0010 kg CallistoRødkløver
2Stadium 0013 kg TaifunRødkløver
3Stadium 0010 kg SemperinaRødkløver
4Stadium 0013 kg LarusRødkløver
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


GØDNING: Gødningen skaffes lokalt.

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Tidlig forår
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Se afsnit om jordprøve
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
ParcelPLANTEBESTAND kløver, karakter 0-10, 0=ingen kløver, 10=tæt kløverbestand.
 
P0201-04-2019, Forår ved begyndende vækst (dato er vejledende)
ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
Registreres når der er god vækst i afgrøden. Se tekstafsnit OVERVINTRING.
 
P0320-05-2019, Ved høst af 1. slæt
ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
RØDKLØVER, % af tørstof
iNDF, % i tørstof
NDF, % i tørstof, total
GRÆSANDEL, % af tørstof
IVOS, %
RÅASKE, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
SUKKER, % i tørstof
TRÆSTOF, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 
ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
 
P0424-06-2019, Ved høst af 2. slæt
ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
RÅPROTEIN, % i tørstof
SUKKER, % i tørstof
TRÆSTOF, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
IVOS, %
RÅASKE, % i tørstof
NDF, % i tørstof, total
iNDF, % i tørstof
GRÆSANDEL, % af tørstof
BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
RØDKLØVER, % af tørstof
ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 
P0529-07-2019, Ved høst af 3. slæt
ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
RØDKLØVER, % af tørstof
HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
GRÆSANDEL, % af tørstof
iNDF, % i tørstof
IVOS, %
RÅASKE, % i tørstof
SUKKER, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
NDF, % i tørstof, total
TØRSTOF, % af råvare
TRÆSTOF, % i tørstof
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 
ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
 
P0602-09-2019, Ved høst af 4. slæt
ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
RØDKLØVER, % af tørstof
BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
iNDF, % i tørstof
GRÆSANDEL, % af tørstof
HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
TRÆSTOF, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
NDF, % i tørstof, total
RÅPROTEIN, % i tørstof
SUKKER, % i tørstof
RÅASKE, % i tørstof
IVOS, %
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 
ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
 
P0714-10-2019, Ved høst af 5. slæt
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
IVOS, %
RÅASKE, % i tørstof
SUKKER, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
NDF, % i tørstof, total
TØRSTOF, % af råvare
TRÆSTOF, % i tørstof
HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
GRÆSANDEL, % af tørstof
iNDF, % i tørstof
BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
RØDKLØVER, % af tørstof
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 
ParcelPLANTEBESTAND kløver, karakter 0-10, 0=ingen kløver, 10=tæt kløverbestand.
 
ParcelTOKIMBL.UKRUDT karakter 0-10.
 
ParcelENKIMBL.UKRUDT karakter 0-10.
 
ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
 


OVERVINTRING: Bedømmelsen af overvintring (P02) foretages, når der er god vækst i afgrøden, så andelen af overvintrede planter kan bedømmes i modsætning til den tidligere bedømmelse af plantebestand (P01), som udtrykker, hvor stor en andel af de oprindelige planter, der er tilbage.

HØST: Slættidspunkterne skal tilpasses de lokale forhold. 1. slæt skal gennemføres umiddelbart før beg. skridning i måleblandingen (led 1). Dato for slæt er kun vejledende: 1. slæt 20/5, 2. slæt 24/6, 3. slæt 29/7, slæt 2/9 og 5. slæt 14/10.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Torben S. Frandsen: 87 40 66 60 / 23 33 97 89 eller på mail: tsf@seges.dk.

Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk