Nordic Field Trial System Version: 1.1.7198.16875
040151919 Afprøvning af kartoffelsorter til økologisk stivelsesproduktion Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 02-05-2019
Fordelingsdato: 05-04-2019
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At afprøve dyrkningsegenskaber, kvalitet og udbytteforhold af kartoffelsorter til økologisk stivelsesproduktion.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene må kun anlægges på økologiske arealer, hvor der vandes optimalt. Anlæg ikke forsøget så det gennemskæres af spor fra vandingsmaskine.

ANLÆGSDATA: Anlægsparcel mindst 4 rækker af 20 m = 60 m2 brutto. Høstparcel mindst 2 rækker af 18 m = 27 m2 netto.

DESIGN DATA: Romerkvadratforsøg, 4x4, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: springertræk. Anlægsparcel minimum 60m2. Høstparcel minimum 27m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningLægge-datoBåde mark og forsøg

GENEREL BEHANDLING: Forsøgsarealet behandles som omgivende mark.


Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
115-04-2019
Kuras
215-04-2019
Ardeche
315-04-2019
Nofy
415-04-2019
Magnat
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Kartoflerne lægges med hånd. Læggeafstand 33 cm.

LÆGGEMATERIALE: Er opformeret ved forsøgsstedet.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0115-04-2019, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
evt. teksturanalyse indberettes
 
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
P0225-05-2019
ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
Antal planter optælles i hele høstparcellen. Høstparcelstørrelse (m2) og plantetal indberettes.
 
P0315-07-2019
ParcelUKRUDT % dækning af jord.
De mest dominerende arter noteres som notat i PC-Markforsøg
 
ParcelMODENHED karakter 0-10, 0=grøn afgrøde, 10=fuld afmodnet.
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 2
FOTO digital.
Der tages et billede mellem 2 kartoffelrækker, der giver et udtryk af ukrudtsniveauet i parcellen. Billedet uploades som notat i PC-Markforsøg.
 
P0406-08-2019
ParcelMODENHED karakter 0-10, 0=grøn afgrøde, 10=fuld afmodnet.
 
P0501-09-2019, Ved optagning
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelMODENHED karakter 0-10, 0=grøn afgrøde, 10=fuld afmodnet.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
 
ParcelKARTOFFEL-PRØVE til KMC.
Prøvestørrelse 10 kg knolde. Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
STIVELSE, % af råvare


OPTAGNING: Forsøget høstes primo-medio september. Knoldudbyttet i hver parcel bestemmes i de to midterste rækker, idet de yderste tjener som værnerækker.

PRØVEUDTAGNING: Fra hver enkelt parcel udtages en prøve på 10 kg knolde. Prøverne analyseres på KMC.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologiks Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold bedes beskrives i notat vedr. faglig notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

KONTAKTPERSON – KARTOFLER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Lea Staal: 87 40 50 48 eller på mail: leas@seges.dk.
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk