Nordic Field Trial System Version: 1.1.7339.26369
020041919 Rhizobium podning af hvidkløver - UDLÆGSÅR Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 08-04-2019
Fordelingsdato: 19-03-2019
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Kim Wendelboe
Telefon: 7220 1130
Email: kwe@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge betydning af podning med rhizobium og Bacillus megaterium for udbytte, proteinindhold og kløverandel.

BAGGRUND: Forsøget er en del af projektet NCHAIN, som undersøger sammenhæng mellem rhizobium og hvidkløvers vækst i økologiske marker.

FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer, der er omlagt eller under omlægning til økologisk produktion. I 2015 blev der gennemført en undersøgelse af 50 kløvergræsmarker i forhold til kløvervækst og udtaget prøver for at undersøge rhizobium. Hvis det er muligt, så er der et ønske om, at forsøget anlægges i disse marker. Dog er det en forudsætning, at der ikke har været kløvergræs i 2017 og 2018. Er det ikke muligt, kan andre marker anvendes. En beskrivelse af kløverens vækst, sidst der var kløvergræs i marken, skal anvendes til at vurdere, om det er den rette mark til forsøget. Arealet må ikke være kløvertræt, men der må gerne tidligere have været utilfredsstillende kløvervækst i marken. Forsøget skal anlægges med god afstand til læhegn, for at minimere risikoen for angreb af bladrandbiller. Forsøget anlægges som udlæg i grønbyg, som er gødet moderat. Forsøget skal sås med småparcelteknik. Der høstes IKKE forsøgsmæssigt i udlægsåret, og der må ikke afgræsses. Der skal foretages målinger af kløverandelen i udlægsåret. I 1. brugsår høstes 4 slæt forsøgsmæssigt med måling af udbytte og proteinindhold. Forsøget skal derfor anlægges i en mark, hvor forsøgsværten også høster 4 slæt. Forsøget skal høstes med græshøster i 2020.

DISPENSATION: Til brug for dispensation til ikke-økologisk udsæd skal der, som notat, i PC-Markforsøg indberettes forsøgsværtens autorisationsnummer for økologi samt marknummer INDEN anlæg af forsøget.

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges i vårbyg til grønbyg med småparcelteknik. Parceller anlægges på tværs af agerretningen (se skitse). Forsøget kan anlægges i 1 eller 3 rækker. Anlægges så evt. spor af gyllevogn og vandingsmaskine undgås. Der sås værneparceller af alm. rajgræs uden kløver mellem alle parceller, for at undgå sammengroning af hvidkløver.

Varighed: Udlægsår + 1 brugsår.
Parcelgrænser: Parcelgrænser holdes markerede, f.eks. ved brænding.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 3 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 18m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeBåde mark og forsøg
Høst og bjærgningHøst-datoBåde mark og forsøg

GENEREL BEHANDLING: I en tør periode i forbindelse med høst af dæksæd (grønbyg), vandes så udlægget sikres. Under grundbehandling indberettes så- og høstdato for grønbyg.

Gødes moderat som omgivende mark i 2019. På baggrund af jordprøve i P01 vurderes behov for supplerende gødskning med kalium i samarbejde med Inger Bertelsen.

I 2020 gødes som omgivende mark. Det er vigtigt, at der ikke mangler kalium og svovl. Der grundgødskes derfor i 2020 med patentkali efter aftale med Inger Bertelsen, SEGES.

UKRUDTBEKÆMPELSE: Der foretages ikke ukrudtsbekæmpelse i forsøget.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter & podning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00
Ubehandlet
Hvidkløver7 kg Klondike
Alm.rajgræs10 kg Blanding Indiana/Boyn
2Stadium 00
Ubehandlet
Hvidkløver7 kg Rabbani
Alm.rajgræs10 kg Blanding Indiana/Boyn
3Stadium 00
Ubehandlet
Hvidkløver7 kg Riesling
Alm.rajgræs10 kg Blanding Indiana/Boyn
4Stadium 00
Kløver podet med rhizobium SM149A
Hvidkløver7 kg Klondike
Alm.rajgræs10 kg Blanding Indiana/Boyn
5Stadium 00
Kløver podet med rhizobium SM149A
Hvidkløver7 kg Rabbani
Alm.rajgræs10 kg Blanding Indiana/Boyn
6Stadium 00
Kløver podet med rhizobium SM149A
Hvidkløver7 kg Riesling
Alm.rajgræs10 kg Blanding Indiana/Boyn
7Stadium 00
Kløver podet med rhizobium 155B
Hvidkløver7 kg Klondike
Alm.rajgræs10 kg Blanding Indiana/Boyn
8Stadium 00
Kløver podet med rhizobium 155B
Hvidkløver7 kg Rabbani
Alm.rajgræs10 kg Blanding Indiana/Boyn
9Stadium 00
Kløver podet med rhizobium 155B
Hvidkløver7 kg Riesling
Alm.rajgræs10 kg Blanding Indiana/Boyn
10Stadium 00
Kløver podet med Bacillus megaterium
Hvidkløver7 kg Klondike
Alm.rajgræs10 kg Blanding Indiana/Boyn
11Stadium 00
Kløver podet med rhizobium SM149A+ Bacillus megaterium
Hvidkløver7 kg Klondike
Alm.rajgræs10 kg Blanding Indiana/Boyn
12Stadium 00
Kløver podet med rhizobium 155B + Bacillus megaterium
Hvidkløver7 kg Klondike
Alm.rajgræs10 kg Blanding Indiana/Boyn
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Der må ikke podes eller sås før klarmelding fra Inger Bertelsen, da podemiddel skal gennem en sidste kvalitetstest den 18. marts 2019.

Hvidkløver og almindelig rajgræs sås hver for sig. Begge dele sås med småparcelsåmaskinen.

1. Så alle parceller og værn med alm. rajgræs i 2 cm dybde med efterharve.
2. Så ubehandlet hvidkløver (led 1-3).
3. Så hvidkløver podet med SM149A (led 4-6). Vær omhyggelig med at såmaskinen er tom for podemiddel inden de næste parceller sås.
4. Så hvidkløver podet med 155B (led 7-9).
5. Så led 12.
6. Så led 11.
7. Så led 10.

Hvidkløver sås i 0,5 cm dybde, der skal anvendes efterharve, så frøene dækkes med jord af hensyn til rhizobium.

OBS: Vigtigt at sårækkefølgen overholdes, for at minimere overslæb af rhizobium og Bacillus megaterium mellem parceller.

VEJLEDNING TIL PODNING:
Podemidlet holdes på køl. Podning foregår umiddelbart inden såning.

Der podes således:

Led 4-6:
 • Bland 2 ml vand pr. kg frø i posen med frø og ryst det forsigtigt.
 • Bland 20 g tørv med rhizobium pr. kg frø, indtil alle frøene er dækket.

  Led 7-9:
 • Bland 2 ml vand pr. kg frø i posen med frø og ryst det forsigtigt.
 • Bland 10 g tørv med rhizobium pr. kg frø, indtil alle frøene er dækket.

  Led 11:
 • Bland 2 ml vand pr. kg. frø i posen med frø og ryst det forsigtigt.
 • Bland 20 g. tørv med rhizobium pr. kg. frø, indtil alle frøene er dækket.
 • Tilsæt 10 g. tørv med Bacillus megaterium pr. kg. frø, indtil alle frøene er dækket.

  Led 12:
 • Bland 2 ml vand pr. kg. frø i posen med frø og ryst det forsigtigt.
 • Bland 10 g. tørv med rhizobium pr. kg. frø, indtil alle frøene er dækket.
 • Tilsæt 10 g. tørv med Bacillus megaterium pr. kg. frø, indtil alle frøene er dækket.

  Led 10:
 • Bland 2 ml vand pr. kg. frø i posen med frø og ryst det forsigtigt.
 • Bland 10 g. tørv med Bacillus megaterium pr. kg. frø, indtil alle frøene er dækket.

  Såning foretages så hurtigt som muligt.

 • UDSÆD: Alm. rajgræs og hvidkløver udvejet til småparceller leveres af Teknologisk Institut. Podemiddel leveres af Teknologisk Institut.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-03-2019, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  Der udtages en repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde, dog ved JB 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i frossen tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  N-MIN, kg i prøvedybde
  P0215-05-2019, Maj, ved problemer med fremspiring kontaktes SEGES
  ParcelFREMSPIRING KLØVER karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P0310-07-2019, 3 uger efter høst af dæksæd
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelHVIDKLØVER karakter 0-10, 0=ingen hvidkløver, 10=total dækning.
   
  ParcelGRÆS karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  ParcelKLØVER (CloverSense) % dækning.
   


  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Lotte Buch (ltb@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  CLOVERSENSE Til registrering med CloverSense anvendes app'en 'CloverSenseMobileFree' (kun tilgængelig for Android) og hjemmesiden 'cloversense.net'. Registrering foretages på følgende måde:
  • Der tages 4 billeder per parcel direkte i app'en eller med kamera (hvor billederne efterfølgende uploades på hjemmesiden).
  • Billederne analyseres af app'en eller på hjemmesiden for %-dækning af kløver, græs og andre planter.
  • Den gennemsnitlige %-dækning-værdi for KLØVER indtastes i NFTS for hver parcel under måleparameteren i P03.
  HØST: Der høstes ikke forsøgsmæssigt i 2019. Der må tages slæt på arealet efter høst af grønkorn i 2019, arealet må ikke afgræsses.

  Efter P03 er gennemført udvælges ét af forsøgene i forsøgsserien til udtagning af plante/jordprøver til undersøgelse for rhizobium. Denne udtagning fremgår ikke af planen eller forsøgsbetalingen, men aftales med Inger Bertelsen for det forsøg, som udvælges.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  MEDFINANSIERING: Innovationsfonden har deltaget i finansieringen af projektet.

  KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Chefkonsulent Inger Bertelsen: 87 40 54 53 / 40 34 21 71 eller på mail: inb@seges.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  26-03-2019Vejledning til podemiddel opdateret for SM149, da kvalitetstjek af midlet viste behov for dobbelt dosis (KWE).
  08-04-2019Ændring af sorten Silvester til Riesling i led 3, 6 og 9 (KWE).


  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk