Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
052411919 Ukrudtsbekæmpelse i hvidkløver Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 25-04-2019
Fordelingsdato: 12-03-2019
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge forskellige strategier til ukrudtsbekæmpelse i hvidkløver udlagt i vårbyg.

BAGGRUND: Antallet af ukrudtsmidler, der er godkendt til brug i hvidkløver, er blevet færre. For fortsat at sikre der er tilstrækkelig med midler til anvendelse i hvidkløver er det nødvendigt at undersøge forskellige midler og strategiers muligheder for anvendelse i hvidkløver til frø.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget skal anlægges i vårbyg med udlæg af hvidkløver og engrapgræs. Forsøget fortsætter til høst 2020, hvor der skal høstes udbytte på udlægget. I efteråret 2019 og foråret 2020 skal der behandles mod ukrudt. I efteråret 2019 oprettes fortsætterplan 052411920.

Det er vigtigt, at sortsnavnet indberettes i PC markforsøg straks efter forsøget er afsat.


ANLÆGSDATA: Forsøget afmærkes ud til faste punkter i skel eller hegn eller ved hjælp af GPS, så det uden problemer kan genfindes.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 50m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden ukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Forsøgsarealet skal renholdes for svampe og skadedyrs angreb. Der må ikke weed-wipes på forsøgsarealet uden aftale med Barthold Feidenhans'l.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
102-04-2019

Efter fremspiring
1,5 l Fighter 480
1 l Stomp CS
202-04-2019

Efter fremspiring
1,5 l Fighter 480
1 l Stomp CS
302-04-2019

Efter fremspiring
6 g Harmony 50 SX
402-04-2019

Efter fremspiring
1,5 l Fighter 480
1 l Stomp CS
502-04-2019

Efter fremspiring
1,5 l Fighter 480
1 l Stomp CS
602-04-2019

Efter fremspiring
1,5 l Fighter 480
1 l Stomp CS
702-04-2019

Efter fremspiring
1,5 l Fighter 480
1 l Stomp CS
829-03-2019

Før fremspiring
0,05 l DFF
02-04-2019

Efter fremspiring
1,5 l Fighter 480
1 l Stomp CS
929-03-2019

Før fremspiring
0,1 l DFF
02-04-2019

Efter fremspiring
1,5 l Fighter 480
1 l Stomp CS
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 150-200 l pr. ha.
 • Led 8 og 9 behandles før fremspiring af vårbyg.
 • Led 2-9 behandles efter fremspiring af hvidkløver, når hvidkløveret har 1 trekoblet blad.
  Vejrdata på sprøjtetidspunkt indberettes i notat på enkeltforsøget. Temperatur, skydække og tidspunkt for sprøjtning noteres.

 • KEMIKALIER: Kemikalier leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0129-03-2019, Før 1. sprøjtning
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  GRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
  Samlet optælling
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  TOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  Samlet optælling
   
  P0201-04-2019, Før 2. sprøjtning
  ParcelHERBICIDSKADE karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen skade, 10=alle planter døde.
  af engrapgræs
   
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelHERBICIDSKADE karakter 0-10 på udlæg.
  af hvidkløver
   
  P0315-04-2019, Medio april
  ParcelHERBICIDSKADE karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen skade, 10=alle planter døde.
  af engrapgræs
   
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelHERBICIDSKADE karakter 0-10 på udlæg.
  af hvidkløver
   
  ParcelSKRÆPPE planter/m2.
   
  ParcelKAMILLE % dækning af jord.
   


  HØST: Forsøget høstes ikke dette år.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – FRØGRÆS Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Barthold Feidenhans´l : 87 40 54 25 / 40 30 17 78 eller på mail: baf@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  25-04-2019Ændring af tekst under forsøgsbehandlinger. Anden behandling er efter fremspiring af hvidkløver (LTB)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  DFF GHS09
  Fighter 480 GHS09 GHS07
  Harmony 50 SX GHS09
  Stomp CS GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk