Nordic Field Trial System Version: 1.1.7473.18532
090781919 Strategi for vækstregulering og kvælstof i vinterhvede Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 06-12-2019
Fordelingsdato: 03-03-2019
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekten af vækstreguleringsmidler og timing af kvælstof på lejesæd i marker, der gødskes med gylle.

BAGGRUND: Der er et ønske om at vurdere effekt af vækstregulering og delt gødskning i vinterhvede.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene SKAL anlægges i tidligt såede marker med en kraftig plantebestand og på arealer, hvor lejesæd erfaringsvis forekommer. Det er et krav, at der udbringes gylle på arealet. Forsøget anlægges i en af sorterne KWS Nils, Elixer, Informer, Creator eller Benchmark. Tidlig såning og høje kvælstofniveauer fremmer lejesæd, ligesom tidlig gødningstildeling gør det.

ARBEJDSFORDELING: Gylle udbringes af landmanden.

ANLÆGSDATA: Parcelstørrelse v/ anlæg: Min. 90 m2.
Parcelbredden SKAL minimum være 6 meter for at minimere randeffekt. Ved lejesæd skal hele parcellen høstes. Det vil være nødvendigt, at der høstes flere skår i samme parcel. Disse skår skal høstes fra samme side indenfor parcellen.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 90m2. Høstparcel minimum 45m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden vækstregulering end forsøgsbehandlingen. Derudover må der ikke foretages anden kvælstofgødning end forsøgsbehandlingerne og grundbehandlingen med gylle. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Vækstregulering
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
1Ingen vækstreguler.
2Stadium 30 - 31
0,5 l Cycocel 750
0,15 l Moddus Start
Stadium 32 - 33
0,25 l Trimaxx M


Faktor 2: Gødning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
A06-03-2019
14 dage før udbringning af gylle
NH4-NGylle 1802
10-03-2019
Forår ved begyndende vækst
50 kg N185 kg NS 27-4
20-03-2019100 kg NH4-NGylle 1803
01-05-201950 kg N185 kg NS 27-4
15-05-201950 kg N185 kg NS 27-4
B10-03-2019
Forår ved begyndende vækst
100 kg N370 kg NS 27-4
20-03-2019100 kg NH4-NGylle
01-05-201950 kg N185 kg NS 27-4
C10-03-2019
Forår ved begyndende vækst
150 kg N556 kg NS 27-4
20-03-2019100 kg NH4-NGylle
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
1802EAT - Eurofins Agro TestingGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
1803EAT - Eurofins Agro TestingGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare

VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 150-200 l pr. ha.

Der tages en gylleprøve (1802) i landmandens tank 14 dage før udbringning, og landmandens dosering på forsøgsarealet beregnes ud fra det: Dosering (ton/ha) = 100 kg ammonium-N pr. ha / analysen af kg ammonium-N pr. ton. Når gyllen udbringes tages en ny prøve (1803) fra slangerne på gyllevognen under udbringning, og det er den prøve og analyse, som afgør, hvor meget kvælstof, der reelt er udbragt pr. ha.

Faktor 1:
 • Led 2 behandles i st. 30-31 og igen i st. 32-33. Der skal være minimum 10 dage mellem de to behandlingstidspunkter.

  Faktor 2:
 • Alle led gødskes med stigende mængder N i marts ved vækststart.
 • Alle led tilføres 100 Kg NH4-N ultimo marts (20. marts). Udbringning med gylle aftales med forsøgsværten.
 • Led A og B gødskes ca. 1. maj
 • Led A gødskes yderligere 15. maj.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.
  GØDNING: Gødning leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-03-2019, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  Parcel*2 .
  Indtast postnummer hvor forsøget ligger
   
  P0209-06-2019
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelLEJESÆD 0 % hældning, Afgrøden står ret op.
   
  ParcelLEJESÆD 1-9 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 10-19 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 20-29 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 30-39 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 40-49 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 50-59 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 60-69 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 70-79 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 80-89 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 90-99 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 100 % hældning, Afgrøden er helt i leje.
   
  ParcelLEJESÆD index.
  Se tekstafsnit LEJESÆD
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P0323-06-2019
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelLEJESÆD 0 % hældning, Afgrøden står ret op.
   
  ParcelLEJESÆD 1-9 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 10-19 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 20-29 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 30-39 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 40-49 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 50-59 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 60-69 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 70-79 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 80-89 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 90-99 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 100 % hældning, Afgrøden er helt i leje.
   
  ParcelLEJESÆD index.
  Se tekstafsnit LEJESÆD
   
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P0407-07-2019
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelLEJESÆD 0 % hældning, Afgrøden står ret op.
   
  ParcelLEJESÆD 1-9 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 10-19 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 20-29 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 30-39 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 40-49 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 50-59 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 60-69 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 70-79 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 80-89 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 90-99 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 100 % hældning, Afgrøden er helt i leje.
   
  ParcelLEJESÆD index.
  Se tekstafsnit LEJESÆD
   
  ParcelSTRÅLÆNGDE cm, fra jord til aks.
  Måles i cm fra jord til start af aks
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P05Stadium 90, Høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  ledUdføres kun i følgende Gentagelser: 1
  FOTO digital.
  Se tekstafsnit FOTO
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
  Se tekstafsnit vedr. høst
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelLEJESÆD 0 % hældning, Afgrøden står ret op.
   
  ParcelLEJESÆD 1-9 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 10-19 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 20-29 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 30-39 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 40-49 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 50-59 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 60-69 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 70-79 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 80-89 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 90-99 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 100 % hældning, Afgrøden er helt i leje.
   
  ParcelLEJESÆD index.
  Se tekstafsnit LEJESÆD
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  LEJESÆD: Lejesæd vurderes med to forskellige metoder.
  1: Lejesæd, karakter: Lejesæd opgøres som tidligere efter karakterskalaen 0-10.
  2: Lejesæd, Index: Hældningen af afgrøden er inddelt i grupperinger fra 0-100 % hældning. En hældning på 0 % svarer til opretstående planter, og en hældning på 100 % svarer til planter helt i leje. I hver gruppering noteres procentdelen af arealet i parcellen, som har den hældning svarende til intervallet i grupperingen.
  Eksempel: Hvis der f.eks. er 20 procent af arealet i parcellen, som har en hældning mellem 30-39 %, så noteres tallet 20 i måleparameteren med 30-39 % hældning. I samme parcel er der 30 procent af arealet med en hældning på 91-99 %, så tallet 30 noteres i måleparameteren 91-99 % hældning. I resten af parcellen er der ikke lejesæd, dvs. i 50 procent af parcellen er hældningen 0 % og der skrives 50 i måleparameteren. For hver parcel skal summen være 100, svarende til 100 %.
  OBS: I de måleparametre der ikke er repræsenteret i parcellen skal der angives et 0.

  FOTO: Der tages fotos af hver parcel i den gentagelse, som belyser forsøgets udseende bedst. Billederne tages fra enden af parcellen, så det giver et indtryk af graden af lejesæd i hele parcellen. Billederne indsættes på forsøget i PC markforsøg.

  HØST: Ved lejesæd i forsøget skal hele parcellen høstes, hvilket betyder at der høstes flere skår. Disse skår skal høstes fra samme side indenfor gentagelsen. Ved ingen lejesæd skal der minimum høstes 3 meter i midten af parcellen. Disse skår skal også høstes fra samme side indenfor gentagelsen.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Marian D. Thorsted: 87 40 54 47 eller på mail: mdt@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  07-03-2019Trimaxx er rettet til Trimaxx M (LTB)
  22-05-2019Bedømmelser i P02, P03 og P04 skal følge datoangivelse. Derfor er tekst vedr. "3 uger efter" slettet (LTB)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Cycocel 750 GHS06 GHS09
  Moddus Start GHS09 GHS07
  Trimaxx M GHS07


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk