Nordic Field Trial System Version: 1.1.7473.18532
031211919 Majssorter til helsæd, A+ og B sorter - kølige forhold Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 21-11-2019
Fordelingsdato: 26-03-2019
Planansvarlig: Andrea Schiemann
Telefon: /+4572203384
Email: ANSC@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge udbytte og dyrkningsegenskaber hos majssorter til helsæd, samt undersøge tørstoffets sammensætning og foderværdi.

BAGGRUND: I forsøgene indgår A+ og B sorter.
 • B sorter er sorter, som er tilmeldt B afprøvning dvs. Landsforsøgene. B sorterne er enten optaget på EU's fælles sortsliste, eller de er i værdiafprøvning med henblik på sortlisteoptagelse i et andet land end Danmark.
 • A+ sorter er sorter, som er tilmeldt den to årige værdiafprøvning (A afprøvning) ved Tystofte, og samtidig er tilmeldt Landsforsøgene. A afprøvning er en forudsætning for optagelse på den danske sortsliste, og via den danske sortsliste på EU's fælles sortsliste.

  Forsøgsresultater publiceres på Sortinfo.
  Forsøgsplanerne for sortsforsøgene i majshelsæd er opdelt i lune og kølige forhold, for at få mulighed for at se data på Sortinfo opdelt efter lune og kølige forhold.
 • Lune forhold er forsøgene i LFE 6 (Syd), LFE 11, LFE 12 og LFE 44.
 • Kølige forhold er forsøgene i LFE 1, LFE 2 og LFE 6 (Nord).

 • FORSØGSSTEDER: LFE 1 (LandboNord) og LFE 6 (Ytteborg Nord).

  FORSØGSBETINGELSER:
 • Anlægges i en mark, som er pløjet og meget ensartet.
 • Forfrugten må ikke være kløvergræs. Hvis forfrugten er andet end majs, skal der have været majs i sædskiftet indenfor de seneste 5 år. Majsen må ikke dyrkes uden pløjning.
 • Marken skal være i god kultur og have reaktionstal over 5,8.
 • Forsøgsarealet skal være fri for kvik og holdes fri for andet rodukrudt.
 • I LFE 6 (Nord) skal forsøget vandes optimalt efter Vandregnskab Online.
 • Anlægges i majsmarker, hvor det er muligt at høste senest 20. oktober.
 • Forsøget skal høstes, når målesortsblandingen, som er sammensat af de middeltidlige til sildige sorter Atrium, Asgaard, Kompetens og LG31211, har opnået 32 pct. tørstof.
 • Forsøget skal høstes, når de tidlige sorter Ambition, Emblem, Edgard KWS og Sunlite, i gennemsnit har opnået 32 pct. tørstof.
 • Som støtte til fastsættelse af høsttidspunktet skal der før forventet høsttidspunkt, udtages 2 prøver til tørstofbestemmelse i de fire tidlige sorter. Den første prøve udtages en mandag 2-2,5 uge før forventet høst. Den anden prøve udtages den følgende mandag. Høsttidspunktet skal fastsættes på grundlag af disse prøver i samarbejde med Teknologisk Institut.

 • ARBEJDSFORDELING:
 • Teknologisk Institut sår og høster forsøget.

 • ANLÆGSDATA: 4 eller 8 parcelrækker. Anlægsparcel 12 x 3,0 m (4 rk.). Hvis forsøget anlægges i samme mark som i 2018, skal parcelrækkerne ligge præcis, hvor parcelrækkerne lå i 2018. Majsplanterne i gangene mellem parcelrækkerne må ikke sprøjtes væk og må ikke fjernes før umiddelbart før høst. Det er strengt forbudt at køre i parcellerne f.eks. i forbindelse med ukrudtsbekæmpelse og vanding. Høstparcel 9 x 1,5 m (2 rk.) Parcelgrænser skal etableres når majsen har 4-6 blade. Parcelgrænserne lægges således, at høstparcellerne ligger midt i parcelrækken, så der er planter uden for høstparcellen i begge ender.

  Mærkning af parceller: Efter såning sættes en gul pind med lednummer i hver parcel. Pinden sættes i enden af høstparcellen i mellem de to høstrækker.

  DESIGN DATA: Latinized alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Anlægsparcel minimum 36m2. Høstparcel minimum 13,5m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Organiske gødningerGylleBåde mark og forsøg1870
  HandelsgødningerYaraMila Majs NP 26-6, Kun forsøg167 kg
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i generel behandling.
  Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
  1870EAT - Eurofins Agro TestingGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare

  GENEREL BEHANDLING:
  GØDSKNING: Ved såning placeres 167 kg startgødning, YaraMila Majs NP 26-6. Hele forsøget tilføres husdyrgødning og skal gødskes efter Landbrugsstyrelsens normer for kvælstof til majs. Tilførslen af kvælstof og kalium SKAL ske på grundlag af gylleanalyse. Hele forsøget skal i alt tilføres 40 kg fosfor og 175 kg kalium pr. ha

  PLANTEVÆRN: Hele forsøget skal sprøjtes med et pyrethroidmiddel mod fritfluer, når majsen står med 1,5 blad. Forsøget må ikke behandles mod bladsvampe. Ellers behandles forsøget som i den omgivende mark. Det er vigtigt, at forsøgsarealet holdes fri for ukrudt. Der kan anvendes MaisTer, hvis der forekommer græsukrudt.

  VANDING: I LFE 6 (Nord) skal forsøget vandes optimalt efter Vandregnskab Online.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Sorter
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Stadium 00Blanding, majsAtrium
  Asgaard
  Kompetens
  LG31211
  2Stadium 00Atrium
  3Stadium 00Chavoxx
  4Stadium 00Activate
  5Stadium 00Emblem
  6Stadium 00Ambition
  7Stadium 00Fieldstar
  8Stadium 00RGT Sharxx
  9Stadium 00LG30209
  10Stadium 00Asgaard
  11Stadium 00Sunlite
  12Stadium 00Sergio KWS
  13Stadium 00RGT Oxxgood
  14Stadium 00SY Nordicstar
  15Stadium 00Rubiera KWS
  16Stadium 00Augustus KWS
  17Stadium 00Martinez KWS
  18Stadium 00Kompetens
  19Stadium 00Emmerson
  20Stadium 00SY Milkytop
  21Stadium 00Wizard
  22Stadium 00Autens KWS
  23Stadium 00Edgard KWS
  24Stadium 00LG31218
  25Stadium 00LG31211
  26Stadium 00Reason
  27Stadium 00RGT Stewaxx
  28Stadium 00SY Skandik
  29Stadium 00Ability
  30Stadium 00Gatsby
  31Stadium 00Farmezzo
  32Stadium 00Madonias
  33Stadium 00Actual
  34Stadium 00Function
  35Stadium 00Conclusion
  36Stadium 00Avitus KWS
  37Stadium 00Cito KWS
  38Stadium 00KWS Calvini
  39Stadium 00Megusto KWS
  40Stadium 00KWS Stabil
  41Stadium 00SY Karthoun
  42Stadium 00Pinnacle
  43Stadium 00Belami CS
  44Stadium 00SY Abelardo
  45Stadium 00KWS Artikus
  46Stadium 00KWS Arvid
  47Stadium 00Sandias
  48Stadium 00Prospect
  49Stadium 00LG31205
  50Stadium 00KWS Stefano
  51Stadium 00KWS Colonnada
  52Stadium 00Mas 08.F
  53Stadium 00RGT Duxxbury
  54Stadium 00Keops
  55Stadium 00Farmunox
  56Stadium 00Trooper
  57Stadium 00Resolute
  58Stadium 00LG30195
  59Stadium 00ES2821
  60Stadium 00KWS Janko
  61Stadium 00Gerano
  62Stadium 00KWS Exelon
  63Stadium 00Papageno
  64Stadium 00Farmodena
  65Stadium 00ESZ7103
  66Stadium 00EC Gisella
  67Stadium 00Farmurmel
  68Stadium 00Amaizi CS
  69Stadium 00Jakleen
  70Stadium 00Agromilas
  71Stadium 00KXB 8111
  72Stadium 00DM0548
  73Stadium 00LG31.207
  74Stadium 00Rancador
  75Stadium 00RGT Abanaxx
  76Stadium 00Gabriella
  77Stadium 00B2190
  78Stadium 00Sekt
  79Stadium 00Fenizia
  80Stadium 00Scandinav
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  SÅNING: Forsøget sås med Teknologisk Instituts såmaskine, og dette skal aftales i god tid med Torben Pedersen, Teknologisk Institut, tlf. 7220 3396.
  Før Teknologisk Institut kommer og sår, skal såbedet været tilberedt, så det er fuldstændig jævnt og tilpas fast, så såningen kan gennemføres uden at såsporet ligger dybere end jordoverfladen mellem såsporene. Forsøgene skal sås så snart jordtemperaturen har passeret 8 grader, og der samtidig er udsigt til en stabil vejrudvikling.
  Frøene skal sås med 13,3 cm afstand med 75 cm rækkeafstand svarende til, at der sås 10,0 frø pr. m2. Frøene skal sås i 4-5 cm dybde målt fra jordoverfladen under trykrullen og til underkant af frø. Startgødningen skal placeres i 10 cm dybde.

  UDSÆD: Leveres fra Teknologisk Institut.

  GØDNING: Startgødning leveres af Teknologisk Institut. Øvrig gødning skaffes lokalt.

  KEMIKALIER: Skaffes lokalt.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg, Før der tilføres husdyrgødning eller anden gødning
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ForsøgSÅDYBDE cm, .
  Måles fra jordoverfladen til undersiden af frøet.
   
  P02Stadium 13 - 14, Sidst i maj
  Alle målinger i P02 udføres kun i gentagelse: 3
  ParcelKULDERESISTENS karakter 0-10, 0=svage gule pl., 10=grønne kraftige pl..
   
  P03Stadium 19, ca. 1. juli
  Alle målinger i P03 udføres kun i gentagelse: 3
  ParcelAFGRØDEDÆKNING % af jord.
   
  ParcelPLANTEHØJDE cm.
  Fra jordoverflade til bladspids.
   
  P04Stadium 61 - 63, Juli-august
  Alle målinger i P04 udføres kun i gentagelse: 3
  ParcelBLOMSTR.HANBLST dato for.
  (når de første støvknapper hænger ud af hanblomsterne)
  Det er nødvendigt med minimum 2 besøg i forsøget for at fastsætte blomstringsdatoen.
   
  P0501-09-2019, Ved sygdomsangreb, med sortsdiff.
  Alle målinger i P05 udføres kun i gentagelse: 3
  ParcelMAJSBLADPLET % dækning på blad ved kolben.
  Bladet ved den største kolbe bedømmes. Se tekstafsnit om SVAMPEBEDØMMELSE
   
  ParcelMAJSØJEPLET % dækning på blad ved kolben.
  Bladet ved den største kolbe bedømmes. Se tekstafsnit om SVAMPEBEDØMMELSE
   
  P0609-09-2019, 2-2,5 uger før forventet høst. Prøven udtages om mandagen.
  Alle målinger i P06 udføres kun i led: 5, 6, 11, 23
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  Se tekstafsnit TØRSTOFBESTEMMELSE FØR HØST
  TØRSTOF, % i planteprøve
  P0716-09-2019, 1-1,5 uger før forventet høst. Prøven udtages 1 uge efter 1. prøveudtagning (P06)
  Alle målinger i P07 udføres kun i led: 5, 6, 11, 23
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  Se tekstafsnit TØRSTOFBESTEMMELSE FØR HØST
  TØRSTOF, % i planteprøve
  P08Stadium 83, Lige før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  Karakter 10 betyder, at alle planter er knækket under kolben eller hælder, så de påvirker planter i naborække.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 3
  PLANTEHØJDE cm.
  fra jord til underkant af hanblomst
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 3
  SIDESKUD % planter m.
  Registreres på 9 m række.
   
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
  Antal planter i hele høstparcellen tælles og indberettes sammen med m2 måleflade. OBS: Denne metode afviger fra tidligere år, se tekstafsnit om PLANTEBESTAND
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 3
  KOLBER /m2.
  Antal kolber tælles på 9 m række (Kun kolber med veludviklede kerner)
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 3
  MAJSBRAND % planter m.
  Registreres på 9 m række.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 3
  FUSARIUM % stængler m.
  hvidlig eller rødlig belægning (befinder sig især på nodierne). Registreres på 9 m række. Sideskuddene medregnes ikke.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 3
  KOLBEDÆKNING % kolber m. blottet spids.
  Registreres på 9 m række.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 3
  KOLBEHØJDE cm fra jord til basis kolbe.
  fra jordoverfladen til basis kolbestilk
   
  P09Stadium 83 - 85, Ved høst
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
  STIVELSE, % af tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  EFOS, %, (kvæg)
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  iNDF, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
  (stængel + blade + kolbe i række 2 og 3)
   
  ParcelGRØNMASSEPRØVE til Koldkærgård.
  Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
  TØRSTOF, % af råvare


  BLADSVAMPEBEDØMMELSE: Bedømmelserne foretages i september, når der er tydelige angreb og synlige forskelle mellem sorter. Den største kolbe udvælges, og der bedømmes pct. sygdomsdækning på bladet, som støtter kolben (blad 0). Se Vejledning i bedømmelser mht. placering af blad 0. Hvis der er angreb af bladsvampe udtages for hver sygdom 10 blade i led med kraftige angreb og tydelige symptomer. Disse blade sendes til SEGES, PlanteInnovation, Skadestuen, Agro Food Park 15, 8200 Århus N. Bemærk at Ghita Cordsen Nielsen kun vurderer, hvilken bladsvamp, der er angreb af og ikke vurderer procent dækning af bladet. Vurdering af procent dækning skal foretages i forsøget. Vejledning i bedømmelse af majsbladplet (Drechslera ssp.) og majsøjeplet (Kabatiella zeae) kan findes i Vejledning i bedømmelser

  PLANTEBESTAND Plantebestand afrapporteres som antal planter i høstparcellen, hvor målefladen også angives. Se Plantetal/Plantebestand for majs

  TØRSTOFBESTEMMELSE FØR HØST: To mandage i træk, henholdsvis 2-2,5 uger og 1-1,5 uger før forventet høsttidspunkt, skal der høstes 3 planter i træk i værnerækken i hver parcel i de 4 tidlige sorter: Emblem (led 5), Ambition (led 6), Sunlite (led 11) og Edgard KWS (led 23).
  Ved 1. prøvetagning klippes 2 meter inde i værnrækken. Ved den 2. prøvetagning springes 1 meter række over, før der klippes en ny prøve. Straks efter prøveudtagningen klippes de 12 planter fra hvert forsøgsled i 3-4 stykker, lægges straks i en solid plastiksæk, bindes til, mærkes med tilsendte labels og sendes straks til Teknologisk Institut til tørstofbestemmelse. Prøverne høstes og sendes kun på mandage. Teknologisk Institut indberetter hurtigst muligt tørstofprocenterne, som bruges til støtte for valg af høsttidspunkt.

  PRØVEUDTAGNING: Ved høst udtages en prøve på 1000 g af hver parcel. Det er vigtigt, at prøven tages af hele parcellen. Parcelprøverne påklæbes de fortrykte stregkodelabels.

  HØST: Majsen høstes, når tørstofindholdet er 32 procent i gennemsnit i de 4 tidlige sorter Emblem (led 5), Ambition (led 6), Sunlite (led 11) og Edgard KWS (led 23). Det svarer til st. 83-84. Kernerne vil være dejagtige, og man kan netop med besvær klemme en lille dråbe ud af de mellemste kerner i kolben. Høsttidspunktet fastsættes på grundlag af prøverne udtaget før høst (se ovenfor). Majsen skal dog senest høstes den 20. oktober. Stubhøjden skal være 30 cm.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved såning/etablering
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Martin Mikkelsen: +45 87 40 54 35 / +45 20 28 26 94 eller mail mam@seges.dk
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk