Nordic Field Trial System Version: 1.1.7198.16875
090071919 Varsling for knoldbægersvamp og skulpegalmyg i vinterraps Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 30-04-2019
Fordelingsdato: 26-03-2019
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: At vurdere under hvilke vejr- og dyrkningsmæssige forhold, at der udvikles betydende angreb af knoldbægersvamp i vinterrapsmarker med forventet smitstof af knoldbægersvamp på grund af hyppig rapsdyrkning.
Samtidig ønskes nøjagtigheden af temperaturmodellen for flyvning af 1. generation af skulpegalmyg belyst, ligesom anvendeligheden af gule limplader til at monitere skulpegalmyg ønskes vurderet.

BAGGRUND: Der ønskes udviklet bedre beslutningsstøtteredskaber til at vurdere behovet for bekæmpelse af henholdsvis knoldbægersvamp og skulpegalmyg.
Ved at indsamle sammenhørende datasæt for vejrdata, dyrkningsteknik og angrebsstyrke søges der på sigt udviklet en varsling for angreb af knoldbægersvamp. I dag findes der ingen sikker varslingsmodel for knoldbægersvamp i raps. Derfor testes også en tysk vejrmodel for angreb af knoldbægersvamp.

FORSØGSBETINGELSER: Der udvælges en mark, hvor der ud fra sædskiftet og viden om tidligere angreb af knoldbægersvamp i marken forventes at være meget smitstof af knoldbægersvamp i jorden. Sædskiftet i marken i de sidste 20-25 år skal kendes og indberettes før anlæg af forsøget. Der skal udvælges en mark, hvor der vil blive udført 1 eller evt. 2 sprøjtninger mod knoldbægersvamp under blomstring, og hvor der vil blive udført 1 eller flere skadedyrssprøjtninger under blomstring. Marken må ikke vandes, og der må ikke være konstateret kålbrok i marken.
Der skal have været dyrket raps i mindst én af nabomarkerne i 2018, men ikke i alle nabomarker. .

Gule limplader: Der skal opsættes gule limplader i 3 af markens sider, som skal indsendes til SEGES ugentlig fra omkring blomstring og 5 uger frem. Se vedhæftet vejledning nederst på planen. Materialer vil blive sendt fra SEGES.
Det er vigtigt, at limpladerne ikke sættes op senere end vækststadie 61 (10 procent af blomsterne udfoldet). Temperaturmodellen på Landbrugsinfo "Skulpegalmyg - risikovurdering" følges i den sidste uge med registreringer.

Vejrstationer: Der skal indsamles vejrdata i forsøget og i den forbindelse skal der tilkobles en vejrstation. Mere information vil blive udsendt via mail.

ANLÆGSDATA: I marken anlægges 3 led i 1 gentagelse. Parcellerne anlægges i størrelsen 24m x min. 70 m.
Forsøget placeres tæt på nabomarken med raps i 2018, men ikke i de yderste spor i marken, da skulpegalmyg overvintrer i sidste års rapsmarker, og der er derfor ofte større indflyvning til rapsmarken i den side, hvor der året før har været dyrket raps.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 1 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 1680m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden svampebekæmpelse og skadedyrsbekæmpelse end angivet under forsøgsbehandlinger. Ellers behandles forsøgsarealet som den omgivende mark eller efter behov. Det skal sikres, at der ikke forekommer generende ukrudt i forsøget. Eventuel nedvisning følger landmandens praksis i marken.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Bekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen sygdoms-bek.
Stadium 65
Behandles som marken
Skadedyrsbekæmpelse
2Ingen skadedyrs-bek.
Stadium 65
Behandles som marken
Svampebekæmpelse
3Stadium 65
Behandles som marken
Svampebekæmpelse
Stadium 65
Behandles som marken
Skadedyrsbekæmpelse
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Alle behandlinger indberettes i PC Markforsøg under forsøgsbehandlinger.

 • Led 1 - Et område på 24 meter x 70 meter markeres og holdes usprøjtet mod svampesygdomme fra vækststadie 51 (blomsteranlæg synlige men lukkede) og resten af vækstsæsonen. Området markeres tydeligt med hvide stokke.
 • Led 2 - Et område på 24 meter x 70 meter markeres og holdes usprøjtet mod skadedyr fra vækststadie 51 (blomsteranlæg synlige men lukkede) og resten af vækstsæsonen. Området markeres tydeligt med hvide stokke.
 • Led 3 - Et område på 24 meter x 70 meter markeres, og behandles som omgivende mark med sygdomme og skadedyr.

 • KEMIKALIER: Skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2019, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  PLANTEBESTAND planter/m2.
  Måleflade ca. 1/2 m2. Måleflade og optalte planter indberettes.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  TOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
  En samlet bedømmelse af tokimbladet ukrudt
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  GRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
   
  P02Stadium 61
  Forsøg**1 dato for.
  Opsætning af limplader
   
  P03Stadium 65
  Forsøg**1 dato for.
  vækststadie 65 (50-60 % af blomsterne på hovedskuddet er sprunget ud). Vurder ved besøg i forsøget hvilken dato afgrøden var i st. 65.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 3
  SKULPEGALMYG % angrebne skulper.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 3
  SKULPESNUDEBILLER % planter med.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 3
  SKULPESNUDEBILLER /plante.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 3
  SKULPEGALMYGGENS LARVE fund af, (Nej=0, Ja=1).
   
  P04+ 1 uge, efter P03
  Alle målinger i P04 udføres kun i led: 2, 3
  ParcelSKULPEGALMYG % angrebne skulper.
   
  ParcelSKULPESNUDEBILLER % angrebne skulper.
   
  ParcelSKULPESNUDEBILLER % planter med.
   
  ParcelSKULPESNUDEBILLER /plante.
   
  ParcelSKULPEGALMYGGENS LARVE fund af, (Nej=0, Ja=1).
   
  P05+ 1 uge, efter P04
  Alle målinger i P05 udføres kun i led: 2, 3
  ParcelSKULPEGALMYG % angrebne skulper.
   
  ParcelSKULPESNUDEBILLER % angrebne skulper.
   
  ParcelSKULPESNUDEBILLER % planter med.
   
  ParcelSKULPESNUDEBILLER /plante.
   
  ParcelSKULPEGALMYGGENS LARVE fund af, (Nej=0, Ja=1).
   
  P06+ 1 uge, efter P05
  Alle målinger i P06 udføres kun i led: 2, 3
  ParcelSKULPEGALMYG % angrebne skulper.
   
  ParcelSKULPESNUDEBILLER % angrebne skulper.
   
  ParcelSKULPESNUDEBILLER % planter med.
   
  ParcelSKULPESNUDEBILLER /plante.
   
  ParcelSKULPEGALMYGGENS LARVE fund af, (Nej=0, Ja=1).
   
  P0701-07-2019, Primo juli
  ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 3
  SKULPEGALMYG % angrebne skulper.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 3
  SKULPESNUDEBILLER % angrebne skulper.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 3
  SKULPESNUDEBILLER % planter med.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 3
  SKULPESNUDEBILLER /plante.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 3
  SKULPEGALMYGGENS LARVE fund af, (Nej=0, Ja=1).
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3
  GRÅSKIMMEL % planter m stængelangreb.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3
  KNOLDBÆGERSVAMP % planter m stængelangreb.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3
  KNOLDBÆGERSVAMP % planter m.
   
  P08Stadium 90, Lige efter høst
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3
  GRÅSKIMMEL % planter m stængelangreb.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3
  KNOLDBÆGERSVAMP % planter m stængelangreb.
   
  ParcelGRØN STUB % dækning, .
   


  SYGDOMME: Knoldbægersvamp, % planter og Knoldbægersvamp, % planter med stængelangreb skal registreres.
  Angreb af knoldbægersvamp sker typisk via bladfæsterne på stænglen. Angreb kan dog også ske på sidegrenene. Derfor ønskes både stængler og planter med angreb bedømt.
  I hver parcel indberettes et gennemsnit.

  SKADEDYR: I hver parcel indberettes et gennemsnit for de angivne måleparametre.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 87405439 / 20282695 eller på mail: gcn@seges.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  30-04-2019Der er tilføjet en droneflyvning i P02 (LTB)


  Skitser

  Bilag
  BeskrivelseFil
  Skulpegalmyg Registreringsskema 2019.docxSkulpegalmyg Registreringsskema 2019.docx
  Skulpegalmyg Vejledning 2019.pdfSkulpegalmyg Vejledning 2019.pdf
  Skulpegalmyg Registreringsskema 2019.pdfSkulpegalmyg Registreringsskema 2019.pdf
  Fangster limplader 090071919.xlsxFangster limplader 090071919.xlsx
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk