Nordic Field Trial System Version: 1.1.7198.16875
090801919 Vækstregulering af vinterhvede Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 18-03-2019
Fordelingsdato: 09-03-2019
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekt og den bedste timing af vækstreguleringsmidlernes virkning på lejesæd.

BAGGRUND: Der er et ønske om at vurdere timing og split-behandling af vækstregulering i vinterhvede.
Tidlig såning og høje kvælstofniveauer fremmer lejesæd, ligesom tidlig gødningstildeling gør det.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene SKAL anlægges i tidligt såede marker med en kraftig plantebestand og på arealer, hvor lejesæd erfaringsvis forekommer. Forsøget anlægges i en af sorterne KWS Nils, Elixer, Informer, Creator eller Benchmark. Forsøget skal tildeles ekstra 50 kg N ud over normen, så tidligt som muligt.

Der skal indsamles vejrdata i forsøget, og i den forbindelse skal der tilkobles en vejrstation. Mere information vil blive udsendt via mail.

ANLÆGSDATA: Parcelstørrelse v/ anlæg: Min. 90 m2.
Parcelbredden SKAL minimum være 6 meter for at minimere randeffekt. Ved lejesæd skal hele parcellen høstes. Det vil være nødvendigt, at der høstes flere skår i samme parcel. Disse skår skal høstes fra samme side indenfor parcellen.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 90m2. Høstparcel minimum 90m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
NæringsstofferNKun forsøg50 kg

GENEREL BEHANDLING:
Forsøget skal tildeles ekstra 50 kg N udover normen, så tidligt som muligt. Gødningstildeling indberettes straks i PC Markforsøg.
På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden vækstregulering end forsøgsbehandlingen. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Vækstregulering
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen vækstreguler.
2Stadium 29 - 30
0,15 l Moddus Start
0,15 l Agropol
0,5 l Cycocel 750
Stadium 31 - 32
0,15 l Moddus Start
0,15 l Agropol
3Stadium 31 - 32
0,3 l Cuadro NT
0,15 l Agropol
Stadium 33 - 37
0,4 l Cerone
0,15 l Agropol
4Stadium 31 - 32
0,5 l Medax Top
0,5 l Ammoniumsulfat-opløsning
5Stadium 31 - 32
0,75 l Medax Top
0,5 l Ammoniumsulfat-opløsning
6Stadium 31 - 32
0,5 l Medax Top
0,5 l Ammoniumsulfat-opløsning
Stadium 33 - 37
0,5 l Medax Top
0,5 l Ammoniumsulfat-opløsning
7Stadium 31 - 32
0,2 l Moddus M
0,15 l Agropol
Stadium 33 - 370,2 l Moddus M
0,15 l Agropol
0,4 l Cerone
8Stadium 33 - 370,2 l Moddus M
0,15 l Agropol
0,4 l Cerone
9Stadium 33 - 370,4 l Cuadro NT
0,15 l Agropol
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 150-200 l pr. ha.
 • Led 2 behandles i st. 29-30
 • Led 2-7 i st. 31-32.
 • Led 3 samt 6-9 behandles i st. 33-37.
  Mellem behandlingstidspunkterne i st. 29-30, 31-32 og 33 skal der min. være 7-10 dage.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2019, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  Forsøg*2 .
  Indtast postnummer hvor forsøget ligger
   
  P0209-06-2019, 3 uger efter behandling i st. 33
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelLEJESÆD 0 % hældning, Afgrøden står ret op.
   
  ParcelLEJESÆD 1-9 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 10-19 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 20-29 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 30-39 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 40-49 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 50-59 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 60-69 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 70-79 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 80-89 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 90-99 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 100 % hældning, Afgrøden er helt i leje.
   
  ParcelLEJESÆD index.
  Se tekstafsnit LEJESÆD
   
  P0323-06-2019, 5 uger efter behandling i st. 33
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelLEJESÆD 0 % hældning, Afgrøden står ret op.
   
  ParcelLEJESÆD 1-9 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 10-19 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 20-29 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 30-39 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 40-49 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 50-59 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 60-69 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 70-79 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 80-89 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 90-99 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 100 % hældning, Afgrøden er helt i leje.
   
  ParcelLEJESÆD index.
  Se tekstafsnit LEJESÆD
   
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P0407-07-2019, 7 uger efter behandling i st. 33
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelLEJESÆD 0 % hældning, Afgrøden står ret op.
   
  ParcelLEJESÆD 1-9 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 10-19 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 20-29 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 30-39 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 40-49 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 50-59 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 60-69 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 70-79 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 80-89 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 90-99 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 100 % hældning, Afgrøden er helt i leje.
   
  ParcelLEJESÆD index.
  Se tekstafsnit LEJESÆD
   
  ParcelSTRÅLÆNGDE cm, fra jord til aks.
  Måles i cm fra jord til start af aks
   
  P05Stadium 90, Høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  ledUdføres kun i følgende Gentagelser: 1
  FOTO digital.
  Vælg den gentagelse der belyser forsøget bedst. Se tekstafsnit FOTO
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
  Se tekstafsnit vedr. høst
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelLEJESÆD 0 % hældning, Afgrøden står ret op.
   
  ParcelLEJESÆD 1-9 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 10-19 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 20-29 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 30-39 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 40-49 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 50-59 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 60-69 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 70-79 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 80-89 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 90-99 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 100 % hældning, Afgrøden er helt i leje.
   
  ParcelLEJESÆD index.
  Se tekstafsnit LEJESÆD
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  LEJESÆD: Lejesæd vurderes med to forskellige metoder.
  1: Lejesæd, karakter: Lejesæd opgøres som tidligere efter karakterskalaen 0-10.
  2: Lejesæd, Index: Hældningen af afgrøden er inddelt i grupperinger fra 0-100 % hældning. En hældning på 0 % svarer til opretstående planter, og en hældning på 100 % svarer til planter helt i leje. I hver gruppering noteres procentdelen af arealet i parcellen, som har den hældning svarende til intervallet i grupperingen.
  Eksempel: Hvis der f.eks. er 20 procent af arealet i parcellen, som har en hældning mellem 30-39 %, så noteres tallet 20 i måleparameteren med 30-39 % hældning. I samme parcel er der 30 procent af arealet med en hældning på 91-99 %, så tallet 30 noteres i måleparameteren 91-99 % hældning. I resten af parcellen er der ikke lejesæd, dvs. i 50 procent af parcellen er hældningen 0 % og der skrives 50 i måleparameteren. For hver parcel skal summen være 100, svarende til 100 %.
  OBS: I de måleparametre der ikke er repræsenteret i parcellen skal der angives et 0.

  FOTO: Der tages fotos af hver parcel i den gentagelse, som belyser forsøgets udseende bedst. Billederne tages fra enden af parcellen, så det giver et indtryk af graden af lejesæd i hele parcellen. Billederne indsættes på forsøget i PC markforsøg.

  HØST: Ved lejesæd i forsøget skal hele parcellen høstes, hvilket betyder at der høstes flere skår. Disse skår skal høstes fra samme side indenfor parcellen og gentagelsen. Ved ingen lejesæd skal der minimum høstes 3 meter i midten af parcellen. Disse skår skal også høstes fra samme side indenfor gentagelsen.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Marian D. Thorsted: 87 40 54 47 eller på mail: mdt@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Agropol GHS05 GHS07
  Ammoniumsulfat-opløsningIntet faresymbol
  Cerone GHS07 GHS05
  Cuadro NT GHS07
  Cycocel 750 GHS06 GHS09
  Medax Top GHS07
  Moddus M GHS07 GHS09
  Moddus Start GHS09 GHS07


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk