Nordic Field Trial System Version: 1.1.7339.26369
030061919 Stigende mængder kvælstof til kløvergræs til slæt, 2. brugsår Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 26-09-2019
Fordelingsdato: 03-03-2019
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Kathe Thuesen Munk
Telefon: /72202810
Email: ktm@teknologisk.dk


FORMÅL: At måle effekten af kvælstofgødskning i handelsgødning og husdyrgødning på udbytte, kvalitet og kløverandel i blandinger med alm. rajgræs, rajsvingel og hvid- og rødkløver.

BAGGRUND: Forsøget er en del af projektet Smartgrass, som undersøger sammenhængen mellem kvælstofgødskning- og type, udbytte og kløverandel i økologiske og konventionelle kløvergræsmarker. I konventionelle forsøg måles udvaskning med sugeceller, og i økologiske forsøg måles det som eftervirkning i vårsæd i 2020.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges, hvor forsøg 030061818 er gennemført planmæssigt. Forsøget vandet optimalt efter Vandregnskab Online.

FORSØGSSTEDER: LFE 6 (Ytteborg Nord og Syd).

ARBEJDSFORDELING:
LFE 6 giver besked til Rebecca K. Kristensen, mobil 60920454, mail rekk@agro.au.dk mindst 1 uge inden forventet høst

Aarhus Universitet udfører følgende opgaver:
 • Fotografering af bælgplanteandel i deres miniplot i høstparcellen.
 • Udtagning af planteprøver og botanisk analyse i deres miniplots i hver høstparcel.
 • Udtagning af vandprøver fra sugcellerne.

  SEGES udfører følgende opgaver:
 • Torben Frandsen beregner den optimale N-mængde til 11 og 12 for næste slæt og oplyser kvælstofmængden til den forsøgsansvarlige.
 • Torben Frandsen indberetter resultater fra fra AU’s botaniske analyser i PC Markforsøg.

 • ANLÆGSDATA: Forsøg 030061818 fortsætter som 2.brugsår, dog med 12 led i stedet for 11, hvor led 12 anlægges i den tidligere værneparcel (Værn_A).

  MINIPLOTS: Aarhus Universitet etablerer et miniplot på 0,25 m2 i hver høstparcel til bestemmelse af N-fiksering fra kløver, samt til billedanalyse og botanisk analyse.

  SUGCELLER: Aarhus Universitet har i 2018 etableret sugeceller i alle parceller umiddelbart under jordoverfladen. Det er vigtigt at være påpasselig ved gødskning og høst, så sugecellerne ikke påkøres og ødelægges. Slangerne fra sugecellerne samles i stativer i midten af forsøget, hvor der ikke må køres med traktorer og vogne. Aarhus Universitet sørger for at udtage vandprøver fra sugecellerne.

  DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Anlægsparcel minimum 36m2. Høstparcel minimum 18m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  HandelsgødningerPK 0-4-21 m. Mg S CuKun forsøg800 kg
  Kaliumchlorid 50. KaligødKun forsøg150 kg

  GENEREL BEHANDLING: Hele forsøget grundgødskes med 800 kg PK 0-4-21 pr. ha tidligt forår og 150 kg K50 efter 3. slæt.
  Forsøget ved Vildbjerg bør tilføres yderligere 100 kg K50 i foråret pga. lavt kalital på 2,9 i 2018.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Blanding/art og slætstrategi
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  1Forår ved begyndende vækstIngen N
  218-03-2019

  Forår ved begyndende vækst
  60 kg N222 kg NS 27-4
  301-04-2019

  Forår ved begyndende vækst
  80 kg N296 kg NS 27-4
  22-05-2019
  Efter høst af 1. slæt
  40 kg N148 kg NS 27-4
  418-03-2019

  Forår ved begyndende vækst
  120 kg N444 kg NS 27-4
  22-05-2019
  Efter høst af 1. slæt
  80 kg N296 kg NS 27-4
  26-06-2019
  Efter høst af 2. slæt
  40 kg N148 kg NS 27-4
  518-03-2019

  Forår ved begyndende vækst
  150 kg N556 kg NS 27-4
  22-05-2019
  Efter høst af 1. slæt
  120 kg N444 kg NS 27-4
  26-06-2019
  Efter høst af 2. slæt
  60 kg N222 kg NS 27-4
  31-07-2019
  Efter høst af 3. slæt
  30 kg N111 kg NS 27-4
  618-03-2019

  Forår ved begyndende vækst
  150 kg N556 kg NS 27-4
  22-05-2019
  Efter høst af 1. slæt
  120 kg N444 kg NS 27-4
  26-06-2019
  Efter høst af 2. slæt
  120 kg N444 kg NS 27-4
  31-07-2019
  Efter høst af 3. slæt
  90 kg N333 kg NS 27-4
  704-03-2019
  Ca. 14 dage før 1. gylleudbringning
  NH4-NGylle, kvæg 1795
  18-03-2019
  Forår ved begyndende vækst
  60 kg NH4-NGylle, kvæg 1796
  08-05-2019
  Ca. 14 dage før 1. slæt
  NH4-NGylle, kvæg 1797
  22-05-2019
  Efter høst af 1. slæt
  60 kg NH4-NGylle, kvæg 1798
  818-03-2019

  Forår ved begyndende vækst
  60 kg NH4-NGylle, kvæg 1796
  60 kg N222 kg NS 27-4
  22-05-2019
  Efter høst af 1. slæt
  60 kg NH4-NGylle, kvæg 1798
  20 kg N74 kg NS 27-4
  26-06-2019
  Efter høst af 2. slæt
  40 kg N148 kg NS 27-4
  918-03-2019

  Forår ved begyndende vækst
  60 kg NH4-NGylle, kvæg 1796
  90 kg N333 kg NS 27-4
  22-05-2019
  Efter høst af 1. slæt
  60 kg NH4-NGylle, kvæg 1798
  60 kg N222 kg NS 27-4
  26-06-2019
  Efter høst af 2. slæt
  60 kg N222 kg NS 27-4
  31-07-2019
  Efter høst af 3. slæt
  30 kg N111 kg NS 27-4
  1018-03-2019

  Forår ved begyndende vækst
  60 kg NH4-NGylle, kvæg 1796
  90 kg N333 kg NS 27-4
  22-05-2019
  Efter høst af 1. slæt
  60 kg NH4-NGylle, kvæg 1798
  60 kg N222 kg NS 27-4
  26-06-2019
  Efter høst af 2. slæt
  120 kg N444 kg NS 27-4
  31-07-2019
  Efter høst af 3. slæt
  90 kg N333 kg NS 27-4
  1118-03-2019

  Forår ved begyndende vækst
  60 kg NH4-NGylle, kvæg 1796
  N-modelNS 27-4
  22-05-2019
  Efter høst af 1. slæt
  60 kg NH4-NGylle, kvæg 1798
  N-modelNS 27-4
  26-06-2019
  Efter høst af 2. slæt
  N-modelNS 27-4
  31-07-2019
  Efter høst af 3. slæt
  N-modelNS 27-4
  1218-03-2019

  Forår ved begyndende vækst
  60 kg NH4-NGylle, kvæg 1796
  N-modelNS 27-4
  22-05-2019
  Efter høst af 1. slæt
  60 kg NH4-NGylle, kvæg 1798
  N-modelNS 27-4
  26-06-2019
  Efter høst af 2. slæt
  N-modelNS 27-4
  31-07-2019
  Efter høst af 3. slæt
  N-modelNS 27-4
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
  Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
  1795EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  1796EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  1797EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  1798EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare

  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:

  HUSDYRGØDNING:
 • Til led 7-12 udbringes 60 kg NH4-N i kvæggylle med slæbeslanger primo april. Det er vigtigt at der udtages en gylleprøve til analyse ca. 14 dage før udbringning (1795), så gyllemængden kan bestemmes udfra NH4-N indhold. Ved udbringningen udtages igen en analyse (1796) af den udbragte kvæggylle, og den udbragte mængde registreres under specifikation af forsøgsbehandlinger.
 • Der køres med en gyllevogn med en slangebom på min. 30 meter, så hele parcellen kan gødskes uden der køres i forsøget. OBS: Vær opmærksom på, ikke at ramme sugecelleskabene med gylleslangerne. Det er vigtigt, at der er en forsøgsmedarbejder tilstede ved gylleudbringningen for at guide chaufføren til hvilke blokke der skal tilføres gylle.
 • Ca. 14 dage inden udbringning af gylle efter 1. slæt udtages en gylleanalyse (1797), så gyllemængden efter 1. slæt kan bestemmes. Efter 1. slæt gødskes led 7-12 igen med 60 kg NH4-N i kvæggylle, som der tages en prøve af ved udbringning (1798), og den udbragte mængde indberettes under specifikation af forsøgsbehandlinger.

  HANDELSGØDNING: Kvælstof i handelsgødning tilføres i form af NS 27-4 ifølge skitsen nederst på forsøgsplanen.
  Led 11 og 12 er en validering af N-modellen og gødskes på baggrund af bælgplanteandelen i foregående slæt. AU sender resultat af botanisk analyse til Torben Frandsen efter hvert slæt. Torben beregner den optimale N-mængde og oplyser kvælstofmængden til den forsøgsansvarlige, der indberetter de udbragte mængder.

 • GØDNING: Fremskaffes lokalt. Kvæggylle fremskaffes lokalt.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Ved opstart af forsøg
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min 0-75, Agrolab(plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  N-MIN, kg i prøvedybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  P0201-04-2019, Forår ved begyndende vækst
  ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
  for græsmarksbælgplanter (kløver eller lucerne)
   
  ParcelSNESKIMMEL % planter døde af.
   
  ParcelFOTO digital.
  Fotos tages af Aarhus Universitet. Se tekstafsnit FOTO AF BÆLGPLANTEANDEL

   
  P0420-05-2019, Ved høst af 1. slæt
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
  Vækststadium bedømmes for græs, dvs. når mindst 50% af græsplanterne har nået det pågældende stadium
   
  ParcelGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  TRÆSTOF, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  IVOS, %
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  iNDF, % i tørstof
  GRÆSANDEL, % af tørstof
  HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
  RØDKLØVER, % af tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
   
  ParcelPRØVE-UDTAGNING .
  Planteprøve udtages af AU , se tekstafsnit PLANTEPRØVE.
  TØRSTOF, g i rødkløverprøven
  TØRSTOF, g i græsprøven
  TØRSTOF, g i hvidkløverprøven
  ParcelFOTO digital.
  Fotos tages af AU. Se tekstafsnit FOTO AF BÆLGPLANTEANDEL

   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 11, 12
  KLØVER (CloverSense) % dækning.
  Udføres af LFE 6. Bælgplanteandel % i tørstof, bestemt ved App. Se tekstafsnit CLOVERSENSE

   
  P0524-06-2019, Ved høst af 2. slæt
  ParcelGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
  iNDF, % i tørstof
  GRÆSANDEL, % af tørstof
  RØDKLØVER, % af tørstof
  HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  RÅASKE, % i tørstof
  IVOS, %
  TØRSTOF, % af råvare
  TRÆSTOF, % i tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
   
  ParcelPRØVE-UDTAGNING .
  Planteprøve udtages af AU , se tekstafsnit PLANTEPRØVE.
  TØRSTOF, g i rødkløverprøven
  TØRSTOF, g i hvidkløverprøven
  TØRSTOF, g i græsprøven
  ParcelFOTO digital.
  Fotos tages af AU. Se tekstafsnit FOTO AF BÆLGPLANTEANDEL

   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 11, 12
  KLØVER (CloverSense) % dækning.
  Udføres af LFE 6. Bælgplanteandel % i tørstof, bestemt ved App. Se tekstafsnit CLOVERSENSE

   
  P0629-07-2019, Ved høst af 3. slæt
  ParcelGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
  iNDF, % i tørstof
  GRÆSANDEL, % af tørstof
  HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
  RØDKLØVER, % af tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  TRÆSTOF, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  IVOS, %
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
   
  ParcelPRØVE-UDTAGNING .
  Planteprøve udtages af AU , se tekstafsnit PLANTEPRØVE.
  TØRSTOF, g i rødkløverprøven
  TØRSTOF, g i græsprøven
  TØRSTOF, g i hvidkløverprøven
  ParcelFOTO digital.
  Fotos tages af AU. Se tekstafsnit FOTO AF BÆLGPLANTEANDEL

   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 11, 12
  KLØVER (CloverSense) % dækning.
  Udføres af LFE 6. Bælgplanteandel % i tørstof, bestemt ved App. Se tekstafsnit CLOVERSENSE

   
  P0702-09-2019, Ved høst af 4. slæt
  ParcelGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
  iNDF, % i tørstof
  GRÆSANDEL, % af tørstof
  RØDKLØVER, % af tørstof
  HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  RÅASKE, % i tørstof
  IVOS, %
  TØRSTOF, % af råvare
  TRÆSTOF, % i tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
   
  ParcelPRØVE-UDTAGNING .
  Planteprøve udtages af AU , se tekstafsnit PLANTEPRØVE.
  TØRSTOF, g i rødkløverprøven
  TØRSTOF, g i hvidkløverprøven
  TØRSTOF, g i græsprøven
  ParcelFOTO digital.
  Fotos tages af AU. Se tekstafsnit FOTO AF BÆLGPLANTEANDEL

   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 11, 12
  KLØVER (CloverSense) % dækning.
  Udføres af LFE 6. Bælgplanteandel % i tørstof, bestemt ved App. Se tekstafsnit CLOVERSENSE

   
  P0814-10-2019, Ved høst af 5. slæt
  ParcelGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
  iNDF, % i tørstof
  GRÆSANDEL, % af tørstof
  HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
  RØDKLØVER, % af tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  TRÆSTOF, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  IVOS, %
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
   
  ParcelPRØVE-UDTAGNING .
  Planteprøve udtages af AU , se tekstafsnit PLANTEPRØVE.
  TØRSTOF, g i rødkløverprøven
  TØRSTOF, g i græsprøven
  TØRSTOF, g i hvidkløverprøven
  ParcelFOTO digital.
  Fotos tages af AU. Se tekstafsnit FOTO AF BÆLGPLANTEANDEL

   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 11, 12
  KLØVER (CloverSense) % dækning.
  Udføres af LFE 6. Bælgplanteandel % i tørstof, bestemt ved App. Se tekstafsnit CLOVERSENSE

   


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Lotte Buch (ltb@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  HØST: Der høstes 5 slæt årligt, datoen for 1. slæt er vejledende og bør tilpasses lokale forhold. Perioden mellem de efterfølgende slæt skal være 5 uger. 1. slæt: 21/5, 2. slæt: 25/6, 3. slæt 30/7, 4. slæt 3/9 og 5. slæt 15/10. Forud for hvert slæt er det vigtigt, at kontakte Rebekka Kjeldgaard Kristensen ved Aarhus Universitet, tlf. 60920454, mail: rekk@agro.au.dk, da hun koordinerer fotos og planteklip inden hvert slæt.
  Arealet bør have en græshøjde på 7-10 cm ved udgangen af oktober måned. Evt. afpudsning efter 1/11 skal forinden afklares med Torben S Frandsen

  CLOVERSENSE:
  I led 11 og 12 afprøves app’en CloverSenseMobileFree fra Google Play (kun tilgængelig for Android) til registrering af %-dækning med kløver.
  Registrering foretages på følgende måde:
 • Der tages 4 billeder ned gennem parcellen direkte i app'en eller med kamera (Ved brug af kamerea uploades billeder efterfølgende i app'en eller på hjemmesiden 'cloversense.net),
 • Billederne analyseres af app'en eller hjemmesiden for %-dækning af kløver.
 • Gennemsnittet indberettes i PC Markforsøg.

 • FOTO AF BÆLGPLANTEANDEL: I P02 og P04-P08 (1.-5-slæt) tager AU billeder i deres miniplot i høstparcellen. For alle billeder gælder, at en tælleramme placeres, og der tages et foto lodret over rammen. Montering af kameraet sikrer en ens højde hver gang. Det er vigtigt, at billederne er markeret således, at man altid ved, hvilken parcel der er afbilledet. Billederne sendes til Søren Skovsen, ssk@eng.au.dk.

  PLANTEPRØVE:
  Ved hver slæt (P04-P08) klipper AU planteprøver i deres miniplot i hver parcel. Prøverne medbringes til AU, hvor de håndsorteres i hhv. hvidkløver, rødkløver og græs, og der måles tørstof i hver fraktion. Planteprøverne i P04-P08 anvendes til kalibrering af bælgplanteandel.
  Torben Frandsen indberetter resultaterne i PC Markforsøg.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Torben S. Frandsen: 87 40 66 60 / 23 33 97 89 eller på mail: tsf@seges.dk.


  Rettelser:
  DatoTekst
  24-04-2019iNDF, % i ts. tilføjet til grønmasseprøve i alle slæt (ABV).  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk