Nordic Field Trial System Version: 1.1.7198.16875
030111919 Typer af startgødning til majs Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 08-05-2019
Fordelingsdato: 25-03-2019
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Kathe Thuesen Munk
Telefon: /72202810
Email: ktm@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse betydningen af placering og startgødningens indhold af N, P og K for udbytte og kvalitet.


BAGGRUND: Med begrænsningerne i anvendelsen af fosfor er der behov for at få undersøgt, hvilke typer af startgødninger og hvilken placering, som har den største effekt på udbyttet.


FORSØGSBETINGELSER: Anlægges i majsmarker med Rt på mindst 5,8, forfrugt majs og med pløjning. Forfrugten må ikke have været græs/kløvergræs i de seneste 5 år. Forsøgsarealet skal være kvikfrit, og jordtypen skal være meget ensartet. Fosfortallet skal helst være under 4.
I LFE 6 og 11 anlægges forsøgene på JB 1-3, hvor de SKAL vandes optimalt efter Vandregnskab Online.
I LFE 2 anlægges forsøget på JB 2 eller 4.
I LFE 12 anlægges forsøget på JB 5-6.

ARBEJDSFORDELING:
Teknologisk Institut: sår og høster forsøget
SEGES: fosfortester

ANLÆGSDATA: Anlægsparcel 12 x 3,0 m (4 rk.). Høstparcel 9 x 1,5 m (2 rk.). Majsen i marken omkring forsøget sås helt ind til forsøget. Parcelgrænser skal opsprøjtes når majsen har 4-6 blade. Majsplanter i gange mellem parcelrækker må ikke sprøjtes væk og må ikke fjernes før umiddelbart før høst. Parcelgrænserne lægges således, at høstparcellerne ligger midt i parcelrækken, så der er planter udenfor høstparcellen i begge ender. Høstparcellen udgør de midterste 2 rækker i parcellen.

DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Anlægsparcel minimum 36m2. Høstparcel minimum 13,5m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Organiske gødningerGylleBåde mark og forsøg1827
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i generel behandling.
Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
1827EAT - Eurofins Agro TestingGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare

GENEREL BEHANDLING:
 • Forsøgsarealet tilføres 200 kg total N i kvæggylle, som nedfældes før pløjning. En gødningsprøve (1827) udtages efter omrøring ved udbringning, således at den eksakte mængde udbragt kvælstof kan beregnes.
 • På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden gødskning udover grund - og forsøgsgødning. Ellers behandles forsøget som omgivende mark.
 • Ukrudtsbekæmpelsen foretages som i den omgivende mark. Forsøget SKAL holdes fri for ukrudt.

  VANDING: I LFE 6 og 11 skal forsøget vandes optimalt efter Vandregnskab Online.

 • Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Gødskning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Ingen placeret startgødning
  -
  Ingen gødning
  2Ved såning30 kg N143 kg NS 21-24 m Mn
  Placeret
  3Ved såning7 kg N38 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
  7,5 kg PPlaceret
  Gødning bredspredes efter såning
  0-3 dage efter såning
  23 kg N86 kg NS 27-4
  Bredspredt
  4Ved såning14 kg N75 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
  15 kg PPlaceret
  Gødning bredspredes efter såning
  0-3 dage efter såning
  16,5 kg N61 kg NS 27-4
  Bredspredt
  5Ved såning27 kg N150 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
  30 kg PPlaceret
  6Ved såning33 kg N125 kg YaraMila Majs NP 26-6
  7,5 kg PPlaceret
  7Ved såning65 kg N250 kg YaraMila Majs NP 26-6
  15 kg PPlaceret
  8Ved såning5 kg N94 kg Bio NP 5-8
  7,5 kg PPlaceret
  Gødning bredspredes
  0-3 dage efter såning
  25 kg N94 kg NS 27-4
  9Ved såning9 kg N188 kg Bio NP 5-8
  15 kg PPlaceret
  Gødning bredspredes efter såning
  0-3 dage efter såning
  21 kg N76 kg NS 27-4
  Bredspredt
  10Ved såning5 kg N94 kg Flex Basis NP 5-8
  7,5 kg PPlaceret
  Gødning bredspredes efter såning
  0-3 dage efter såning
  25 kg N94 kg NS 27-4
  Bredspredt
  11Ved såning9 kg N188 kg Flex Basis NP 5-8
  15 kg PPlaceret
  Gødning bredspredes efter såning
  0-3 dage efter såning
  21 kg N76 kg NS 27-4
  Bredspredt
  12Ved såning18 kg N107 kg NP 17-7 m. S
  7,5 kg PPlaceret
  Gødning bredspredes
  0-3 dage efter såning
  12 kg N44 kg NS 27-4
  Bredspredt
  13Ved såning36 kg N214 kg NP 17-7 m. S
  15 kg PPlaceret
  14Ved såning20 kg N125 kg Flex Basis NP 16-6-0
  7,5 kg PPlaceret
  Gødning bredspredes
  0-3 dage efter såning
  10 kg N37 kg NS 27-4
  Bredspredt
  15Ved såning40 kg N250 kg Flex Basis NP 16-6-0
  15 kg PPlaceret
  16Ved såning7 kg N38 kg NP 18-20-0 DAP m. NuTraxP
  7,5 kg PPlaceret
  Gødning bredspredes efter såning
  0-3 dage efter såning
  23 kg N86 kg NS 27-4
  Bredspredt
  17Ved såning2 kg N48 kg Bio NP 5-8
  4 kg PPlaceret i såsporet
  Gødning bredspredes
  0-3 dage efter såning
  28 kg N104 kg NS 27-4
  18Ved såning5 kg N94 kg Bio NP 5-8
  7,5 kg PPlaceret i såsporet
  Gødning bredspredes efter såning
  0-3 dage efter såning
  25 kg N94 kg NS 27-4
  Bredspredt
  19Ved såning9 kg N188 kg Bio NP 5-8
  15 kg PPlaceret i såsporet
  Gødning bredspredes efter såning
  0-3 dage efter såning
  21 kg N76 kg NS 27-4
  Bredspredt
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  SÅNING: Forsøget sås med Teknologisk Instituts såmaskine, og det skal aftales i god tid med Torben Pedersen, Teknologisk Institut, tlf. 7220 3396. Majsen sås i sidste halvdel af april, så snart jordtemperaturen er 8 ºC, og der er udsigt til en stabil vejrudvikling. Der sås 10 majsfrø pr. m2 af sorten Atrium i LFE 11 og 12 og Ambition i LFE 2, 6 og 8 svarende til 13,3 cm frøafstand ved 75 cm rækkeafstand. Frøene sås i 5 cm dybde målt fra jordoverfladen til underkant frø. Startgødning SKAL placeres i 10 cm dybde og 5 cm ved siden af frøene i led 2-16 og direkte i såsporet i led 17-19.

  1. Gødningstildeling placeret ved såning:
 • I led 2: 143 kg NS 21-24 pr ha
 • I led 3-5: NP 18-20-0 Diamm.fosfat hhv. 38; 75 og 150 kg pr ha
 • I led 6-7: YaraMila Majs NP 26-6 hhv. 125 og 250 kg pr ha
 • I led 8-9: Bio NP 5-8, Bionutria (vægtfylde 1,19 kg pr liter) hhv. 94 og 188 kg pr ha eller hhv. 79 og 158 liter pr ha
 • I led 10-11: Flex Basis NP 5-8 m. B, Cu, Zn (vægtfylde 1,2 kg pr. liter) hhv. 94 og 188 kg pr ha 78 og 157 liter pr ha
 • I led 12-13: NP 17-7 m. S (vægtfylde 1,31) hhv. 107 og 214 kg pr ha eller hhv. 82 og 163 liter pr. ha.
 • I led 14-15: Flex Basis NP 16-6-0 m. B, S, Zn, Mn hhv. 125 og 250 kg pr ha
 • I led 16: NP 18-20-0 Diamm.fosfat coated med NuTraxP+, 38 kg pr ha
 • I led 17-19 Bio NP 5-8, Bionutria (vægtfylde 1,19 kg pr liter) hhv. 48, 94 og 188 kg pr ha eller hhv. 40, 79 og 158 liter pr. ha i såsporet

  2. Gødningstildeling bredspredt umiddelbart efter såning:
 • I led 3 + 16: 86 kg NS 27-4 pr ha
 • I led 4: 61 kg NS 27-4 pr ha
 • I led 8+10+18: 94 kg NS 27-4 pr ha
 • I led 9+11+ 19: 76 kg NS 27-4 pr ha
 • I led 12: 44 kg NS 27-4 pr ha
 • I led 14: 37 kg NS 27-4 pr ha
 • I led 17: 104 kg NS 27-4 pr ha

 • GØDNING: Startgødning og forsøgsgødning leveres af Teknologisk Institut.

  UDSÆD: Udsæd leveres af Teknologisk Institut. I LFE 2 og 6 anvendes sorten Ambition. I LFE 11 og 12 anvendes sorten Atrium.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2019, April, Før udbringning af husdyrgødning.
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Skal ikke udtages separat, men er en del af jordprøven til Teknologisk Institut.
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  Sendes til KKG som forarbejder prøven og udsender til Agrolab Sarstedt, Søren Husted (KU) og arkiverer resten. Se tekst vedr. Jordprøver, P01.
  P-DGT, 0-25 cm dybde
  P02Stadium 15 - 16, Sidst i maj
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  Metode2: Diagnosticering af næringsstoftilstand. OBS: Der tages prøver i ALLE parceller, kun angivne ledprøver videresendes. TI skyller og tørrer prøven, samt videresender til Yara i England.
  SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
  MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  K, % i ts (mineralstofanalyse)
  MG, % i ts (mineralstofanalyse)
  CA, % i ts (mineralstofanalyse)
  CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  ParcelKULDERESISTENS karakter 0-10, 0=svage gule pl., 10=grønne kraftige pl..
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 3, 5, 8, 10
  FOSFOR TESTER P-predict, .
  Udføres af SEGES
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 3, 5, 8, 10
  FOSFOR TESTER PE, .
  Udføres af SEGES
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 3, 5, 8, 10
  FOSFOR TESTER PI, .
  Udføres af SEGES
   
  P03Stadium 19, Juni
  ParcelPLANTEHØJDE cm.
  Fra jordoverflade til bladspids
   
  ParcelPLANTEUDVIKLING karakter 0-10.
  Karakter 0-10, 0 er uens udviklet planter, 10 er helt ens udviklet planter.
   
  P04Stadium 83, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  Karakter 10 betyder, at alle planter er knækket under kolben eller hælder så meget, at de påvirker planter i naborække.
   
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
  Antal planter i hele høstparcellen tælles og indberettes sammen med m2 måleflade. OBS: Denne metode afviger fra tidligere år, se tekstafsnit om PLANTEBESTAND
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 3
  PLANTEHØJDE cm.
  måles fra jordoverflade til basis af hanblomst
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 3
  Majsbladplet (DRECHSLERA SPP.) % dækning.
  Den gennemsnitlige dækningsgrad af bladplet af blad 0, som er bladet der støtter kolben. Se tekstafsnit om BLADSVAMPEBEDØMMELSE
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 3
  MAJSØJEPLET % dækning.
  Den gennemsnitlige dækningsgrad af bladplet af blad 0, som er bladet der støtter kolben. Se tekstafsnit om BLADSVAMPEBEDØMMELSE
   
  P05Stadium 83 - 85, Ved høst
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  STIVELSE, % af tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  EFOS, %, (kvæg)
  iNDF, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
  (stængel + blade + kolbe i række 2 og 3)
   
  ParcelGRØNMASSEPRØVE til Koldkærgård.
  TØRSTOF, % af råvare


  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  JORDPRØVER P01: Der udtages 20-40 stik fordelt i forsøgsarealet, således at man ender op med en prøve på ca. 1,5 kg. Prøven sendes til Teknologisk Institut, som blander prøven og sender 0,5 kg til Agrolab Sarstedt. Der tørres en fraktion ved 60 °C/48 timer og denne sigtes (2 mm) til en endelig mængde på min 100 g, som sendes til Søren Husted (KU) til DGT-analyse. Resten af jordprøven arkiveres.

  Se adresse til KU nedenfor:

  Københavns Universitet
  PLEN
  Thorvaldsensvej 40, 3 sal
  1871 Frederiksberg C
  Att: Søren Husted, T340

  Fosfor-tester: Udføres af SEGES. Kontaktperson: Ashley Montcalm, amon@seges.dk, mobil: 93954042

  PLANTEPRØVE: Prøver udtages i alle 4 gentagelser og samles for hvert led til ledprøver. Planteprøverne skal udtages iflg. metode 2, se Instruktioner her. Det er vigtigt, at der bæres handsker under udtagning og håndtering af prøverne


  PLANTEBESTAND: Plantebestanden afrapporteres som antallet af planter i hele høstparcellen, hvor målefladen også angives. Se Plantetal/Plantebestand for majs

  BLADSVAMPE BEDØMMELSE: Den største kolbe udvælges og der bedømmes procent sygdomsdækning på blad 0, som er bladet, der støtter kolben. Vejledning i bedømmelse af majsbladplet (Drechslera ssp.) og majsøjeplet (Kabatiella zeae) kan findes i Vejledning i bedømmelser

  HØST: Majsen SKAL høstes med Teknologisk Instituts majshøster ved stadie 83-85 når tørstofindholdet er 32 % i led 11. Kernerne vil være dejagtige, og man kan med besvær netop klemme en dråbe ud af de mellemste kerner i kolben. Majsen skal dog senest høstes den 20. oktober. Se Vejledning. Majsen høstes med 30 cm stubhøjde.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for fagligt notatet.

  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Martin Mikkelsen: +45 87 40 54 35 / +45 20 28 26 94 eller mail mam@seges.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  18-03-2019Korrektur /LTB
  28-03-2019Udspecificeret gødningsmængde i liter pr. ha på flydende gødninger i vejledning til forsøgsbehandling. /KTM
  04-04-2019I P03 stod der 18-03-2019, Juni i stadium 19. Datoen skulle have været i juni. Det er nu rettet og forsøgsmeddelelse sendt ud. /KTM
  08-05-2019Mængden af Bio NP 5-8 i led 17 er i samråd med MAM opjusteret fra 38-48 kg, da 38 kg er praktisk umulig at udbringe. Samtidig er enheden på alle gødninger under forsøgsbehandlinger ændret til kg /KTM  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk