Nordic Field Trial System Version: 1.1.7473.18532
060041919 TEST - design 3 faktorer - Vækstregulering og kvælstof i vårbyg Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 19-06-2019
Fordelingsdato: 04-02-2019
Planansvarlig: Ann Britt Værge
Telefon: 7220 1032
Email: abv@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekt af kvælstof-niveau, vækstregulering og høsttid for reduktion af strå- og aksnedknækning, udbytte og kvalitet i vårbyg.

BAGGRUND: Der er et ønske om at vurdere effekten af vækstreguleringsstrategi i forhold til kvælstofniveau og høsttidspunkt.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene ønskes anlagt i de mest dyrkede sorter såsom Odyssey, Crossway eller RGT Planet. Andre sorter kan også anvendes. Hvilke sorter man har mulighed for at anlægge forsøget i mailes til Lotte Buch . Inden anlæg af forsøget oplyses sorten af Teknologisk Institut.
Forsøget skal tildeles 60 kg N placeret i forbindelse med såning med landmandens udstyr. Er dette ikke muligt nedharves gødningen eller spredes umiddelbart efter såning.


DESIGN DATA: Split-plot, 3 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 100m2. Høstparcel minimum 100m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
FungiciderPropulse SE 250Kun forsøg
Comet ProKun forsøg
NæringsstofferNKun forsøg60 kg

GRUNDBEHANDLING:
Forsøget skal tildeles 60 kg N placeret ved såning
Gødningstildeling indberettes straks i PC Markforsøg.

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden vækstregulering end forsøgsbehandlingen. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Vækstregulering
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
2Stadium 37 - 39
0,2 l Cerone
3Stadium 37 - 39
0,25 l Moddus M
0,15 l Agropol
0,2 l Cerone


Faktor 2: Kvælstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
AStadium 13
60 kg N222 kg NS 27-4
BStadium 13
100 kg N370 kg NS 27-4


Faktor 3: Høsttid
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
IRettidigtHøst-dato
II2-3 uger senere end 1. høsttidHøst-dato
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 150-200 l pr. ha.

Faktor 1:
 • Led 2 og 3 behandles i st. 37-39.
  Faktor 2:
 • Led A og B gødskes i st. 13
  Faktor 3:
 • Led A høstes ved optimalt tidspunkt for marken
 • Led B høstes 2-3 uger senere end led A

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.

  GØDNING: Gødning leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2019, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  Parcel*2 .
  Indtast postnummer hvor forsøget ligger
   
  Parcel**1 dato for.
  Opsætning af vejrstation
   
  P02Stadium 51 - 59, Ved skridning
  ParcelSIDESKUD /plante.
  Sideskud tælles på 10 planter pr parcel
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
   
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelRAMULARIA % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P03Stadium 71
  ParcelSTRÅLÆNGDE cm, fra jord til aks.
  Måles i cm fra jord til start af aks
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelLEJESÆD index.
  Se tekstafsnit LEJESÆD
   
  ParcelLEJESÆD 0 % hældning, Afgrøden står ret op.
   
  ParcelLEJESÆD 1-9 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 10-19 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 20-29 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 30-39 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 40-49 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 50-59 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 60-69 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 70-79 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 80-89 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 90-99 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 100 % hældning, Afgrøden er helt i leje.
   
  ParcelAKSNEDKNÆKNING karakter 0-10, 0=ingen aksnedknækn. 10=total nedknækn..
   
  ParcelSTRÅNEDKNÆKNING karakter 0-10, 0=ingen nedknækn., 10 total nedknækn..
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P04Stadium 83 - 85
  ParcelSTRÅLÆNGDE cm, fra jord til aks.
  Måles i cm fra jord til start af aks
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelLEJESÆD index.
  Se tekstafsnit LEJESÆD
   
  ParcelLEJESÆD 0 % hældning, Afgrøden står ret op.
   
  ParcelLEJESÆD 1-9 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 10-19 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 20-29 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 30-39 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 40-49 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 50-59 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 60-69 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 70-79 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 80-89 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 90-99 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 100 % hældning, Afgrøden er helt i leje.
   
  ParcelGRØNSKUD /m2.
   
  ParcelAKSNEDKNÆKNING karakter 0-10, 0=ingen aksnedknækn. 10=total nedknækn..
   
  ParcelSTRÅNEDKNÆKNING karakter 0-10, 0=ingen nedknækn., 10 total nedknækn..
   
  ParcelAKS /m2.
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P05Stadium 90, Høst
  ParcelKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse: MIN 500 g kerne pr. parcel
  1000 KORNSVÆGT, g
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SORTERING, % kerner > 2,5 mm
  VAND, % i kerne/frø
  SORTERING, % kerner > 2,8 mm
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelLEJESÆD 0 % hældning, Afgrøden står ret op.
   
  ParcelLEJESÆD 1-9 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 10-19 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 20-29 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 30-39 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 40-49 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 50-59 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 60-69 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 70-79 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 80-89 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 90-99 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 100 % hældning, Afgrøden er helt i leje.
   
  ParcelLEJESÆD index.
  Se tekstafsnit LEJESÆD
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1
  FOTO digital.
  Se tekstafsnit FOTO
   


  LEJESÆD: Lejesæd vurderes med to forskellige metoder.
  1: Lejesæd, karakter: Lejesæd opgøres som tidligere efter karakterskalaen 0-10.
  2: Lejesæd, Index: Hældningen af afgrøden er inddelt i grupperinger fra 0-100 % hældning. En hældning på 0 % svarer til opretstående planter, og en hældning på 100 % svarer til planter helt i leje. I hver gruppering noteres procentdelen af arealet i parcellen, som har den hældning svarende til intervallet i grupperingen.
  Eksempel: Hvis der f.eks. er 20 procent af arealet i parcellen, som har en hældning mellem 30-39 %, så noteres tallet 20 i måleparameteren med 30-39 % hældning. I samme parcel er der 30 procent af arealet med en hældning på 91-99 %, så tallet 30 noteres i måleparameteren 91-99 % hældning. I resten af parcellen er der ikke lejesæd, dvs. i 50 procent af parcellen er hældningen 0 % og der skrives 50 i måleparameteren. For hver parcel skal summen være 100, svarende til 100 %.
  OBS: I de måleparametre der ikke er repræsenteret i parcellen skal der angives et 0.

  FOTO: Der tages fotos af hver parcel i den gentagelse, som belyser forsøgets udseende bedst. Billederne tages fra enden af parcellen, så det giver et indtryk af graden af lejesæd i hele parcellen. Billederne indsættes på forsøget i PC markforsøg.

  DRONE FLYVNING: Målinger af NDVI / NDRE udføres med en drone udstyret med et multispektralt kamera. Droneflyvninger foretages i alle forsøg. Droneflyvninger foreatages af hhv. Teknologisk Institut, Sønderjyske Landsforsøg og VKST, Ringsted.
  Droneflyvninger foretages i P02, P03 og P04. Data indberettes af Teknologisk Institut.

  HØST: Ved lejesæd skal høstes fra samme side indenfor gentagelsen.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Marian D. Thorsted: 87 40 54 47 eller på mail: mdt@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Agropol GHS05 GHS07
  Cerone GHS07 GHS05
  Comet Pro GHS07 GHS08 GHS09
  Moddus M GHS07 GHS09
  Propulse SE 250 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk