Nordic Field Trial System Version: 1.1.7473.18532
091651919 Svampebekæmpelse i vårbyg med fokus på Ramularia Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 07-11-2019
Fordelingsdato: 23-03-2019
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse betydningen af Ramularia og svampemidlernes effekt samt vurdere hvilke vejrmæssige forhold, der fremmer Ramularia.

BAGGRUND: Betydningen af Ramulariaangreb er utilstrækkelig belyst. Der er mange steder udviklet resistens hos Ramularia mod de nuværende godkendte triazoler, ligesom der er begyndende resistensudvikling mod de såkaldte SDHI-midler (Bell, Propulse Viverda). Balaya indeholder et nyt triazol, og effekten mod Ramularia ønskes belyst. Entargo indeholder det samme SDHI-aktivstof som Bell og Viverda. SDHI-middel anbefales kun anvendt 1 gang pr. vækstsæson, men er af tolkning af resultater anvendt to gange i nogle af forsøgsleddene.

FORSØGSBETINGELSER: Der anlægges 3 forsøg i meget højtydende marker og 3 forsøg i marker med middel udbytteniveau. Sorterne skal have karakteren 2 eller 3 i modtagelighed for Ramularia.
Information om udbytteniveau og hvilke sorter man har mulighed for at anlægge forsøget i mailes til Lotte Buch. Inden anlæg af forsøget oplyses sorten af Teknologisk Institut. Forsøgene skal anlægges i pløjede marker.


DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Høstparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
JordbehandlingPløjningBåde mark og forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden svampebekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sygdomsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen sygdoms-bek.
2Stadium 310,25 l Prosaro EC 250
Stadium 37 - 390,35 l Propulse SE 250
0,2 l Comet Pro
14 dage efter 2. behandling0,3 l Prosaro EC 250
3Stadium 37 - 390,35 l Propulse SE 250
0,2 l Comet Pro
14 dage efter 2. behandling0,3 l Prosaro EC 250
4Stadium 37 - 390,35 l Prosaro EC 250
0,2 l Comet Pro
14 dage efter 2. behandling0,3 l Prosaro EC 250
5Stadium 37 - 390,35 l Propulse SE 250
0,2 l Comet Pro
14 dage efter 2. behandling0,2 l Propulse SE 250
0,15 l Comet Pro
6Stadium 37 - 390,5 l Propulse SE 250
0,3 l Comet Pro
14 dage efter 2. behandling0,2 l Propulse SE 250
0,15 l Comet Pro
7Stadium 37 - 390,5 l Propulse SE 250
0,3 l Comet Pro
14 dage efter 2. behandling0,5 l Propulse SE 250
0,3 l Comet Pro
8Stadium 37 - 390,75 l Balaya
14 dage efter 2. behandling0,45 l Balaya
9Stadium 37 - 390,375 l Balaya
0,175 l Entargo
14 dage efter 2. behandling0,45 l Balaya
10Stadium 37 - 390,35 l Propulse SE 250
0,2 l Comet Pro
11Stadium 37 - 390,35 l Propulse SE 250
0,2 l Comet Pro
1 l Folpan 500 SC
12Stadium 37 - 390,5 l Propulse SE 250
0,3 l Comet Pro
13Stadium 37 - 390,75 l Balaya
14Stadium 37 - 390,375 l Balaya
0,175 l Entargo
15Stadium 37 - 390,375 l Balaya
16Stadium 37 - 390,2 l Propulse SE 250
0,1 l Comet Pro
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Ved sprøjtning i st. 31 benyttes 120-140 l vand pr. ha. Ved sprøjtning fra st. 37-39 anvendes altid 200 l, hvis sprøjtning sker på tørre blade, og 150 l ved sprøjtning på fugtige blade.
 • Led 2 behandles i st. 31.
 • Led 2-16 behandles i st. 37-39.
 • Led 2-9 behandles yderligere 14 dage efter behandling i st. 37-39. NB: Der tilstræbes ca. 14 dage mellem behandlingerne i led 2, men 2. behandling udføres i alle tilfælde i stadie 37-39.
 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2019, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 31, Før 1. sprøjtning
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelBYGBLADPLET % planter m.
   
  ParcelBYGRUST % planter m.
   
  ParcelMELDUG % planter m.
   
  ParcelSKOLDPLET % planter m.
   
  P03Stadium 37 - 39, Før 2. sprøjtning
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 2
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelRAMULARIA % dækning.
   
  P04Før 3. sprøjtning
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 6, 8, 9, 15, 16
  BYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 6, 8, 9, 15, 16
  BYGRUST % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 6, 8, 9, 15, 16
  MELDUG % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 6, 8, 9, 15, 16
  SKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 6, 8, 9, 15, 16
  RAMULARIA % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  FOTO digital.
  Der tages fotos af hele planten i ubehandlede parceller, der belyser angrebsgraden af Ramularia. Indsættes som notat på forsøget.
   
  P05Stadium 72, 21 dage efter sidste behandling
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelRAMULARIA % dækning.
   
  P06Stadium 89, Høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelSTRÅNEDKNÆKNING karakter 0-10, 0=ingen nedknækn., 10 total nedknækn..
   
  ParcelAKSNEDKNÆKNING karakter 0-10, 0=ingen aksnedknækn. 10=total nedknækn..
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   


  PLANTEPRØVE: Ved angreb af Ramularia sendes 5 planter fra ubehandlede parceller til "Skadestuen" på SEGES til verificering af angreb. Husk at anføre forsøgs- og løbenummer på prøven.
  Se evt. billeder af Ramularia i Vejledning i bedømmelser i Landsforsøgene.
  Sendes til:
  Skadestuen, SEGES
  Agro Food Park 15
  8200 Aarhus N

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 87 40 54 39 / 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  30-03-2019Tekst vedr. vejrstation er slette, da der alligevel ikke skal sættes vejrstationer op i denne serie (LTB)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Balaya GHS05 GHS07 GHS09
  Comet Pro GHS09 GHS08 GHS07
  Entargo GHS09
  Folpan 500 SC GHS08 GHS09 GHS07
  Propulse SE 250 GHS09
  Prosaro EC 250 GHS07 GHS09 GHS08


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk