Nordic Field Trial System Version: 1.1.7473.18532
040121919 Gødningsværdien af forskellige typer og kombinationer af husdyr- og handelsgødninger i stivelseskartofler Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 28-03-2019
Fordelingsdato: 02-04-2019
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: Formålet er at klarlægge gødningsværdien af forskellige typer og kombinationer af husdyr- og handelsgødninger for udbytte og stivelsesindhold i melkartofler.

BAGGRUND: I produktionen af kartoffelstivelse er der en løbende diskussion omkring anvendeligheden og nettoøkonomien ved brug af forskellige typer og kombinationer af husdyr- og handelsgødninger. Effekten af de forskellige gødningstyper vil variere som følge af usikkerheden ved udtagning af gødningsanalyser, gødningsvirkningen og tidligere års tilførsel af organiske gødninger og dermed eftervirkningen af både makro- og mikronæringsstoffer. Gødskning med organiske gødninger (protamylasse, mink-, svine- og kvæggylle samt afgasset gylle) sammenlignes med brugen af ren handelsgødning og mængderne af disse justeres på baggrund af analyser før udbringning. Det tilsigtes at tilføre den samme mængde N, P og K til alle forsøgsled.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget skal anlægges i en konventionel mark, hvor der ikke har været udbragt organisk gødning i 2019.

ANLÆGSDATA: Det er en fordel, hvis forsøget kan anlægges i en række, da det SKAL randomisres. Der skal være min 25 m værn for at sikre tilførslen af de organiske gødninger. Anlægges forsøget i to rækker, skal der være min 25 m mellem rækkerne. Bruttoparcellerne skal være 8 m brede og min. 20 m lange. Høstparcellen skal være min. 40 m2.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 160m2. Høstparcel minimum 40m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
JordbehandlingPløjningKun forsøg
DybdeharvningKun forsøg
Udsæd og såningLægge-datoKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Forsøget pløjes før udbringning af husdyrgødning, ammoniak og protamylasse. Der foretages efterfølgende en dybdeharvning før udbringning af de øvrige gødningstyper. Ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse og udbringning af mangan foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Der må ikke tilføres anden gødning end forsøgsgødningen.
Det er vigtigt, at forsøget holdes fri for cikader og tæger allerede fra begyndende indflyvning og ved klækning ved brug af 2 x 0,25 kg Mospilan SG .

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Gødning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
115-04-2019
Ved lægning
185 kg N685 kg NS 27-4
36 kg P1200 kg NPK 14-3-15 m. S Mg B Cu
180 kg K
123 kg S
30 kg Mg
201-04-2019
Prøve tages til at fastsætte udbringningsmængden
NH4-NProtamylasse 1831
15-04-2019
Ved lægning
185 kg NFlydende ammoniak
37 kg PProtamylasse 1831
180 kg KTripelsuperfosf.20 S
25 kg S
11 kg Mg
301-04-2019
Prøve tages til at fastsætte udbringningsmængden
NH4-NGylle mink 1832
15-04-2019
Ved lægning
185 kg NGylle mink 1833
48 kg PProtamylasse 1831
179 kg KNS 27-4
23 kg S
21 kg Mg
401-04-2019
Prøve tages til at fastsætte udbringningsmængden
NH4-NGylle slagtesvin 1843
15-04-2019
Ved lægning
185 kg NGylle slagtesvin 1844
43 kg PProtamylasse 1831
180 kg KNS 27-4
21 kg S
21 kg Mg
501-04-2019
Prøve tages til at fastsætte udbringningsmængden
NH4-NGylle, kvæg 1834
15-04-2019
Ved lægning
185 kg NGylle, kvæg 1835
36 kg PProtamylasse 1831
180 kg KNS 27-4
28 kg STripelsuperfosf.20 S
17 kg Mg
601-04-2019
Prøve tages til at fastsætte udbringningsmængden
NH4-NGylle afgasset 1838
15-04-2019
Ved lægning
185 kg NGylle afgasset 1839
36 kg PProtamylasse 1831
182 kg KNS 27-4
19 kg S
19 kg Mg
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
1831EAT - Eurofins Agro TestingProtamylasseAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
1832EAT - Eurofins Agro TestingGylle minkAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
1833EAT - Eurofins Agro TestingGylle minkAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
1834EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i foreliggende vare
P, % i foreliggende vare
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
1835EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
1838EAT - Eurofins Agro TestingGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
1839EAT - Eurofins Agro TestingGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
1843EAT - Eurofins Agro TestingGylle slagtesvinAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i foreliggende vare
TØRSTOF, % af råvare (methananalyse)
1844EAT - Eurofins Agro TestingGylle slagtesvinAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i foreliggende vare
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i foreliggende vare
TØRSTOF, % af råvare

VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Senest 14 dage før udbringning udtages der næringsstofanalyse af alle de organiske gødninger der indgår i forsøgene (prøvenr. 1831, 1832, 1843, 1834 og 1838) . SAGRO beregner på baggrund af disse analyseresultater doseringen af gødninger i forsøgene. Mængder tilrettes under forsøgsbehandlinger.

Efter pløjning nedfældes husdyrgødningerne af maskinstation. Ved udbringning udtages igen en analyse (prøve nr. 1833, 1844, 1835 og 1839), og den udbragte mængde registreres.

Flydende ammoniak nedfældes også efter pløjning af landmanden.

Øvrige gødningstyper udbringes med luftspreder før lægning. Gødningsmængderne justeres på baggrund af prøver udtaget af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.

Læggeafstand 33 cm.

GØDNING: Handelsgødning leveres fra Teknologisk Institut. Husdyrgødning, flydende ammoniak og protamylasse skaffes lokalt.

KEMIKALIER: Kemi skaffes lokalt.

LÆGGEMATERIALE: Skaffes lokalt.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0115-04-2019, Ved anlæg, før gødskning
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
TOTAL N, % i jord 0-25 cm
ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
N-MIN, prøvedybde, cm
NO3-N, ppm i prøvedybde
NH4-N, ppm i prøvedybde
TØRSTOF, % i prøvedybde
N-MIN, kg i prøvedybde
P0219-06-2019, 25 dage efter fuld fremspiring
Alle målinger i P02 udføres kun i gentagelse: 2
ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
NO3, ppm i plantesaft
P0326-06-2019, 7 dage efter 1. måling med Horiba NO3 sensor
Alle målinger i P03 udføres kun i gentagelse: 2
ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
NO3, ppm i plantesaft
P0403-07-2019, 7 dage efter 2. måling med Horiba NO3 sensor
Alle målinger i P04 udføres kun i gentagelse: 2
ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
NO3, ppm i plantesaft
P0510-07-2019, 7 dage efter 3. måling med Horiba NO3 sensor
ledPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
Prøven skylles og tørres ved Teknologisk Institut, som videresender til Yara i England. Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE.
SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
P, % i ts (mineralstofanalyse)
K, % i ts (mineralstofanalyse)
MG, % i ts (mineralstofanalyse)
CA, % i ts (mineralstofanalyse)
CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 2
PLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
NO3, ppm i plantesaft
P0617-07-2019, 7 dage efter 4. måling med Horiba NO3 sensor
Alle målinger i P06 udføres kun i gentagelse: 2
ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
NO3, ppm i plantesaft
P0701-08-2019, 14 dage efter 5. måling med Horiba NO3 sensor
ledPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
Prøven skylles og tørres ved Teknologisk Institut, som videresender til Yara i England. Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE.
FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
K, % i ts (mineralstofanalyse)
P, % i ts (mineralstofanalyse)
ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
CA, % i ts (mineralstofanalyse)
MG, % i ts (mineralstofanalyse)
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 2
PLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
NO3, ppm i plantesaft
ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
 
P0815-08-2019
ledKARTOFFEL-PRØVE til KMC.
Prøvestørrelse 10 kg knolde. Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
STIVELSE, % af råvare
P0901-09-2019, Før begyndende afmodning, dog senest 1. september
ledKARTOFFEL-PRØVE til KMC.
Prøvestørrelse 10 kg knolde. Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
STIVELSE, % af råvare
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 2
PLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
NO3, ppm i plantesaft
P1015-09-2019
ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
 
ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
 
P1101-10-2019, Ved optagning
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
 
ParcelKARTOFFEL-PRØVE til KMC.
Prøvestørrelse 10 kg knolde. Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
STIVELSE, % af råvare


GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Lotte Buch (ltb@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

PLANTEPRØVE TIL NITRATMÅLING: Der udtages i alt 24 bladstængler pr. parcel. Bladstænglen tages ved basis af det 4. øverste blad, hvorefter småbladene fjernes. Det sikres, at bladstænglerne efter udtagning ikke udsættes for direkte sollys eller varme indtil der måles med Horiba NO3-sensoren.

PLANTEPRØVE: Der udtages en planteprøve jævnfør metode: Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2), se Instruktion for udtagning af planteprøver til bestemmelse af afgrødens nærringsstofforsyning. Bemærk, at det nu er småblade, der skal samles og IKKE bladstængler, som tidligere!

Teknologisk Institut skyller og tørrer prøverne samt videresender til Yara i England. Husk at registrere indsendelsesdato i PC-markforsøg. Et tip: Ved at holde Ctrl-knappen nede, mens flere parametre markeres, kan den samme dato registres for flere parametre på en gang.

PRØVEUDTAGNING: Der opgraves en knoldprøve i værnerækker i P08 medio august og i P09 først i september. Desuden udtages en knoldprøve ved høst. For alle prøver gælder, at der fra hver parcel udtages en knoldprøve på 10 kg.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter: Faglig vurdering- her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold skrives i notat vedr. fagligt notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Martin Nørregaard Hansen tlf: 8740 5437 eller på mail: manh@seges.dk.
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk