Nordic Field Trial System Version: 1.1.7473.18532
040071919 Midler til bekæmpelse af spildkartofler Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 08-11-2019
Fordelingsdato: 03-04-2019
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At finde effektive midler til bekæmpelse af spildkartofler i korn.

BAGGRUND: Der er i korn godkendt flere nye midler, hvis effekt mod spildkartofler endnu ikke er sammenlignet i forsøg. Kartoflernes spiringsevne undersøges det efterfølgende år.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges i en mark, hvor der forud for såning af vårbyg lægges 'spildkartofler' i ca.10 centimeters dybde, således at der vil fremspire en jævn bestand af kartofler.

ANLÆGSDATA: Bruttoparcel minimum 3 til 4,5 m x 10 m. dvs. parcellen indeholder 4-6 rækker med 'spildkartofler'. Høstparcel minimum 15 m2 .

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 30m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
JordbehandlingHarvningKun forsøg
Udsæd og såningLægge-datoKun forsøg
Så-dato, hovedafgrødeKun forsøg
HerbiciderDFFKun forsøg0,05 l
Express Gold 33 SXKun forsøg10 g

GENEREL BEHANDLING: Forsøgsarealet harves til en dybde af 10-15 cm. Med en kartoffellægger lægges kartofler i forsøgsarealet uden etablering af kamme. Kartoflerne lægges i ca. 10 cm's dybde. Læggeafstand 33 cm. Efter lægning jævnes jorden med harve, og der sås vårbyg i hele forsøgsarealet. DFF og Express Gold 33 SX udsprøjtes i vårbyggens stadie 12-13.

Der må ikke foretages anden ukrudtsbekæmpelse end grundbehandling og forsøgsbehandlingerne. Gødskning, vanding, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende kornmark eller efter behov. Dosis, middel og dato noteres.
Det er vigtigt, at forsøget holdes fri for cikader og tæger allerede fra begyndende indflyvning og ved klækning ved brug af 2 x 0,25 kg Mospilan SG .

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
2Stadium 31 - 32
0,3 l Starane 333 HL
3Stadium 31 - 32
1 l Zypar
4Stadium 31 - 32
0,35 l Pixxaro EC
5Stadium 31 - 32
0,75 l Mustang forte
6Stadium 31 - 32
0,3 l Starane 333 HL
1 l Zypar
7Stadium 31 - 32
0,3 l Starane 333 HL
0,75 l Mustang forte
8Stadium 31 - 32
0,75 l Mustang forte
Stadium 39 - 45
Ved genvækst af kartofler
0,35 l Pixxaro EC
10-08-2019
10-14 dage før høst
2,7 l Roundup Bio
9Stadium 31 - 32
0,35 l Pixxaro EC
10-08-2019
10-14 dage før høst
2,7 l Roundup Bio
1010-08-2019
10-14 dage før høst
2,7 l Roundup Bio
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Der benyttes en vandmængde på ca. 200 l pr. ha.
 • Led 2-9 behandles når ’spildkartoflerne er 15-20 cm høje, og senest i vårbyggens stadie 31-32.
 • Led 8 behandles igen, når der er genvækst af kartofler når vårbyggen har stadie 39-45.
 • Led 8-10 behandles med glyphosat 10-14 dage før høst.

  I februar 2020 vurderes knoldene for spireevne og råd.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.

  LÆGGEKARTOFLER: Der anvendes en brokresistente sort. KMC leverer Novano til LFE1 og Avarna til LFE6.

  UDSÆD: Vårbyg leveres fra Teknologisk Institut
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0120-04-2019, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
  evt. teksturanalyse indberettes
   
  P02Stadium 31 - 32, Før 1. sprøjtning
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelSPILDKARTOFLER /10 m2.
  Antal planter i hele parcellen optælles.
   
  P0301-07-2019, 14 dage efter behandling i st. 39-45
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
  SPILDKARTOFLER /10 m2.
  Antal planter i hele parcellen optælles.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
  SPILDKARTOFLER biomasse.
  Se vejledning i bedømmelse.
   
  P0420-09-2019, 28 dage efter høst af korn
  ParcelSPILDKARTOFLER /10 m2.
  Antal planter i hele parcellen optælles.
   
  ParcelSPILDKARTOFLER biomasse.
  Se vejledning i bedømmelse.
   
  P0520-10-2019, 60 dage efter høst af korn
  ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
  Se afsnit vedr. HØST
   
  P0615-12-2019, Efter lagring og spiring
  ledKARTOFFEL-PRØVE .
  Prøvestørrelse: 200 knolde, gerne flere hvis der er meget råd, se afsnit om PRØVEUDTAGNING. Udføres på forsøgsstederne
  RÅD, % knoldvægt med
  P0725-05-2020, Efter fremspiring
  ledFREMSPIRET % planter.
   
  ledFYTOTOX 0-100%, % bladareal m/ kloroser og nekroser.
  Omfatter krøllede, hormonsforstyrrede bladareal
   
  ledHÆMMET VÆKST karakter 0-10, 0=ingen hæmning, 10=stærkt hæmmet.
   


  HØST: Vårbyggen høstes ikke forsøgsmæssigt, men knuses ved brug af brakpudser eller anden lignende løsning.
  Der høstes udbytte af kartofler i 1 række medio oktober.

  PRØVEUDTAGNING: Fra de høstede parceller udtages en fælles led prøve på minimum 200 knolde og gerne flere, hvis der er meget råd. Prøverne lagres i papirsposer, som leveres af Teknologisk Institut, ved 3-4 grader indtil først i december, hvor der vurderes for råd (% knolde med) ud af minimum 200 knolde. Af disse 200 knolde udtages 100 sunde knolde, som fortsat lagres ved 3-4 grader og lægges til foråret i demomarken i 4 rækker á 25 knolde. Når kartoflerne er fremspiret, vurderes for pct. fremspiring, procent planter med normale stængler og blade.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold skrives i notat vedr. fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Poul Henning Petersen: 87 40 54 43 / 20 10 22 97 eller på mail: php@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  DFF GHS09
  Express Gold 33 SX GHS09
  Mustang forte GHS09 GHS07
  Pixxaro EC GHS07 GHS09
  Roundup BioIntet faresymbol
  Starane 333 HL GHS07 GHS09
  Zypar GHS07 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk