Nordic Field Trial System Version: 1.1.7473.18532
040031919 Aftopning og nedvisning af kartofler Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 04-04-2019
Fordelingsdato: 06-04-2019
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge alternativer til at nedvisne kartofler med i stedet for diquat (Reglone), herunder om vinkling af sprøjtedouchen øger effekten på aftoppede stængler.

BAGGRUND: På grund af forbud mod diquat er derfor behov for at finde alternative metoder til nedvisning kartofler. Der er et særligt behov for at finde effektive metoder til nedvisning af kartofler i fuld vækst.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges i sorten Kuras.
Må ikke anlægges på et areal med læggekartofler, der er under officiel kontrol.
Der måles ikke udbytte.

ANLÆGSDATA: Nettoparcel minimum 2 rækker på i alt 15 m2, Bruttoparcel: Parcelbredden 4-6 rækker, skal afpasses med aftopper, gødningsspreder og sprøjte og i en parcellængde der sikrer, at der sker en ensartet udbringning af forsøgsbehandlingerne i hele nettoparcellens længde.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningLægge-datoKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Forsøget grundgødes med P, K og Mg som i den omgivende mark, der må ikke tilføres mere N-gødskning end forsøgsbehandlingen.
Der må ikke foretages anden form for nedvisning end forsøgsbehandlingerne.
Vanding, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Dosis, middel og dato noteres.
Det er vigtigt, at forsøget holdes fri for cikader og tæger allerede fra begyndende indflyvning og ved klækning ved brug af 2 x 0,25 kg Mospilan SG .

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Nedvisning og kvælstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
115-04-2019
40 kg Midtjylland og 25 kg Nordjylland
50 kg N under kvælstofnormNS 27-4
01-08-2019
Når de største knolde er 55-60 mm
Aftopning
03-08-2019
48 timer efter aftopning
2 l OS-222 ECEnkeltvifte dyse
07-08-2019

4-5 dage senere
2 l OS-222 ECEnkeltvifte dyse
215-04-2019
90 kg Midtjylland og 75 kg Nordjylland
N som kvælstofnormNS 27-4
01-08-2019
Når de største knolde er 55-60 mm
Aftopning
03-08-2019
48 timer efter aftopning
2 l OS-222 ECEnkeltvifte dyse
07-08-2019

4-5 dage senere
2 l OS-222 ECEnkeltvifte dyse
315-04-2019
140 kg Midtjylland og 125 kg Nordjylland
50 kg N over kvælstofnormNS 27-4
01-08-2019
Når de største knolde er 55-60 mm
Aftopning
03-08-2019
48 timer efter aftopning
2 l OS-222 ECEnkeltvifte dyse
07-08-2019

4-5 dage senere
2 l OS-222 ECEnkeltvifte dyse
415-04-2019
90 kg Midtjylland og 75 kg Nordjylland
N som kvælstofnormNS 27-4
01-08-2019
Når de største knolde er 55-60 mm
Aftopning
03-08-2019
48 timer efter aftopning
2 l OS-222 ECEnkeltvifte dyse
515-04-2019
90 kg Midtjylland og 75 kg Nordjylland
N som kvælstofnormNS 27-4
27-07-2019
4-5 dage før aftopning
16 l Beloukha
01-08-2019
Når de største knolde er 55-60 mm
Aftopning
03-08-2019
48 timer efter aftopning
2 l OS-222 ECEnkeltvifte dyse
07-08-2019

4-5 dage senere
2 l OS-222 ECEnkeltvifte dyse
615-04-2019
90 kg Midtjylland og 75 kg Nordjylland
N som kvælstofnormNS 27-4
01-08-2019
Når de største knolde er 55-60 mm
Aftopning
03-08-2019
48 timer efter aftopning
2 l OS-222 ECDobbeltvifte dyse
07-08-2019

4-5 dage senere
2 l OS-222 ECDobbeltvifte dyse
715-04-2019
90 kg Midtjylland og 75 kg Nordjylland
N som kvælstofnormNS 27-4
01-08-2019
Når de største knolde er 55-60 mm
Aftopning
03-08-2019
48 timer efter aftopning
4 l OS-222 ECDobbeltvifte dyse
07-08-2019

4-5 dage senere
4 l OS-222 ECDobbeltvifte dyse
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  • Kvælstof tilføres ved etablering. Gødskning til N-Norm svarer i Nordjylland til 75 kg N pr. ha og i Midtjylland til 90 kg N.
  • Led 5 sprøjtes 4-5 dage før aftopning. Beloukha skal udgøre mindst 6 procent af opløsningen, dvs. der anvendes 200 l vand pr. ha.
  • Aftopning i alle led foretages, når 5 % af de største knolde er 55-60 mm i de fuldgødede led (led 2 og 4-7). Aftopning skal ske med aftopper, som sikrer at den tilbageblevne stængel er uden blade. Der efterlades ca. 20 cm stængel. Den aftoppede bladmasse findeles, så den lægger sig mellem kammene. Evt. kan man, med en rive, fjerne bladrester fra kammen. Bladmassen må ikke dække for stubben ved den efterfølgende behandling.
  • Led 1-7 sprøjtes ca. 48 timer efter aftopning.
  • Led 1-3 og 5 -7 sprøjtes 4-5 dage efter 1 sprøjtning.
  • Alle sprøjtninger udføres så vidt muligt om morgenen inden klokken 10, på tørre planter.
  • Alle led sprøjtes med forsøgssprøjte.
  • I led 1-5 anvendes enkeltvifte dyser. Det kan være en lavdriftsdyse eller en kompaktluftinjektionsdyse, som normalt anvendes på forsøgssprøjten.
  • I led 6-7 anvendes dobbeltvifte dyser, af typen Hardi DUO eller Lechler IDKT, som anvendes i en størrelse og ved et tryk, der giver samme vandmængde som i de øvrige led. I led 7 anvendes dobbeltdosis i forhold til led 6, for at simulere båndsprøjtning.
LÆGGEMATERIALE: Sorten Kuras leveres fra AKV-Langholt til LFE1 og KMC til LFE6. Læggeafstand 25 cm.

KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.

GØDNING: Leveres af Teknologisk Institut.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0115-04-2019, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
P0208-08-2019, 5 dage efter 1. sprøjtning i led 1
ParcelSVIDNING/NEDV. % på stængler.
 
P0312-08-2019, 5 dage efter 2. sprøjtning i led 1
ParcelSVIDNING/NEDV. % på stængler.
 
P0426-08-2019, 3 uger efter sidste behandling
ParcelGENVÆKST % planter m.
 
ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
 
ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 2
FOTO digital.
Foto som viser parcellen 3-4 meter frem. Uploades som notat i PC-Markforsøg.
 


HØST: Forsøget høstes ikke forsøgsmæssigt.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold bedes skrives i notat vedr. fagligt notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Poul Henning Petersen: 87 40 54 43 / 20 10 22 97 eller på mail: php@seges.dk.

Rettelser:
DatoTekst
04-04-2019Rettet læggeafstand til at være 25 cm i stedet for 33 cm (HJB)

Faresymboler
MiddelSymbol(er)
Beloukha GHS05
OS-222 EC GHS07 GHS09


Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk