Nordic Field Trial System Version: 1.1.7473.18532
040201919 Fosforoptimum i spisekartofler Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 04-06-2019
Fordelingsdato: 02-04-2019
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At beskrive fosforoptimum ved placeret og bredspredt gødskning.

BAGGRUND: Fosfor er en knap ressource, men et vigtigt næringsstof i kartofler, som fremmer en tidlig rod- og knolddannelse. Udenlandske studier publiceret i 2014 viser, at fosfor bør placeres, når fosfor tilføres i form af handelsgødning. I samme sæson som gødningen tildeles, vil udnyttelsesgraden være 25-35 pct. ved placeret gødning og kun 1-10 pct. ved bredspredt gødning. Der er udført ganske få forsøg i Danmark med fosfor i kartofler, og disse forsøg ligger mange år tilbage. Problematikken er blevet endnu mere aktuel af, at der fra 2017 indføres fosforlofter i Danmark. Der er derfor behov for forsøg, hvor der sker en sammenligning mellem effekten af placeret og bredspredt fosforgødning på forskellige jordtyper og i marker med forskelligt fosforindhold. Der udføres derfor et markforsøg på to lokaliteter, hvor der anvendes 0, 30 og 60 kg P i tripelsuperfosfat pr. ha i spisekartofler, som enten udbringes som bredspredt gødning før lægning eller som placeret gødning samtidig med lægning. Placeringen af fosfor kan både være som 2 strenge 5-6 cm til siden og 4-5 cm dybere end knolden i forbindelse ved lægning eller ved placering i selve rillen. De tidligere års forsøg tyder på, at der er respons for fosfor udover 60 kg fosfor pr. ha. Derfor suppleres forsøgsplanen med et led, hvor der tilføres 90 kg fosfor pr. ha.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene må kun anlægges i spisekartofler, hvor der kan vandes optimalt, og hvor der ikke er tilført husdyrgødning inden vækstsæsonen. Forsøgene placeres således, at der kan køres med marksprøjte og vandingsmaskine, uden at sporene gennemskærer forsøget.

ARBEJDSFORDELING:
Målinger med Fosfortester udføres af SEGES.

ANLÆGSDATA: Høstparcel minimum 2 rækker på i alt 15 m2. Bruttoparcel 4 eller 6 rækker med en parcellængde der sikrer, at der sker en ensartet udbringning af forsøgsbehandlingerne i hele nettoparcellens længde.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 30m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningLægge-datoKun forsøg
HandelsgødningerNS 27-4Kun forsøg
Patentkali, Kun forsøg
FungiciderMonceren FS 250Kun forsøg1 l
HerbiciderRegloneKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Forsøget grundgødes med NS 27-4 og Patentkali i samme mængder som i den omgivende mark, og som normalt for spisekartofler. Der må ikke tilføres anden fosforgødning end forsøgsbehandlingen.
Ukrudt, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.
Det er vigtigt, at forsøget holdes fri for cikader og tæger allerede fra begyndende indflyvning og ved klækning ved brug af 2 x 0,25 kg Mospilan SG .
Nedvisning med Reglone, når 5 % af kartoflerne er over 60 mm.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Fosfor
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen fosfor
28-04-2019
Efter lægning og før hypning
6 kg N23 kg NS 27-4
215-04-2019
Før lægning
30 kg P152 kg Tripelsuperfosf.20 S
Bredspredt
28-04-2019
Efter lægning og før hypning
6 kg N23 kg NS 27-4
315-04-2019
Før lægning
60 kg P303 kg Tripelsuperfosf.20 S
Bredspredt
28-04-2019
Efter lægning og før hypning
6 kg N23 kg NS 27-4
415-04-2019
Ved lægning
30 kg P152 kg Tripelsuperfosf.20 S
Placeret
28-04-2019
Efter lægning og før hypning
6 kg N23 kg NS 27-4
515-04-2019
Ved lægning
60 kg P303 kg Tripelsuperfosf.20 S
Placeret
28-04-2019
Efter lægning og før hypning
6 kg N23 kg NS 27-4
615-04-2019
Ved lægning
30 kg P152 kg Tripelsuperfosf.20 S
Placeret i rillen
28-04-2019
Efter lægning og før hypning
6 kg N23 kg NS 27-4
715-04-2019
Ved lægning
60 kg P303 kg Tripelsuperfosf.20 S
Placeret i rillen
28-04-2019
Efter lægning og før hypning
6 kg N23 kg NS 27-4
815-04-2019
Før lægning
30 kg P152 kg Tripelsuperfosf.20 S
Bredspredt
15-04-2019
Ved lægning
30 kg P152 kg Tripelsuperfosf.20 S
Placeret i rillen
28-04-2019
Efter lægning og før hypning
6 kg N23 kg NS 27-4
915-04-2019
Før lægning
60 kg P303 kg Tripelsuperfosf.20 S
Bredspredt
15-04-2019
Ved lægning
30 kg P152 kg Tripelsuperfosf.20 S
Placeret
28-04-2019
Efter lægning og før hypning
6 kg N23 kg NS 27-4
1015-04-2019
Før lægning
20 kg P101 kg Tripelsuperfosf.20 S
Bredspredt
15-04-2019
Ved lægning
10 kg P133 kg Flex Basis NP 5-8
Placeret i rillen
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Planteafstand 25 cm.
  • I led 2-3 og 8-10 bredspredes tripelsuperfosfat med forsøgsgødningsspreder inden opharvning før lægning.
  • Alle led behandles med 1 l Monceren FS 250 pr. ha. ved lægning.
  • I led 10 blandes Flex Basis NP 5-8 sammen med Monceren ved lægningen og sprøjtes direkte på kartoflen. Der skal derfor ikke anvendes vand. Vægtfylden på Flex Basis NP 5-8 er 1,21 kg pr. liter, hvilket vil sige at 133 kg Flex Basis NP 5-8 svarer til 110 liter. Brug handsker og briller ved håndtering af NP 5-8.
  • I led 4-5 og 8-9 placeres tripelsuperfosfat i 2 strenge 5-6 cm til siden og 4-5 cm dybere end knolden i forbindelse med lægning.
  • I led 6-8 placeres tripelsuperfosfat manuelt i rillen i forbindelse med lægning. For at sikre en så præcis mængde gødning som muligt, bør gødningen afvejes separat til hver række.
  • I led 1-9 skal der før kartoflerne hyppes suppleres med en lille mængde kvælstof i NS-27-4, for at sikre den samme mængde kvælstof i alle forsøgsled. Der tilføres derfor 6 kg N, dvs 23 kg NS 27-4.

LÆGGEMATERIALE: Læggekartofler af sorten Folva leveres fra Danespo.

GØDNING: Gødning til forsøgsbehandlingerne leveres fra Teknologisk Institut. Gødning til grundbehandlingerne skaffes lokalt.

KEMI: Skaffes lokalt.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0115-04-2019, Før anlæg
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Udtages ikke, indsendes af Teknologisk Institut se Se tekst vedr. Jordprøver, P01.
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
ForsøgJORDPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
Prøvestørrelse min 1,5 kg. Sendes til Teknologisk Institut, som forarbejder prøven og videresender til Agrolab Sarstedt, Søren Husted (KU) og arkiverer resten. Se tekst vedr. Jordprøver, P01.
P-DGT, 0-25 cm dybde
P0215-05-2019, Ved 90 % fremspiring
ParcelFREMSPIRET % planter.
 
P0310-06-2019
Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 2, 6
ParcelKNOLDDANNELSE knolde/plante.
5 m række med samme plantetal i alle parceller opgraves. Antal planter indberettes under målefladen, og det totale antal knolde indtastes, så beregner NFTS knolde pr. plante
 
P0415-06-2019, 14 dage efter fremspiring
ledPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
Prøven skylles og tørres ved Teknologisk Institut, som videresender til Yara i England. Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE.
SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
P, % i ts (mineralstofanalyse)
K, % i ts (mineralstofanalyse)
MG, % i ts (mineralstofanalyse)
CA, % i ts (mineralstofanalyse)
CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
ParcelFOSFOR TESTER P-predict, .
Udføres af SEGES. Se tekstafsnit "Måling med fosfortester"
 
P0501-08-2019, Før nedvisning
ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
 
P0601-09-2019, Ved optagning
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
 
ParcelKARTOFFEL-PRØVE .
Prøvestørrelse 20 kg knolde. Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
KNOLDSTØRRELSE, % knoldvægt mindre end 40 mm
KNOLDSTØRRELSE, % knoldvægt på 40-60 mm
KNOLDSTØRRELSE, % knoldvægt > 60 mm
ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
 


JORDPRØVER P01: Der udtages 20-40 stik fordelt i forsøgsarealet, således at man ender op med en prøve på ca. 1,5 kg. Prøven sendes til KKG, som blander prøven og sender 0,5 kg til Agrolab Sarstedt (medsend gerne labels og følgeseddel). Der tørres en fraktion ved 60 °C/48 timer og denne sigtes (2 mm) til en endelig mængde på min 100 g, som sendes til Søren Husted (KU). Resten af jordprøven arkiveres.

Se adresse til KU nedenfor:

Københavns Universitet
PLEN
Thorvaldsensvej 40, 3 sal
1871 Frederiksberg C
Att: Søren Husted, T340


PLANTEPRØVE: Der udtages en planteprøve jævnfør metode: Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2), se Instruktion for udtagning af planteprøver til bestemmelse af afgrødens nærringsstofforsyning. Bemærk, at det nu er småblade, der skal samles og IKKE bladstængler, som tidligere!

Teknologisk Institut skyller og tørrer prøverne samt videresender til Yara i England. Husk at registrere indsendelsesdato i PC-markforsøg. Et tip: Ved at holde Ctrl-knappen nede, mens flere parametre markeres, kan den samme dato registres for flere parametre på en gang.

MÅLING MED FOSFORTESTER: Afgrødens fosforstatus skal måles med den nyudviklede fosfortester fra KU samtidig med at der skal udføres planteprøver. Målingerne skal ske med en måler fra SEGES. SEGES foretager målingerne og det aftales med Torkild Birkmose, hvornår målingerne skal foretages.

OPTAGNING: Knoldudbyttet i hver parcel bestemmes i de to midterste rækker, idet de yderste tjener som værnerækker.

PRØVEUDTAGNING: Fra hver parcel udtages en knoldprøve på 20 kg. Prøverne analyseres ved forsøgsstederne

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold skrives i notat vedr. fagligt notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Torkild Birkmose: 30 31 39 77 eller på mail: tsb@seges.dk.


Faresymboler
MiddelSymbol(er)
Monceren FS 250 GHS09
Reglone GHS05 GHS06 GHS08 GHS09


Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk