Nordic Field Trial System Version: 1.1.7473.18532
040241819 Betydning af kalium, bor og calcium for kvaliteten af læggekartofler EFTERVIRKNING Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 19-08-2019
Fordelingsdato: 06-04-2019
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: Formålet er at øge rentabiliteten af kartoffelproduktion ved at hæve kvaliteten af egen opformering.

BAGGRUND: Tidligere undersøgelser i Landsforsøgene har vist, at læggekartofler fra lerjord har en tendens til at være mere robuste end sandjordskartofler, ligesom spisekartofler med høj tildeling af kalium er mindre følsomme over for stødskader. I nogle lande tilskriver man en øget robusthed i læggekartofler med et højere indhold af specielt kalium, calcium og bor samt en øget tildeling af klor til at reducere stivelsesindholdet og dermed følsomheden overfor stødskader.
Forsøget i 2018 blev anlagt i en robust sort (Kuras) og en stødfølsom sort (Stratos), og det er høstudbyttet fra forsøget i 2018, der anvendes som læggemateriale til dette års forsøg for at undersøge knoldenes robusthed.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene må kun anlægges i en mark med stivelseskartofler, hvor der kan vandes optimalt, og hvor der ikke er tilført husdyrgødning inden vækstsæsonen. Forsøgene placeres således, at der kan køres med marksprøjte og vandingsmaskine uden at sporene gennemskærer forsøget.

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges med samme design som plan 040244848-001. Dvs.forsøgsbehandlingerne udføres over 4 rækker, hhv. 2 rækker med Stratos og 2 rækker med Kuras, dvs. A-og B led er placeret ved siden af hinanden. Der lægges 8 knolde i hver række. Bruttolængde 2,6 m. Høstparcel udgøres af den inderste række med hver sort. Til værn anvendes en stivelsesort og samme sort til hele værnet.

DESIGN DATA: Split-Block, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: Split-Block. Anlægsparcel minimum 4m2. Høstparcel minimum 2m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningLægningKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Der behandles som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Gødning tilført i 2018
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Før lægning130 kg K520 kg Patentkali
Bredspredt
2Før lægning230 kg K920 kg Patentkali
Bredspredt
3Før lægning230 kg K697 kg Kornkali 33
Bredspredt
4Før lægning130 kg K520 kg Patentkali
Bredspredt
Ved lægning. Undgå at ramme knolde.3 l BioBor 150Placeret i rillen
3 uger efter fremspiring3 l Calcium-ForteBredsprøjtning
7 dage efter 1. sprøjtning3 l Calcium-ForteBredsprøjtning
7 dage efter 2. sprøjtning3 l Calcium-ForteBredsprøjtning
7 dage efter 3. sprøjtning3 l Calcium-ForteBredsprøjtning
5Før lægning230 kg K920 kg Patentkali
Bredspredt
Ved lægning. Undgå at ramme knolde.3 l BioBor 150Placeret i rillen
3 uger efter fremspiring3 l Calcium-ForteBredsprøjtning
7 dage efter 1. sprøjtning3 l Calcium-ForteBredsprøjtning
7 dage efter 2. sprøjtning3 l Calcium-ForteBredsprøjtning
7 dage efter 3. sprøjtning3 l Calcium-ForteBredsprøjtning
6Før lægning230 kg K697 kg Kornkali 33
Bredspredt
Ved lægning. Undgå at ramme knolde.3 l BioBor 150Placeret i rillen
3 uger efter fremspiring3 l Calcium-ForteBredsprøjtning
7 dage efter 1. sprøjtning3 l Calcium-ForteBredsprøjtning
7 dage efter 2. sprøjtning3 l Calcium-ForteBredsprøjtning
7 dage efter 3. sprøjtning3 l Calcium-ForteBredsprøjtning


Faktor 2: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
A15-04-2019Kuras
B15-04-2019Stratos
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Forsøgsbehandlingerne blev udført i 2018. I år lægges knoldene fra høst af sidste års forsøg.

LÆGGEMATERIALE: Læggekartofler findes på forsøgsstedet.

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0115-04-2019, Før anlæg
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
P0225-05-2019
ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
Antal planter optælles i hele høstparcellen. Høstparcelstørrelse (m2) og plantetal indberettes.
 
P0315-09-2019, Ved begyndende afmodning
ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
 
P0401-10-2019, Ved optagning
ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
 
ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
 
ParcelKARTOFFEL-PRØVE .
Prøvestørrelse 10 kg knolde. Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
STIVELSE, % af råvare


OPTAGNING: Knoldudbyttet i hver parcel bestemmes i 1 række.

PRØVEUDTAGNING: Fra hver parcel udtages en knoldprøve på 10 kg. Prøverne analyseres ved forsøgsstederne.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold skrives i notat vedr. fagligt notat:
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – KARTOFLER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til landskonsulent Lars Bødker: 20 18 36 94 eller på mail: lab@seges.dk.
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk