Nordic Field Trial System Version: 1.1.7198.16875
040131919 NPK-strategi i spisekartofler Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 09-04-2019
Fordelingsdato: 02-04-2019
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge strategien for placering af fosfor og kalium ved lægning ved valg af en passende NPK-gødning.

BAGGRUND: Forsøg har vist, at kartofler kvitterer for tilførsel af fosfor, selvom der er pæne fosfortal i jorden. Denne fosfor kan f.eks. tilføres i en NPK-gødning. Den traditionelle 14-3-15 indeholder måske for lidt fosfor og kalium nok i forhold til behovet, og derfor kunne det være en fordel at vælge en NPK-gødning med et højere indhold af fosfor.

FORSØGSBETINGELSER: Reaktionstallet skal være 5,7-6,0, fosfortallet 3-4, kalitallet, ca. 7 og magnesiumtallet 4-5.

ARBEJDSFORDELING:
Målinger med fosfortester udføres af SEGES.

ANLÆGSDATA: Høstparcel minimum 2 rækker på i alt 15 m2, Bruttoparcel 6 rækker med en parcellængde der sikrer, at der sker en ensartet udbringning af forsøgsbehandlingerne i hele nettoparcellens længde.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 45m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningLægge-datoKun forsøg
FungiciderMonceren FS 250Kun forsøg1 l
HerbiciderRegloneKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Kartoflerne behandles med 1 l Monceren ved lægning.
Ukrudt, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.
Det er vigtigt, at forsøget holdes fri for cikader og tæger allerede fra begyndende indflyvning og ved klækning ved brug af 2 x 0,25 kg Mospilan SG .
Nedvisning med Reglone, når 5 % af kartoflerne er over 60 mm.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Fosfor
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
115-04-2019
Før lægning
230 kg K920 kg Patentkali
Bredspredt
15-04-2019
Ved lægning
100 kg N370 kg NS 27-4
Placeret
15-06-2019

14 dage efter fremspiring
40 kg N258 kg Kalksalpeter 15
Bredspredt
215-04-2019
Før lægning
123 kg K492 kg Patentkali
Bredspredt
15-04-2019
Ved lægning
100 kg N714 kg YaraMila 14-3-15
Placeret
21 kg P
107 kg K
15-06-2019

14 dage efter fremspiring
40 kg N258 kg Kalksalpeter 15
Bredspredt
315-04-2019
Før lægning
66 kg K264 kg Patentkali
Bredspredt
15-04-2019
Ved lægning
100 kg N909 kg YaraMila 11-5-18
Placeret
45 kg P
164 kg K
15-06-2019

14 dage efter fremspiring
40 kg N258 kg Kalksalpeter 15
Bredspredt
415-04-2019
Før lægning
66 kg K264 kg Patentkali
Bredspredt
15-04-2019
Ved lægning
100 kg N909 kg YaraMila 11-5-18
Placeret
45 kg P
164 kg K
15-06-2019

14 dage efter fremspiring
40 kg N148 kg NS 27-4
Bredspredt
515-04-2019
Før lægning
66 kg K264 kg Patentkali
Bredspredt
40 kg N148 kg NS 27-4
Bredspredt
15-04-2019
Ved lægning
100 kg N909 kg YaraMila 11-5-18
Placeret
45 kg P
164 kg K
615-04-2019
Før lægning
123 kg K492 kg Patentkali
Bredspredt
15-04-2019
Ved lægning
100 kg N714 kg YaraMila 14-3-15
Placeret
21 kg P
107 kg K
15-06-2019

14 dage efter fremspiring
40 kg N258 kg Kalksalpeter 15
Bredspredt
20-06-2019
Ved begyndende knoldsætning
0,3 kg K7 kg YaraVita KombiPhos
0,9 kg P
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Før lægning:
 • Der bredspredes patentkali i alle led
 • I led 5 bredspredes også 40 kg N i NS 27-4

  Ved lægning:
 • I led 1 placeres NS 27-4
 • I led 2 og led 6 placeres YaraMila 14-3-15
 • I led 3-5 placeres YaraMila 11-5-18

  Eftergødskning 14 dage efter fremspiring:
 • I led 1-3 og led 6 bredspredes 40 kg N i kalksalpeter
 • I led 4 bredspredes 40 kg N i NS 27-4

  Ved begyndende knoldsætning:
 • I led 6 udsprøjtes 7 kg YaraVita Kombiphos pr. ha. Vægtfylden på YaraVita Kombiphos er på 1,475 kg/liter, dvs. 7 kg YaraVita Kombiphos svarer til 10 lilter. YaraVita Kombiphos udsprøjtes med 200 liter vand pr. ha, og udsprøjtningen sker med fladdyser.

 • LÆGGEMATERIALE: Læggekartofler af sorten Folva leveres fra Danespo. Planteafstand 25 cm.

  GØDNING: Gødning til forsøgsbehandlingerne leveres fra Teknologisk Institut. Gødning til generelle behandlinger skaffes lokalt.

  KEMI: Skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-04-2019, Før anlæg
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  N-MIN, kg i prøvedybde
  P0215-06-2019, 14 dage efter, fremspiring
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  Prøven skylles og tørres ved Teknologisk Institut, som videresender til Yara i England. Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE.
  SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
  MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  K, % i ts (mineralstofanalyse)
  MG, % i ts (mineralstofanalyse)
  CA, % i ts (mineralstofanalyse)
  CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
   
  ParcelFOSFOR TESTER P-predict, .
  Udføres af SEGES
   
  P0315-09-2019
  ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
   
  ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
   
  P0401-10-2019, Ved optagning
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKARTOFFEL-PRØVE .
  Denne prøve udtages ikke. Prøven laves af Teknologisk Institut ved at blande parcelprøverne, og derefter udtage en repræsentativ ledprøve på 20 kg.
  RUST, % knoldvægt m
  SKURV, % knoldvægt med
  STØDPLETTER, % knolde m
  SKINFINISH, tal for index
  ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
   
  ParcelKARTOFFEL-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse 20 kg knolde. Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
  KNOLDSTØRRELSE, % knoldvægt mindre end 40 mm
  KNOLDSTØRRELSE, % knoldvægt på 40-60 mm
  KNOLDSTØRRELSE, % knoldvægt > 60 mm
  ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
   
  ParcelFOTO digital.
  Udføres af Teknologisk Institut. Der tages et billede af hver kartoffelprøve. Billederne oploades i PC-Markforsøg som notat.
   


  PLANTEPRØVE: Der udtages en planteprøve jævnfør metode: Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2), se Instruktion for udtagning af planteprøver til bestemmelse af afgrødens nærringsstofforsyning. Bemærk, at det nu er småblade, der skal samles og IKKE bladstængler, som tidligere!

  Teknologisk Institut skyller og tørrer prøverne samt videresender til Yara i England.

  MÅLING MED FOSFORTESTER Afgrødens fosforstatus skal måles med den nyudviklede fosfortester fra KU samtidig med at der skal udføres planteprøver. Målingerne skal ske med en måler fra SEGES. SEGES foretager målingerne, og det aftales med Torkild Birkmose, hvornår målingerne skal foretages.

  OPTAGNING: Knoldudbyttet i hver parcel bestemmes i de to midterste rækker, idet de yderste tjener som værnerækker.

  PRØVEUDTAGNING: Fra hver parcel udtages en knoldprøve på 20 kg. Prøverne mærkes med de tilsendte labels, som påklæbes manilamærker inden mærkning af prøverne.
  Prøverne og følgesedlerne sendes til:

  Teknologisk Institut
  Forsøgsafdelingen
  AgroFood Park 14
  8200 Århus N

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold skrives i notat vedr. fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Torkild Birkmose: 30 31 39 77 eller på mail: tsb@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Monceren FS 250 GHS09
  Reglone GHS05 GHS06 GHS08 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk