Nordic Field Trial System Version: 1.1.7040.21115
040061919 Ukrudtsbekæmpelse i kartofler Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 09-04-2019
Fordelingsdato: 03-04-2019
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse effekten af forskellige strategier til bekæmpelse af ukrudt i kartofler.

BAGGRUND: Midlet Proman er i 2018 godkendt til ukrudtsbekæmpelse i kartofler.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget skal anlægges på arealer med en stor ensartet ukrudtsbestand. Forsøget skal anlægges i tidligt lagte kartofler, lagt inden 1. maj. Må ikke anlægges på arealer med læggekartofler, der er under officiel kontrol. Der udføres ikke udbyttemåling. Af hensyn til at undgå opformering af frøukrudt, kan ukrudt i 4 gentagelse fjernes efter diverse markbesøg er afviklet ca. medio juli eller efter aftale.

ANLÆGSDATA: Der anlægges parceller over 4 rækker i gentagelse 1-3. Gentagelse 4 lægges uden kartofler seperat fra forsøget, således at der er et område med kartofler (gentagelse 1-3), samt et uden kartofler (gentagelse 4), så der opnås en større demonstrationsværdi. Gentagelse 4 og ubehandlet kan nedvisnes efter P04, under hensyntagen til åben hus arrangenmenter. Bruttoparcellængde: 10 m.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 22,5m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningLægge-datoBåde mark og forsøg

GENEREL BEHANDLING: Der må ikke foretages anden ukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Gødskning, vanding, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Dosis, middel og dato noteres.
Det er vigtigt, at forsøget holdes fri for cikader og tæger allerede fra begyndende indflyvning og ved klækning ved brug af 2 x 0,25 kg Mospilan SG .

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
215-05-2019
Før kartoflernes fremspiring
1 l Fenix
2 l Roundup Bio
25-05-2019
7-10 dage efter 1. behandling
15 g Titus WSB
0,2 l Agropol
03-06-2019
7-10 dage efter 2. behandling
15 g Titus WSB
0,2 l Agropol
315-05-2019
Før kartoflernes fremspiring
1 l Fenix
0,25 l Centium 36 CS
2 l Roundup Bio
25-05-2019
7-10 dage efter 1. behandling
15 g Titus WSB
0,2 l Agropol
415-05-2019
Før kartoflernes fremspiring
1,8 kg Novitron DAM TEC
2 l Roundup Bio
25-05-2019
7-10 dage efter 1. behandling
15 g Titus WSB
0,2 l Agropol
515-05-2019
Før kartoflernes fremspiring
2 l Proman
2 l Roundup Bio
25-05-2019
7-10 dage efter 1. behandling
15 g Titus WSB
0,2 l Agropol
615-05-2019
Før kartoflernes fremspiring
2 l Proman
0,25 l Centium 36 CS
2 l Roundup Bio
25-05-2019
7-10 dage efter 1. behandling
15 g Titus WSB
0,2 l Agropol
715-05-2019
Før kartoflernes fremspiring
2 l Roundup Bio
20-05-2019
Ved 1-2 % fremspiring
2 l Proman
820-05-2019
Ved 1-2 % fremspiring
2 l Proman
0,4 l Gozai
0,5 l Renol
920-05-2019
Ved 1-2 % fremspiring
1,5 l Proman
15 g Titus WSB
1015-05-2019
Før kartoflernes fremspiring
0,25 l Centium 36 CS
2 l Roundup Bio
20-05-2019
Ved 1-2 % fremspiring
2 l Proman
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Der benyttes en vandmængde på ca. 200 l pr. ha. Datoer under behandlinger er vejledende.
 • Led 2-7 og 10 behandles første gang på ukrudt med kimblade, senest 5 dage før fremspiring.
 • Led 8 og 9 behandles første gang, når kartoflerne er 1-2 % fremspiret.
 • Led 7 og 10 behandles anden gang, når kartoflerne er 1-2 % fremspiret.
 • Led 2-6 behandles 2. gang, når nyt ukrudt har kimblade.
 • Led 2 behandles 3. gang, når ukrudt har kimblade.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.

  LÆGGEMATERIALE: Der anvendes sorten Seresta, der leveres fra AKV-Langholt til LFE1 og fra KMC til LFE6. Planteafstand 40 cm.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0120-04-2019, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P0215-05-2019, Før 1. sprøjtning
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
  De vigtigste arter tælles for sig.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  De 4-5 vigtigste arter tælles for sig.
   
  P0320-05-2019, Før sprøjtning ved 1-2% fremspiring
  Alle målinger i P03 udføres kun i gentagelse: 2
  ParcelFOTO digital.
  Der tages et billede der viser hvor langt kartoflen er i sin topudvikling samt eventuelle forskelle i ukrudtsbestand.
   
  P0410-06-2019, 14 dage efter sidste behandling
  ParcelSVIDNING/NEDV. karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen svidning, 10=helt nedvisnet.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
  De vigtigste arter tælles for sig.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  De 4-5 vigtigste arter tælles for sig.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT biomasse, (en samlet visuel bedømmelse).
  De vigtigste arter bedømmes for sig.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT biomasse, (visuel bedømmelse).
  De 4-5 vigtigste arter bedømmes for sig.
   
  P0501-08-2019
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
  GRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
  KVIK % dækning af jord.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
  TOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
   


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER: Bedømmelser af ukrudt sker altid i rækker med kartofler. Rækker uden kartofler i gentagelse 4 er kun til demonstration.

  HØST: Forsøget høstes ikke forsøgsmæssigt.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold bedes skrives i notat vedr. fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Poul Henning Petersen: 87 40 54 43 / 20 10 22 97 eller på mail: php@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  09-04-2019Mængde af Gozai i led 8 er ændret fra 4 liter til 0,4 liter (HJB)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Agropol GHS05 GHS07
  Fenix GHS08 GHS09
  Gozai GHS05 GHS09 GHS08
  Novitron DAM TEC GHS09 GHS08
  Proman GHS08 GHS09
  Renol GHS05
  Roundup BioIntet faresymbol
  Titus WSB GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk