Nordic Field Trial System Version: 1.1.7473.18532
040021919 Strategi for bekæmpelse af skimmel af højresistente kartoffelsorter Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 23-10-2019
Fordelingsdato: 06-04-2019
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At fastlægge hvilken skimmelbekæmpelsesstrategi der er mest hensigtsmæssig til sorter med høj skimmelresistens.

BAGGRUND: Der kommer flere nye sorter på markedet med meget høj skimmelresistens. Det er derfor vigtigt at undersøge, hvordan man beskytter dem mest hensigtsmæssigt mod skimmel, så brugen af skimmelmiddel begrænses til et minimun, samtidig med at sortens resistensegenskaber bevares bedst muligt.

FORSØGSBETINGELSER:
 • Forsøget anlægges i en mark, hvor der jævnligt har været dyrket kartofler i sædskiftet.
 • Der må ikke være problemer med nematoder på arealet.
 • Forsøget anlægges i en mark, hvor der kan vandes optimalt.
 • Forsøget må ikke anlægges i læggekartofler under officiel markkontrol.

 • ANLÆGSDATA: Bruttoparcel 6 rækker med en parcellængde på 6 m. Nettoparcel 4 rækker med en parcellængde på 6 m.

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 22,5m2. Høstparcel minimum 15m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningLægge-datoBåde mark og forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Forsøget grundgødskes som den øvrige mark.
  På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden skimmel end forsøgsbehandlingen. Der foretages bladpletbekæmpelse efter behov. Desuden er det vigtigt, at forsøget holdes fri for cikader og tæger allerede fra begyndende indflyvning og ved klækning.
  Det er vigtigt, at forsøget holdes fri for cikader og tæger allerede fra begyndende indflyvning og ved klækning ved brug af 2 x 0,25 kg Mospilan SG .

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Svampebekæmpelse
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Ingen behandling
  224-06-2019
  1/2 dosis Ranman Top
  0,25 l Ranman Top
  01-07-2019
  7 dage efter 1. behandling
  0,25 l Ranman Top
  08-07-2019
  7 dage efter 2. behandling
  0,25 l Ranman Top
  15-07-2019
  7 dage efter 3. behandling
  0,25 l Ranman Top
  22-07-2019
  7 dage efter 4. behandling
  0,25 l Ranman Top
  29-07-2019
  7 dage efter 5. behandling
  0,25 l Ranman Top
  05-08-2019
  7 dage efter 6. behandling
  0,25 l Ranman Top
  12-08-2019
  7 dage efter 7. behandling
  0,25 l Ranman Top
  19-08-2019
  7 dage efter 8. behandling
  0,25 l Ranman Top
  26-08-2019
  7 dage efter 9. behandling
  0,25 l Ranman Top
  02-09-2019
  7 dage efter 10. behandling
  0,25 l Ranman Top
  09-09-2019
  7 dage efter 11. behandling
  0,25 l Ranman Top
  16-09-2019
  7 dage efter 12. behandling
  0,25 l Ranman Top
  315-07-2019
  Behandling 4 gange i sæson med 3/4 dosis.
  0,375 l Ranman Top
  29-07-2019
  7 dage efter 5. behandling
  0,375 l Ranman Top
  12-08-2019
  7 dage efter 7. behandling
  0,375 l Ranman Top
  26-08-2019
  7 dage efter 9. behandling
  0,375 l Ranman Top
  425-07-2019
  Ved første højrisikoperiode efter 20/7 og med skimmel i området, 1/2 dosis.
  0,25 l Ranman Top
  01-07-2019
  7 dage efter 6. behandling
  0,25 l Ranman Top
  10-08-2019
  Inden næste højrisikoperiode. Tidligst 10 dage efter forrige behandling
  0,25 l Ranman Top
  20-08-2019
  Inden næste højrisikoperiode. Tidligst 10 dage efter forrige behandling
  0,25 l Ranman Top
  30-08-2019
  Inden næste højrisikoperiode. Tidligst 10 dage efter forrige behandling
  0,25 l Ranman Top
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  SPRØJTETEKNIK: 3 bar, 4 km/t og 200 l vand/ha.

  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  • Led 1: ubehandlet
  • Led 2: Standard ugentlige behandlinger med ½ dosis Ranman Top (7 dages interval).
  • Led 3: Der behandles 4 gange i sæson med ¾ dosis Ranman Top ca. 15/7, 29/7, 12/8 og 25/8.
  • Led 4: Behandling ved første risikoperiode efter 20/7, og med skimmel i området. Der udføres 0 -5 behandlinger med ½ dosis Ranman Top og variable tidsintervaller. Behandlingerne stoppes ved begyndende afmodning.
   • 1. behandling udføres ved første risikoperiode efter 20/7, og med skimmel i området
   • 2. behandling udføres inden næste højrisikoperiode, tidligst 7 dage efter første behandling.
   • 3. behandling udføres inden næste højrisikoperiode, tidligst 10 dage efter anden behandling.
   • 4. behandling udføres inden næste højrisikoperiode, tidligst 10 dage efter tredje behandling.
   • 5. behandling udføres inden næste højrisikoperiode, tidligst 10 dage efter fjerde behandling.
  • Vær opmærksom på at nummerering af behandlinger kun passer i led 1. Dette er af hensyn til at kemiberegningsskemaet virker.


  KEMIKALIER: Skaffes lokalt.

  LÆGGEMATERIALE: Sorten Nofy leveres fra AKV-Langholt.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-04-2019
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P0201-07-2019, Før behandling
  ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
   
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  P0305-08-2019, Før behandling
  ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
   
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  P0412-08-2019, Før behandling
  ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
   
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  P0519-08-2019, Før behandling
  ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
   
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  P0626-08-2019, Før behandling
  ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
   
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
   
  P0702-09-2019, Før behandling
  ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
   
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  P0809-09-2019, Før behandling
  ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
   
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
   
  P0915-09-2019, Ved optagning
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelKARTOFFEL-PRØVE til AKV.
  Samlet prøvevægt 10 kg Se afsnit om PRØVEUDTAGNING.
  STIVELSE, % af råvare
  ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
  Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
   


  OPTAGNING: Knoldudbyttet i hver parcel bestemmes i minimum de 2 midterste rækker, idet de yderste tjener som værnerækker.

  PRØVEUDTAGNING: Fra hver parcel udtages en knoldprøve på 10 kg. Prøverne mærkes med de tilsendte labels, som påklæbes manilamærker inden mærkning af prøverne.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter: Faglig vurdering - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold bedes skrives i notat:vedr. fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  KONTAKTPERSON – KARTOFLER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Claus Nielsen, AKV Langholt: 41 63 99 33 eller på mail: chn@akv-langholt.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Ranman Top GHS05 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk