Nordic Field Trial System Version: 1.1.7198.16875
040311919 Bekæmpelse af Black dot ved hjælp af efterårsbejdsning Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 19-08-2019
Fordelingsdato: 06-04-2019
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekten af Serenade ASO både ved lægning og ved indlagring, samt at undersøge hvilket behandlingstidspunkt, der er mest effektivt.

BAGGRUND: Sygdommen black dot er i udvikling i dansk kartoffelavl. Serenade har vist effekt over for sølvskurv og black dot, og har i flere forsøg givet et merudbytte. Der er anbefales flere behandlingstidpunkter med midlet, og det bør derfor undersøges hvornår man får den største effekt, og om flere behandlinger giver en effekt.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget skal anlægges i en mark med kartofler, hvor der kan vandes optimalt.


ANLÆGSDATA: Bruttoparcel: 2 rækker a 12 planter, svarende til 4,5 m2. Nettoparcel: 2 rækker a 8 planter, svarende til 3 m2.


DESIGN DATA: Split-plot, 3 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 4,5m2. Høstparcel minimum 3m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningLægge-datoKun forsøg
FungiciderMonceren FS 250Kun forsøg1 l

GENEREL BEHANDLING: Kartoflerne bejdses med Monceren FS 250.
Gødskning, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.
Det er vigtigt, at forsøget holdes fri for cikader og tæger allerede fra begyndende indflyvning og ved klækning ved brug af 2 x 0,25 kg Mospilan SG .

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sygdomsbekæmpelse ved lægning 2018
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ved lægning 2018Ubehandlet
2Ved lægning 20185 l Serenade ASO


Faktor 2: Sygdomsbekæmpelse ved indlagring 2018
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
AVed indlagring 2018Ubehandlet
BVed indlagring 2018. 2 l pr. ton2 l Serenade ASO


Faktor 3: Sygdomsbekæmpelse ved lægning 2019
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
IVed lægningUbehandlet
II15-04-2019
Ved lægning
5 l Serenade ASO
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:

Faktor 1:
 • Led 1: Ingen Serenade ASOved lægning 2018.
 • Led 2: 5 l Serenade ASOpr. ha udbragt med Hardi-anlæg ved lægning 2018.

  Faktor 2:
 • Led A: Ingen Serenade ASO ved indlagring 2018.
 • Led B: 2 l Serenade ASO pr. ton kartofler ved indlagring 2018.

  Faktor 3:
 • Led I: Ingen Serenade ASOved lægning 2019.
 • Led II: 5 l Serenade ASO pr. ha ved lægning 2019. Serenade udbringes med forsøgssprøjte.

 • LÆGGEKARTOFLER: Sorten Danique leveres fra AKV-Langholt. Læggeafstand 25 cm.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-04-2019, Ved anlæg
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ledUdføres kun i følgende led: IA1, IB1, IA2, IB2
  SKINFINISH tal for index.
   
  P0215-05-2019, Ved 50 % fremspiring
  ParcelFREMSPIRET % planter.
   
  P0325-05-2019, Ved 90 % fremspiring
  ParcelFREMSPIRET % planter.
   
  P0401-07-2019
  Alle målinger i P04 udføres kun i gentagelse: 2
  ParcelBLACK DOT karakter 0-4.
  En karakter for belægning af Mikrosclerotier på stængler og rødder. Se tekstafsnit Bedømmelse af black dot.
   
  P0501-08-2019, Før nedvisning
  ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
   
  P0601-09-2019, Ved optagning
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
   
  ParcelKARTOFFEL-PRØVE til AKV.
  Prøvestørrelse: hele høstudbyttet. Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
  KNOLDSTØRRELSE, % knoldvægt mindre end 40 mm
  KNOLDSTØRRELSE, % knoldvægt på 40-60 mm
  KNOLDSTØRRELSE, % knoldvægt > 60 mm
  P0701-02-2020, Efter lagring
  ParcelKARTOFFEL-PRØVE til AKV.
  Prøvestørrelse: knolde af størrelsessorteringen 40-60 mm. Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
  SKINFINISH, tal for index


  BEDØMMELSE AF BLACK DOT: På stængler og rødder bedømmes angreb af black dot på rødder og stængler ved at udtage i alt 5 stængler pr. led i 2. gentagelse, og se efter mikrosklerotier på stængelstykket 5-10 cm over og under jorden. Stænglerne opdeles i følgende klasser:
 • Klasse 0: Ingen symptomer. Antal af stængler i klasse 0 = C0.
 • Klasse 1: 1-25% af overfladearealet dækket med mikrosklerotier. Antal af stængler i klasse 1 = C1.
 • Klasse 2: 26-50% af overfladearealet dækket med mikrosklerotier. Antal af stængler i klasse 2 = C2.
 • Klasse 3: 51-75% af overfladearealet dækket med mikrosklerotier. Antal af stængler i klasse 3 = C3.
 • Klasse 4: 76-100% af overfladearealet dækket med mikrosklerotier. Antal af stængler i klasse 4 = C4.
  Indekset beregnes på følgende måde:
  Index = ([C1]+[C2]*2+[C3]*3+[C4]*4) * 100 / (4*([C0]+[C1]+[C2]+[C3]+[C4]))

 • HØST: Forsøget høstes på det tidspunkt, der er optimalt for den anvendte sort, ca. 1. september. Kartoflerne opbevares på køl indtil bedømmelsen af skinfinish i februar.

  PRØVEUDTAGNING: Hele udbyttet udtages og størrelsessorteres efter høst. Alle knolde fra størrelsesfraktionen 40-60 mm lagres i parpirsposer, som leveres af Teknologisk Institut. I februar 2019 undersøges for skinfinish.

  BEDØMMELSE AF SKINFINISH: I februar 2019 undersøges for skinfinish. Prøverne analyseres og lagres lokalt ved forsøgsstederne. Til bedømmelse af skinfinish (indeks) anvendes samme metode som beskrevet for indeks for skurv side 43 i "Vejledning i bedømmelser". De dominerende sygdomme på knoldene angives som notat i i PC-Markforsøg ved vurdering af skinfinish i februar. I februar vurderes det også, om der med fordel kan foretages en mere detaljeret bedømmelse af de enkelte sygdomme på knoldene.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold skrives i notat vedr. fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  KONTAKTPERSON – KARTOFLER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Claus Nielsen, AKV Langholt: 41 63 99 33 eller på mail: chn@akv-langholt.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Monceren FS 250 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk