Nordic Field Trial System Version: 1.1.7339.26369
091921919 Bekæmpelse af ukrudt i vårbyg (uden ALS-hæmmere) Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 14-03-2019
Fordelingsdato: 19-03-2019
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse mulighederne for at bekæmpe tokimbladet ukrudt i vårsæd uden at anvende midler, hvor ALS-hæmmere indgår.

BAGGRUND: Hos tokimbladet ukrudt er target-site resistens over for ALS-hæmmere langt den mest almindelige form for herbicidresistens. ALS-resistens er udbredt hos fuglegræs, og der er også dokumenteret en del tilfælde af ALS-resistens hos kamille og kornvalmue.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøg skal anlægges i vårbyg på arealer med en jævn bestand af almindeligt forekommende tokimbladet ukrudt, eksempelvis hvidmelet gåsefod, agerstedmoder, snerlepileurt, storkenæb, ærenpris, fuglegræs og kamille.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden ukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen ukrudts-bek.
2Stadium 139 g Express Gold 33 SX
0,03 l DFF
0,1 l Starane 333 HL
0,15 l Agropol
3Stadium 000,1 l DFF
4Stadium 000,1 l DFF
Stadium 20 - 210,25 l Pixxaro EC
5Stadium 130,1 l DFF
0,1 l Starane 333 HL
0,15 l Agropol
6Stadium 130,1 l DFF
0,125 l Pixxaro EC
0,15 l Agropol
7Stadium 130,1 l DFF
Stadium 20 - 210,25 l Pixxaro EC
8Stadium 20 - 210,1 l DFF
0,25 l Pixxaro EC
9Stadium 20 - 210,5 l Tricera
0,03 l DFF
10Stadium 20 - 211 l Metaxon
0,1 l DFF
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


*) g/ha svarer til mg pr. 10 m2

VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 150-200 l pr. ha.
 • Led 3 og 4 behandles inden fremspiring, gerne på fugtig jord.
 • Led 2, 5, 6 og 7 behandles i stadie 13, når ukrudt har 0-2 blade.
 • Led 4, 7, 8, 9 og 10 behandles i kornets stadium 20-21. Det vil være 5-7 dage efter stadie 12-13 og ukrudtets stadie vil for de fleste arter variere fra kimblade til 2 blade.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Før 1. behandling
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 13, Før 2. behandling
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1, 3
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  P03Stadium 31, 14-21 dage efter sidste behandling
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT biomasse, (visuel bedømmelse).
  De vigtigste arter bedømmes hver for sig. Endvidere foretages en samlet visuel bedømmelse af hele den tokimbladede biomasse.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  De vigtigste arter tælles hver for sig. Se OPTÆLLING PO3 TOKIMBLADET UKRUDT
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  P04Stadium 89, Før høst
  ParcelBURRESNERRE % dækning af overflade, (afgrøde).
   
  ParcelKAMILLE % dækning af overflade, (afgrøde).
   
  ParcelHANEKRO % dækning af overflade, (afgrøde).
   
  P05Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
  Bedømmes i stubben straks efter høst.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
  Bedømmes i stubben straks efter høst.
   


  OPTÆLLING P03 TOKIMBLADET UKRUDT, planter/m2: De 5 - 8 dominerende ukrudtsarter optælles i ubehandlet. Måleparametre svarende til de dominerende arter skal oprettes i PC- Markforsøg. Planter/m2 (i ubehandlet) indberettes for hver enkelt art. Tæl flere steder hvis bestand af en art er lille eller forekommer ujævnt. Indberetning af data skal ske senest 2 uger efter registreringer.

  BEDØMMELSER AF BIOMASSE I P03: Der skal vurderes biomasse af de samme arter som optælles i led 1 ved P03. Se: Vejledning i visuel bedømmelse. Det er vigtigt, at gennemføre bedømmelsen inden vårbyggen vokser for godt til og vanskeliggør bedømmelsen. Vær opmærksom på, at der også ønskes en samlet vurdering for biomassen af tokimbladet ukrudt.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Fordeling af ukrudtsbestanden
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Poul Henning Petersen: 87 40 54 43 / 20 10 22 97 eller på mail: php@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Agropol GHS05 GHS07
  DFF GHS09
  Express Gold 33 SX GHS09
  Metaxon GHS05 GHS07
  Pixxaro EC GHS07 GHS09
  Starane 333 HL GHS09 GHS07
  Tricera GHS07 GHS09 GHS05


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk