Nordic Field Trial System Version: 1.1.7339.26369
091911919 Ukrudt i vårbyg Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 07-05-2019
Fordelingsdato: 05-03-2019
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse effekten af midler og middelblandinger mod tokimbladet ukrudt i vårsæd, der både kan tilgodese en tilstrækkelig effekt mod en bred vifte af ukrudtsarter og forebygge udvikling af herbicidresistens.

BAGGRUND: I vårbyg er der, i kraft af en relativ bred vifte af herbicidvirkemekanismer, gode muligheder for at forebygge udvikling af herbicidresistens hos tokimbladet ukrudt. I vårbyg er der endvidere gode muligheder for at opnå en meget høj effekt mod tokimbladet ukrudt, således at der kan ske en vis reduktion af ukrudtsmængden. I forhold til tidligere år er sprøjtetidspunktet flyttet fra stadie 12-13 til stadie 20-21. Det skyldes flere forhold. Vigtigst er, at arter med sen eller en lang fremspiringsperiode er mere dominerende end tidligere. Dernæst har mange midler fået begrænsninger i dosis på det tidlige tidspunkt.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøg skal anlægges i vårbyg på arealer med en jævn bestand af tokimbladet ukrudt, især hvidmelet gåsefod, agerstedmoder, snerlepileurt, storkenæb, ærenpris, fuglegræs og kamille. Der ses også gerne arealer med hejrenæb, lægejordrøg og hanekro som en del af ukrudtsbestanden. Der må ikke være en stor forekomst af enårig rapgræs.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden ukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen ukrudts-bek.
2Stadium 20 - 219 g Express Gold 33 SX
0,03 l Legacy 500 SC
0,1 l Starane 333 HL
0,15 l Agropol
3Stadium 20 - 219 g Express Gold 33 SX
0,03 l Legacy 500 SC
0,2 l Mustang forte
0,15 l Agropol
4Stadium 20 - 210,4 l Zypar
0,04 l DFF
5Stadium 20 - 210,4 l Cleave
0,04 l Legacy 500 SC
4 g Trimmer SG
6Stadium 20 - 21
0,2 l Pixxaro EC
0,07 l Hussar Plus OD
0,03 l DFF
0,15 l Agropol
7Stadium 20 - 210,07 l Hussar Plus OD
0,05 l DFF
0,5 l Renol
8Stadium 20 - 210,15 l Pixxaro EC
9 g Express Gold 33 SX
0,03 l Legacy 500 SC
0,15 l Agropol
9Stadium 20 - 210,5 l Tricera
7,5 g Trimmer SG
10Stadium 20 - 210,5 l Tricera
0,03 l Legacy 500 SC
11Stadium 20 - 210,5 l Tricera
5 g Trimmer SG
0,03 l Legacy 500 SC
12Stadium 20 - 210,4 l Sentrallas LQM
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


*) g/ha svarer til mg pr. 10 m2

VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 150-200 l pr. ha.
 • Led 2-12 behandles i kornets stadium 20-21. Det vil være 5-7 dage efter stadie 12-13 og ukrudtets stadie vil for de fleste arter variere fra kimblade til 2 blade.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 20 - 21, Før behandling
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  Det totale antal ukrudtsplanter tælles
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  P03Stadium 31, 14-21 dage efter behandling
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  TOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  De vigtigste arter tælles hver for sig. Se OPTÆLLING PO3 TOKIMBLADET UKRUDT
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  RAPGRÆS, ENÅRIG planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG biomasse, (visuelt bedømt).
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT biomasse, (visuel bedømmelse).
  De vigtigste arter bedømmes hver for sig. Endvidere foretages en samlet visuel bedømmelse af hele den tokimbladede biomasse. Se tekstafsnit Bedømmelser af biomasse.
   
  P04Stadium 89, Før høst
  ParcelBURRESNERRE % dækning af overflade, (afgrøde).
   
  ParcelKAMILLE % dækning af overflade, (afgrøde).
   
  ParcelHANEKRO % dækning af overflade, (afgrøde).
   
  P05Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
  Bedømmes i stubben straks efter høst.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
  Bedømmes i stubben straks efter høst.
   


  OPTÆLLING P03 TOKIMBLADET UKRUDT, planter/m2: De 5 - 8 dominerende ukrudtsarter optælles i ubehandlet. Måleparametre svarende til de dominerende arter skal oprettes i PC- Markforsøg. Planter/m2 (i ubehandlet) indberettes for hver enkelt art. Tæl flere steder hvis bestand af en art er lille eller forekommer ujævnt. Indberetning af data skal ske senest 2 uger efter registreringer.

  BEDØMMELSER AF BIOMASSE I P03: Der skal vurderes biomasse af de samme arter som optælles i led 1 ved P03. Se: Vejledning i visuel bedømmelse. Der skal især være fokus på at bedømme forskelle i effekt mod de enkelte arter i de behandlede led. Husk at udgangspunktet for biomasse af den enkelte ukrudtsart i ubehandlet altid er forholdstal 100.
  Det er vigtigt, at gennemføre bedømmelsen inden vårbyggen vokser for godt til og vanskeliggør bedømmelsen. Vær opmærksom på, at der også ønskes en samlet vurdering for biomassen af tokimbladet ukrudt.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Fordeling af ukrudtsbestanden
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Poul Henning Petersen: 87 40 54 43 / 20 10 22 97 eller på mail: php@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  07-03-2019Trimmer 500 WG er erstattet med Trimmer SG (LTB)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Agropol GHS05 GHS07
  Cleave GHS07 GHS09
  DFF GHS09
  Express Gold 33 SX GHS09
  Hussar Plus OD GHS09 GHS05
  Legacy 500 SC GHS09
  Mustang forte GHS09 GHS07
  Pixxaro EC GHS07 GHS09
  Renol GHS05
  Sentrallas LQM GHS07 GHS09
  Starane 333 HL GHS09 GHS07
  Tricera GHS07 GHS05 GHS09
  Trimmer SG GHS09 GHS07
  Zypar GHS07 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk