Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
091241919 Flydende kvælstof-gødning som additiv ved bekæmpelse af væselhale og agerrævehale - Logaritmesprøjtning Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 03-04-2019
Fordelingsdato: 05-03-2019
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: I forsøgene belyses effekt af flydende N-gødning og ammoniumsulfat + spredekæbemiddel ved anvendelse af græsukrudtsmidler mod væselhale og agerrævehale.

BAGGRUND: Semifield- og markforsøg har vist, at der for visse kombinationer af herbicid og græsukrudtsart kan være en forøgelse af effekt ved tilsætning af flydende N-gødning. Der er brug for yderligere dokumentation i markforsøg. I Tyskland det en almindelig anbefaling at tilsætte flydende N-gødning ved bekæmpelse af agerrævehale.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges i vinterhvede med en jævn forekomst af væselhale eller agerrævehale. Der må gerne være udført en efterårsbekæmpelse af ukrudt. Bestanden af tokimbladet ukrudt bør IKKE være dominerende. Finder I et areal med ensartet bestand af gold hejre, så har dette også interesse. I så fald kontaktes Poul Henning Petersen eller Jens Erik Jensen.

ANLÆGSDATA: Parcellængde mindst 25 m lang og ca. 1,5 m brede (afhængig af forsøgssprøjte) med 7,5 m halveringsafstand. Dette sikrer en faktor ca. 10 mellem start- og slutdosis.
Husk at anlægge værn i begge ender af forsøget af hensyn til vinddrift.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor, 2 Gentagelser. Parcelfordeling: systematisk. Anlægsparcel minimum 37,5m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.

GENEREL BEHANDLING: Der må IKKE foretages anden ukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Ellers behandles forsøgsarealet som den omgivende mark eller efter behov.
Forsøgsarealet kan nedvisnes inden frøsætning efter at alle bedømmelser er gennemført og der er modtaget tilbagemelding fra Teknologisk Institut.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 25 - 29
440 g BroadwayLogaritmesprøjtning
0,5 l PG 26N
2Ubehandlet
3Stadium 25 - 29
440 g BroadwayLogaritmesprøjtning
0,5 l PG 26N
4 l Ammoniumsulfat-opløsning
4Stadium 25 - 29
440 g BroadwayLogaritmesprøjtning
0,5 l PG 26N
10 kg N31 kg N-32
5Ubehandlet
6Stadium 25 - 29
1,8 l Cossack ODLogaritmesprøjtning
0,5 l Mero EC 80
7Stadium 25 - 29
1,8 l Cossack ODLogaritmesprøjtning
0,5 l Mero EC 80
4 l Ammoniumsulfat-opløsning
8Ubehandlet
9Stadium 25 - 29
1,8 l Cossack ODLogaritmesprøjtning
0,5 l Mero EC 80
10 kg N31 kg N-32
10Stadium 25 - 29
0,4 kg InceloLogaritmesprøjtning
0,5 l Mero EC 80
11Ubehandlet
12Stadium 25 - 29
0,4 kg InceloLogaritmesprøjtning
0,5 l Mero EC 80
10 kg N31 kg N-32
13Stadium 25 - 29
100 g Rexade 440Logaritmesprøjtning
0,5 l PG 26N
14Ubehandlet
15Stadium 25 - 29
100 g Rexade 440Logaritmesprøjtning
0,5 l PG 26N
10 kg N31 kg N-32
16Stadium 25 - 29
75 g Rexade 440Logaritmesprøjtning
0,75 l Atlantis ODLogaritmesprøjtning
0,5 l PG 26N
17Ubehandlet
18Stadium 25 - 29
75 g Rexade 440Logaritmesprøjtning
0,75 l Atlantis ODLogaritmesprøjtning
0,5 l PG 26N
10 kg N31 kg N-32
192,4 l OthelloLogaritmesprøjtning
20Ubehandlet
212,4 l OthelloLogaritmesprøjtning
10 kg N31 kg N-32
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde ca. 150-200 l pr. ha.
 • Led 1, 3, 4 , 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21 behandles, når afgrøden er i st. 25-29, og når der er vækst i ukrudtet.
  Startdosis er angivet under forsøgsbehandlinger. Bemærk at additiver og flydende N-32 udbringes med fast dosis og dermed påfyldes den store beholder. Der kan laves en standardopløsning af hhv. ammoniumsulfat-opløsning og N-32.
  N-32: Vægtfylden er 1,32 kg pr. liter.
  NB: Blankt felt ud for specifikation af behandling betyder konstant dosering. Hvis det ønskes at anvende skemaet til beregning af kemikalier til de logaritme-behandlede led skal specifikationen "logaritmesprøjtning" fjernes på enkeltforsøget i PC markforsøg.

 • KEMIKALIER: Leveres af Teknologisk Institut.
  GØDNING: N-32 leveres af Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 25 - 29, Før 1. behandling
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
  Enårig rapgræs, væselhale, agerrævehale og italiensk rajgræs tælles hver for sig.
   
  P0314-05-2019, 28 dage efter behandling
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT biomasse, (en samlet visuel bedømmelse).
  Visuel bedømmelse af biomasse 6-10 steder pr. parcel, altid parvis i behandlet og ubehandlet. Se tekstafsnit Vejledning til registrering.
   
  ParcelSVIDNING/NEDV. karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen svidning, 10=helt nedvisnet.
  Bedømmes indenfor de første 1,5 meter af parcellen i den ende med startdosis (højeste dosis).
   


  VEJLEDNING TIL REGISTRERING:
  Der foretages 6-10 parvise bedømmelser ned gennem parcellerne. Bedømmelser skal udføres med stor tæthed hvor doseringskurven er stejl, dvs. hvor effekt begynder til der er fuld effekt.
  Se: Vejledning i bedømmelser i Landsforsøgene for yderligere information om optælling/bedømmelse.
  Bedømmelserne indføres i Opgørelsesskemaer til ukrudtsforsøg. Kontakt Jens Erik Jensen på mail eller 87405438 eller Poul Henning Petersen på mail eller 87405443, når der skal bedømmes, hvis du er i tvivl med hensyn til visuel bedømmelse i logaritmeforsøg.
  I forbindelse med kalibrering noteres den samlede dyseydelse/sprøjtevæskens flowrate (ml/sek), fremkørselshastigheden samt total volumen af den lille beholder (kemikaliebeholderen). Resultatet af bedømmelserne samt kalibreringsdata sendes umiddelbart herefter til Lotte Buch ltb@teknologisk.dk

  HØST: Forsøget høstes ikke forsøgsmæssigt.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet..
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Fordeling af ukrudtsbestanden
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Poul Henning Petersen: 87 40 54 43 / 20 10 22 97 eller på mail: php@seges.dk.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Jens Erik Jensen: 87 40 54 38 / 21 71 77 06 eller på mail: jnj@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Ammoniumsulfat-opløsningIntet faresymbol
  Atlantis OD GHS07 GHS09
  Broadway GHS09
  Cossack OD GHS09 GHS07
  Incelo GHS07 GHS09
  Mero EC 80 GHS07
  Othello GHS07 GHS09
  PG 26N GHS07 GHS09
  Rexade 440 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk