Nordic Field Trial System Version: 1.1.7198.16875
090881919 Gradueret dosering mod svampesygdomme i vinterhvede - OnFarmPLUS Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 10-05-2019
Fordelingsdato: 25-03-2019
Planansvarlig: Thomas Nitschke
Telefon: 72203377/72203377
Email: TNIT@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse om dosering af svampemidler efter biomasse resulterer i et højere udbytte end ved en ensartet dosering. Desuden undersøges sammenhæng mellem svampeangreb, biomasse og jordtype.

BAGGRUND: Grundlaget for at anbefale graduering af svampemidler efter biomasse er ikke stort, men flere forsøg peger i retning af et merudbytte. Teknologien til at graduere er til rådighed og der er mulighed for at bestemme afgrødens biomasse med CropSat, droner eller afgrødesensorer. Det er pt. en barriere, at landmændene ikke føler sig trygge ved graduering og efterlyser derfor dokumentation af fordele ved graduering. I dette forsøg afdækkes effekten af gradueret behandling ud fra biomassen og der udføres registreringer af svampesygdomme i st. 37, st. 55-61 og igen i st. 72 af Teknologisk Institut med specialudstyr, således at der for hver 10 meter igennem de enkelte parceller registreres svampe, sammenhørende med GPS koordinat for de enkelte delbedømmelser i parcellen.
Der udføres biomassemåling fra drone med multispektralt kamera med højpræcis GPS, som muliggør udformning af tildelingskort til gradueret tildeling af svampemidler i de enkelte parceller.
Biomassemålinger og svamperegistreringer skal desuden bruges i geostatistisk analyse til at undersøge sammenhæng mellem svampeangreb og biomasse, samt indgå som en forklarende variabel i analysen (af merudbytte ved gradueret tildeling af svampemidler).
Høst foretages af Teknologisk Institut med flowmåling og højpræsis GPS udstyr. Høstudbyttes georefereres punktvist som delmålinger i de enkelte parceller, hvilket muliggør en geostatistisk analyse af udbyttet.
Den geostatistiske analyse udføres af Teknologisk Institut og muliggør en forklaring af sammenhæng mellem biomassemåling, svamperegistrering og punktvise høstudbytter i parcellerne.

FORSØGSBETINGELSER: Der anlægge 2 forsøg i Torp og 1 i Benchmark. Forsøgene anlægges i en mark med relativ stor variation i jordtypen, men ikke med unaturlig stor variation. Forsøget anlægges i et område med erfaringsvis højt smittetryk af Septoria. Forsøget må bortset fra forsøgsbehandlingernr ikke behandles med svampemidler.

Anlægges forsøget i en mark, hvor den omkringliggende mark vækstreguleres, skal forsøget også vækstreguleres. Vær opmærksom på at hvis landmanden iblander svampemidler, kan der indgås aftale med landmanden om, at forsøget først sprøjtes med vækstreguleringsmidler og først herefter iblandes evt. svampemiddel, når den omkringliggende mark sprøjtes.

ARBEJDSFORDELING:
Teknologisk Institut:
 • Afsætning af forsøgsarealet med RTK GPS
 • 2. og 3. svampebehandling
 • Droneflyvninger
 • Sygdomsregistreringer i st. 37, 55-61 og st. 72. Der registreres i 10 meter intervaller igennem de enkelte parceller.
 • Flowhøst med specialmejetærsker
 • EM38 måling af forsøgsareale
  LFE:
 • Udvælger forsøgsareal
 • Aftaler med landmand vedr. grundbehandlinger m.m. Vær især OBS på vækstregulering foretages uden iblanding af svampemidler.
 • Svampebehandling med marksprøjte i led 2 og 3 i st. 32
 • Svamperegistrering i P02 (der vurderes repræsentativt sted i enden af led 1)

 • ANLÆGSDATA: Storparceller anlægges mellem sprøjtespor på arealer med 24 meter mellem disse. Længden af parceller skal være ca. 100 meter og forsøget skal anlægges så det dækker område af marken med variation. Se skitse

  Der sættes en hvid flexstok i hvert hjørne af hver parcel ved start og slut af hver parcel. Disse stokke skal afsættes med RTK-GPS af Teknologisk Institut. Kontakt Torben Pedersen, mobil 72203396, for afsætning af parcelhjørner med RTK-GPS.

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 1800m2. Høstparcel minimum 150m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.

  BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden svampebekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov. Det er MEGET vigtigt, at behovet for supplerende ukrudtsbekæmpelse og vækstregulering om foråret vurderes, og gennemføres rettidigt ved behov.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Svampebehandling
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Ingen bladsvampe-bek
  2Stadium 32
  0,3 l Prosaro EC 250Ensartet tilførsel
  Stadium 37 - 39
  0,6 l ViverdaEnsartet tilførsel
  0,6 l Ultimate S
  Stadium 55 - 61
  0,45 l Prosaro EC 250Ensartet tilførsel
  3Stadium 32
  0,3 l Prosaro EC 250Ensartet tilførsel
  Stadium 37 - 39
  Gradueret tildeling med 5 delt liniær doseringskurve.
  0,6 l ViverdaPositionbest. tilf.
  0,6 l Ultimate S
  Stadium 55 - 61
  Gradueret tildeling med 5 delt liniær doseringskurve.
  0,45 l Prosaro EC 250Positionbest. tilf.
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
 • Led 2 og 3 behandles i st. 32 (af LFE)
 • I led 3 udføres graduering af 2 og 3 svampebehandling efter følgende princip. Lav biomasse=-25% tildeling af normaldosis. Middel biomasse=normaldosis. Høj biomasse= +25% af normaldosis. Samlet set over de 4 gentagelse i led 3 tildeles mængde der svarer til dosis i led 2.

 •  

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2019, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 32, Alm. svamperegistrering - Udføres lokalt
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ledBRUNRUST % dækning.
   
  ledBRUNRUST % planter m.
   
  ledGULRUST % dækning.
   
  ledGULRUST % planter m.
   
  ledMELDUG % dækning.
   
  ledMELDUG % planter m.
   
  ledSEPTORIA % dækning.
   
  ledSEPTORIA % planter m.
   
  ledHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  ledHVEDEBLADPLET % planter m.
   
  P03Stadium 37 - 39, Før 2. behandling, i st. 37-39. Udføres af Teknologisk Institut med GPS udstyr i delmålinger med 10 meters interval igennem alle parceller.
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P04Stadium 55 - 61, Før 3. behandling, i st. 55-61 (laves dagen før behandling, så der kan laves gradueret tildelingskort efter biomasse) Udføres af Teknologisk Institut med GPS udstyr i delmålinger med 10 meters interval igennem alle parceller.
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P05Stadium 72, 3 uger efter sidste behandling, Udføres af Teknologisk Institut med GPS udstyr i delmålinger med 10 meters interval igennem alle parceller.
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P06Stadium 90, Høst, Høstes med flowhøstmejetærsker af Koldkærgård
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve (min. 500 g.) pr. parcel som repræsenterer hele parcellen. Prøven analyseres på parcelniveau
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   


  PRØVEUDTAGNING:

  HØST: Der udtages samlet prøve fra flowhøst der repræsenterer hele parcellen.
  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger indberettes til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter: Faglig vurdering- her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Prosaro EC 250 GHS07 GHS08 GHS09
  Ultimate S GHS07
  Viverda GHS09 GHS08 GHS07

  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk