Nordic Field Trial System Version: 1.1.7339.26369
070631919 Kobber til vårbyg Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 15-10-2019
Fordelingsdato: 13-03-2019
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Ann Britt Værge
Telefon: 7220 1032
Email: abv@teknologisk.dk


FORMÅL: Det er formålet med forsøgene at undersøge, hvilken betydning lave kobbertal i praksis har på udbyttet.


BAGGRUND: Ifølge teorien kan mikronæringsstoffer som kobber være den begrænsende faktor for udbyttet i planteproduktionen. Observationer fra marken har givet anledning til, at undersøge om kobber kan være den begrænsende faktor for udbyttet i vårbyg. Kobbermangel forekommer oftest på sandjord og jorde med et højt indhold af organisk stof (OM). I 2017 gav et enkeltforsøg på JB1 (Cu-tal under 0,6) et merudbytte for tilførsel af 10 kg kobbersulfat. På arealer hvor der praktiseres pløjefri dyrkning forventes et højt indhold af OM i pløjelaget, hvor kobber kan bindes hårdt. Denne forsøgsserie belyser, om lave kobbertal er ensbetydende med at afgrøden er i kobbermangel.


FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene skal gennemføres på arealer med vårbyg og lave kobbertal (Maks 1,0). Forsøgene fordeles på varierende jordtyper (JB1, JB2, JB3-4 og JB5-7). Det ses gerne, at enkelte forsøgsarealer er på marker, hvor der gennem flere år (minimum 4 år) er praktiseret pløjefri dyrkning.

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges i 6 gentagelser. Design følges i PC Markforsøg.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 6 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Arealet skal altid grundgødskes med rigelige mængder N, P, K, Mg, Mn og S samt evt. andre mikronæringsstoffer end kobber. Der må ikke tilføres anden Cu-gødning end forsøgsgødningen.

Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kobber
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
215-03-2019

Før såning
2,5 kg Cu10 kg Kobbersulfat 25
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:

 • Inden såning gødskes led 2 med 10 kg Kobbersulfat 25 pr. ha

  Kobbersulfat opløses i hvad der svare til 100-200 liter vand pr. ha. Kobbersulfat udsprøjtes uden klæbemiddel.

 • GØDNING: leveres af Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0114-03-2019, Ved anlæg, før gødskning
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  CUT, 0 -25 cm dybde
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  P02Stadium 25
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  Planteprøve til Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2). Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE. Koldkærgård skyller og tørrer prøven samt videresender til Yara i England.
  SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
  MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  K, % i ts (mineralstofanalyse)
  MG, % i ts (mineralstofanalyse)
  CA, % i ts (mineralstofanalyse)
  CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  P03Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  PLANTEPRØVE: Planteprøver jævnfør metode: Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2), se vejledningen: Udtagning af planteprøver i forsøg til diagnosticering af afgrødens næringsstoftilstand.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  MEDFINANSIERING: Promilleafgiftsfonden og Miljø- og Fødevareministeriet har deltaget i finansieringen af projektet.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Konsulent Mette Langgaard Jensen: 61 20 27 01 eller på mail: mlje@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  15-03-2019Tekstafsnit med forsøgsbehandlinger rettet (ABV).  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk