Nordic Field Trial System Version: 1.1.7339.26369
070391919 Stigende N - Kvælstofmængder til havre uden husdyrgødning Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 07-06-2019
Fordelingsdato: 25-02-2019
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Ann Britt Værge
Telefon: 7220 1032
Email: abv@teknologisk.dk


FORMÅL: At bestemme det økonomisk optimale kvælstofniveau og delingsstrategi for havre.

BAGGRUND: Forsøgene anvendes til at opnå forståelse for sammenhænge mellem kvælstofbehov og forfrugter, jordtyper, tidligere tilført husdyrgødning mv. Desuden anvendes forsøgene som grundlag for at fastsætte økonomisk optimale kvælstofnormer til havre. Derudover skal forsøgene vise, om man med en passende delingsstrategi kan opnå samme eller højere udbytte samtidig med, at proteinprocenten øges. Tildelingsstrategierne i led 4 og 7-10 gennemføres efter lignende forsøgsplaner hos ADAS i England.


FORSØGSBETINGELSER: Der må ikke tilføres husdyrgødning i vækstsæsonen. Ved mistanke om manganmangel, skal forsøgsarealet sprøjtes med 5 kg mangansulfat pr. ha. Der må ikke etableres efterafgrøder i afgrøden før høst.
Der skal foretages droneflyvninger i forsøgene, som udføres af forsøgsenheden. Hvis ikke forsøgsenheden har adgang til drone, koordineres droneflyvning med Teknologisk Insitut.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
HandelsgødningerMangansulfat 32Ved behov
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Arealet skal altid grundgødskes med rigelige mængder P, K, Mg og S samt evt. mikronæringsstoffer. Ved mistanke om manganmangel, skal forsøgsarealet sprøjtes med 5 kg mangansulfat pr. ha.
Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen kvælstof
201-03-2019

Før såning
40 kg N148 kg NS 27-4
301-03-2019

Før såning
80 kg N296 kg NS 27-4
401-03-2019

Før såning
120 kg N444 kg NS 27-4
501-03-2019

Før såning
160 kg N593 kg NS 27-4
601-03-2019

Før såning
200 kg N741 kg NS 27-4
701-03-2019

Før såning
60 kg N222 kg NS 27-4
Stadium 31 - 32
60 kg N222 kg NS 27-4
8Stadium 13
60 kg N222 kg NS 27-4
Stadium 31 - 32
60 kg N222 kg NS 27-4
9Stadium 13
30 kg N111 kg NS 27-4
Stadium 31 - 32
90 kg N333 kg NS 27-4
1001-03-2019

Før såning
40 kg N148 kg NS 27-4
Stadium 31 - 32
40 kg N148 kg NS 27-4
Stadium 37
40 kg N148 kg NS 27-4
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: al gødning bredspredes. Hvis det er muligt må kvælstofgødningen ved såning gerne placeres - der skrives et notat herom.
  • Før såning: Led 2-7 og 10 skal tilføres kvælstof før såning. Forsøgsgødningen skal ud lige før såning, men efter såbedsharvningerne for at undgå overslæbning mellem parcellerne. Alternativt placeres gødningen ved såning.
  • Efter fremspiring i st. 13: led 8 og 9 tildeles henholdsvis 60 og 30 kg N
  • Stadium 31-32: Led 7-10 tildeles henholdsvis 60, 60, 90 og 40 kg N
  • Stadium 37: Led 10 tildeles 40 kg N

GØDNING: NS 27-4 leveres af Teknologisk Institut.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0101-03-2019, Ved anlæg, før gødskning
ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
N-MIN, prøvedybde, cm
NO3-N, ppm i prøvedybde
NH4-N, ppm i prøvedybde
TØRSTOF, % i prøvedybde
N-MIN, kg i prøvedybde
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
TOTAL N, % i jord 0-25 cm
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
P02Stadium 31 - 32, Før gødskning
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS GreenSeeker.
 
P03Stadium 45
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
P04Stadium 73
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelMELDUG % dækning.
af grønt bladareal
 
ParcelHAVREBLADPLET % dækning.
af grønt bladareal
 
ParcelRUST % dækning.
af grønt bladareal
 
P05Stadium 90, Ved høst
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
1000 KORNSVÆGT, g
HL-VÆGT, kg
RENHED, % i råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
SORTERING, % kerner > 2,5 mm
VAND, % i kerne/frø
SORTERING, % kerner > 2,8 mm
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 


TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut, AgroTech (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Lotte Buch (ltb@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

MEDFINANSIERING: Miljø- og Fødevareministeriet har deltaget i finansieringen af projektet.

KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Torkild Birkmose: 30 31 39 77 eller på mail: tsb@seges.dk.

Rettelser:
DatoTekst
07-06-2019Bedømmelse af svampesygdomme i P04 rettet således at det stemmer overens med havre som afgrøde og ikke byg (ABV).Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk