Nordic Field Trial System Version: 1.1.7339.26369
070641919 Strategi for kvælstof og vækstregulering i vinterhvede Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 20-02-2019
Fordelingsdato: 25-02-2019
Planansvarlig: Ann Britt Værge
Telefon: 7220 1032
Email: abv@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge sammenhængen mellem kvælstoftildeling og vækstregulering i vinterhvede.

BAGGRUND: Forsøgene anvendes til at opnå forståelse for, hvordan en deling af kvælstoffet kan påvirke høstudbyttet og risikoen for lejesæd, samt hvordan vækstregulering kan påvirke kvælstofstrategien. Ved optimale kvælstofkvoter øges risikoen for lejesæd. Det kan være en fordel af dele kvælstoftildelingen samt behandle med vækstregulering på forskellige tidspunkter.

FORSØGSBETINGELSER: Sorten skal være Benchmark eller Sheriff. Forsøget anlægges på arealer med et højt udbytteniveau og god forfrugt. Der skal være husdyrgødning i forhistorien. Ved tvivl om arealudvælgelse kontaktes Landskonsulent Torkild S. Birkmose: 30 31 39 77.

ANLÆGSDATA: Det foretrækkes at bruttoparceller anlægges i mindst 3 m's bredde, hvis muligt.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 30m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Arealet skal altid grundgødskes med rigelige mængder P, K, Mg og S samt evt. mikronæringsstoffer. Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen og forsøgsarealet må ikke vækstreguleres af forsøgsværten.

Ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Der må ikke vækstreguleres udover forsøgsbehandlinger.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
115-03-2019

Medio marts
100 kg N370 kg NS 27-4
Stadium 31
100 kg N370 kg NS 27-4
215-03-2019

Medio marts
100 kg N370 kg NS 27-4
Stadium 31
50 kg N185 kg NS 27-4
Stadium 3750 kg N185 kg NS 27-4
315-03-2019

Medio marts
150 kg N556 kg NS 27-4
Stadium 31
100 kg N370 kg NS 27-4
415-03-2019

Medio marts
150 kg N556 kg NS 27-4
Stadium 31
50 kg N185 kg NS 27-4
Stadium 3750 kg N185 kg NS 27-4
515-03-2019

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
Stadium 31
100 kg N370 kg NS 27-4
Stadium 3750 kg N185 kg NS 27-4


Faktor 2: Vækstregulering
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
AIngen vækstreguler.
BStadium 32 - 330,4 l Medax Top
0,4 l Ammoniumsulfat-opløsning
CStadium 32 - 330,4 l Medax Top
0,4 l Ammoniumsulfat-opløsning
Stadium 370,4 l Medax Top
0,4 l Ammoniumsulfat-opløsning
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Kvælstof:
 • Ved 1. kvælstoftildeling ca. 15/3 skal led 1 og 2 tildeles 100 kg N/ha, led 3 og 4 tildeles 150 kg/ha, og led 5 tildeles 50 kg N/ha.
 • Ved 2. kvælstoftildeling i st. 31 skal led 1, 3 og 5 tildeles 100 kg N/ha og led 2 og 4 tildeles 50 kg N/ha.
 • Ved 3. kvælstoftildeling i st. 37 skal led 2, 4 og 5 tildeles 50 kg N/ha.

  Vækstregulering:
  Vandmængde 150-200 l pr. ha.
 • I st. 32 vækstreguleres med 0,4 l Medax Top tilsat 0,4 l Ammoniumsulfat i led B og C
 • I st. 37 vækstreguleres med 0,4 l Medax Top tilsat 0,4 l Ammoniumsulfat i led C

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut
  GØDNING: Forsøgsgødningen leveres af Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-03-2019, Tidlig forår
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse: 0,5 kg jord
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  N-MIN, kg i prøvedybde
  P02Stadium 32 - 33
  ParcelNDVI-REFLEKTANS GreenSeeker.
   
  P0328-06-2019, 28 dage efter sidste behandling
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelSTRÅLÆNGDE cm, fra jord til aks.
  Måles i cm fra jordoverflade til bunden af aks.
   
  P0419-07-2019, 7 uger efter sidste sprøjtning
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P05Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  ParcelFOTO digital.
  Se tekstafsnit FOTO
   


  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-markforsøg.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-markforsøg.

  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut, AgroTech (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Lotte Buch (ltb@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  FOTO: Hvis der er lejesæd i parcellen tages et foto af hele parcellen. Billedet skal vise omfanget af lejesæd. Billeder oploades til PC-Markforsøg.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  MEDFINANSIERING: Miljø- og Fødevareministeriet har deltaget i finansieringen af projektet.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Torkild Birkmose: 30 31 39 77 eller på mail: tsb@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Ammoniumsulfat-opløsningIntet faresymbol
  Medax Top GHS07


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk