Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
070411919 Cultan-gødskning i vinterhvede Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 20-02-2019
Fordelingsdato: 25-02-2019
Planansvarlig: Ann Britt Værge
Telefon: 7220 1032
Email: abv@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekten af den såkaldte Cultangødskning (punktnedfældning af ammonium) i vinterhvede på arealer med reduceret jordbearbejdning.

BAGGRUND: I Tyskland har man i visse områder i gennem mange år gødsket efter Cultan princippet. Det består i punktplacering af ammonium, som frigives langsomt i jorden. På arealer med reduceret jordbearbejdning sikrer punktplacering under de øverste 3-5 cm, at der sker en mindre immobilisering af kvælstof i forhold til bredspredt gødning, fordi placeringen sker under laget med et højt indhold af organisk stof.

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges på arealer med forventet stor kvælstofrespons. Forfrugt korn og kun begrænsede mængder af tilført husdyrgødning eller organisk gødning de foregående 5 år. Der må ikke anlægges efterafgrøder i afgrøden før høst.
Forsøgene skal som udgangspunkt anlægges på JB 4-6 med reduceret jordbearbejdning. Hvis der ikke kan findes tilstrækkelig med forsøgsarealer med reduceret jordbearbejdning kan der suppleres op med pløjede arealer.

ARBEJDSFORDELING:
 • Cultan-gødskning udføres af Teknologisk Institut


 • DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Høstparcel minimum 15m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Arealet skal altid grundgødskes med rigelige mængder P, K, Mg og S samt evt. mikronæringsstoffer. Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen.

  Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Ukrudtsbekæmpelsen skal være optimalt tilpasset forekommende ukrudtsarter på arealet.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Kvælstof
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  131-03-2019

  Sidst i marts
  60 kg N222 kg NS 27-4
  Bredspredt
  28-04-2019

  Sidst i april
  20 kg N74 kg NS 27-4
  Bredspredt
  231-03-2019

  Sidst i marts
  60 kg N222 kg NS 27-4
  Bredspredt
  28-04-2019

  Sidst i april
  80 kg N296 kg NS 27-4
  Bredspredt
  331-03-2019

  Sidst i marts
  60 kg N222 kg NS 27-4
  Bredspredt
  28-04-2019

  Sidst i april
  140 kg N518 kg NS 27-4
  Bredspredt
  431-03-2019

  Sidst i marts
  100 kg N1250 kg Ammoniumsulfatopl. NS 8-9
  CULTAN
  28-04-2019
  Sidst i april
  40 kg N148 kg NS 27-4
  Bredspredt
  531-03-2019

  Sidst i marts
  100 kg N1250 kg Ammoniumsulfatopl. NS 8-9
  Uddriblet
  28-04-2019
  Sidst i april
  40 kg N148 kg NS 27-4
  Bredspredt
  631-03-2019

  Sidst i marts
  100 kg N1250 kg Ammoniumsulfatopl. NS 8-9
  CULTAN
  28-04-2019
  Sidst i april
  100 kg N370 kg NS 27-4
  Bredspredt
  731-03-2019

  Sidst i marts
  100 kg N417 kg DAN-gødn. 24-0-0-6
  CULTAN
  28-04-2019
  Sidst i april
  40 kg N148 kg NS 27-4
  Bredspredt
  831-03-2019

  Sidst i marts
  100 kg N417 kg DAN-gødn. 24-0-0-6
  CULTAN
  28-04-2019
  Sidst i april
  100 kg N370 kg NS 27-4
  Bredspredt
  931-03-2019

  Sidst i marts
  100 kg N370 kg NS 27-4
  Bredspredt
  28-04-2019
  Sidst i april
  40 kg N148 kg NS 27-4
  Bredspredt
  1031-03-2019

  Sidst i marts
  100 kg N370 kg NS 27-4
  Bredspredt
  28-04-2019
  Sidst i april
  100 kg N370 kg NS 27-4
  Bredspredt
  1131-03-2019
  Sidst i marts
  200 kg N2500 kg Ammoniumsulfatopl. NS 8-9
  CULTAN
  1231-01-2019
  Sidst i marts
  20 kg N74 kg NS 27-4
  Bredspredt
  28-04-2019
  Sidst i april
  180 kg N667 kg NS 27-4
  Bredspredt
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  Sidst i marts:
 • I led 1-3, 9, 10 og 12 bredspredes NS 27-4
 • I led 4, 6, 7, 8 og 11 udbringes ammoniumsulfatopløsning NS 8-9 eller Dangødning 24-0-0-6 med Cultan-udstyr
 • I led 5 uddribles ammoniumsulfatopløsning NS 8-9. Uddriblingen sker med gødningsdyser monteret på CULTAN-maskinen

  Sidst i april:
 • I alle led undtagen led 11 bredspredes NS 27-4

 • GØDNING: leveres af Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 20, Tidlig forår
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  N-MIN, kg i prøvedybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  P02Stadium 34
  ParcelNDVI-REFLEKTANS GreenSeeker.
   
  P03Stadium 73 - 75
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P04Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Lotte Buch (ltb@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  MEDFINANSIERING: Miljø- og Fødevareministeriet har deltaget i finansieringen af projektet.

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Torkild Birkmose: 30 31 39 77 eller på mail: tsb@seges.dk.
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk