Nordic Field Trial System Version: 1.1.7339.26369
050511919 Radrensning og båndsprøjtning i spinat til frøavl Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 12-09-2019
Fordelingsdato: 17-03-2019
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge mulighederne for at anvende radrensning og båndsprøjtning til bekæmpelse af ukrudt i spinat til frø.

BAGGRUND: Mulighederne for kemisk renholdelse i spinat bliver begrænset efterhånden som antallet af aktivstoffer til rådighed bliver mindre. En mekanisk renholdelse mellem rækkerne kunne være en mulighed til at begrænse behovet for kemi i frømarken. Dette forsøg skal vise mulighederne for mekanisk renholdelse samt båndsprøjtning i spinat til frø.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges i spinat til frøavl, hvor der forventes forekomst af bredbladet ukrudt.

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges i striber. Stribens bredde tilpasses radrenser og båndsprøjtens bredde, som er 3 m. Led 1 behandles med en 3 m bred forsøgssprøjte. Striben passes ind mellem plejespor samt hanplante-rækker. Der skal være værn mellem parceller i striben for at give mulighed for at hæve/sænke radrenseren og tænde slukke båndsprøjten. Parcelgrænser på tværs af forsøget kan evt. laves efter endt ukrudtsbehandling ved at køre på tværs af parceller med GPS-styret traktor. Høstparcellens størrelse skal være minimum 20 x 3 m, og det skal sikres, at radrenseren har kørt optimalt i hele parcellen. Der vil være kørespor fra radrenseren, dog ens for alle parceller. Design skal evt. tilpasses af Teknologisk Institut.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 60m2. Høstparcel minimum 60m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Forsøget gødes som omgivende mark.På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden ukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Forsøgsarealet skal renholdes for sygdomme. Der behandles for skadedyr som i den omgivende mark. Udførte behandlinger skal oprettes i PC-Markforsøg.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
101-04-2019
0-3 dage efter såning, Jordmiddel
0,2 l Command CS
0,5 l Proman
Bredsprøjtning
07-04-2019
Ukrudt på kimbladsstadiet
1,5 l Betanal
Bredsprøjtning
13-04-2019
1 l Betanal
Bredsprøjtning
22-04-2019
1 l Betanal
Bredsprøjtning
29-04-2019
2 l Asulox
0,5 l Agropol
Bredsprøjtning
201-04-2019
0-3 dage efter såning, Jordmiddel
0,2 l Command CS
0,5 l Proman
Båndsprøjtning
07-04-2019
Ukrudt på kimbladsstadiet
Radrensning
13-04-2019
1 l Betanal
Båndsprøjtning
17-04-2019
Ukrudt på kimbladsstadiet mellem rækker
Radrensning
22-04-2019
1 l Betanal
Båndsprøjtning
29-04-2019
2 l Asulox
0,5 l Agropol
Båndsprøjtning
301-04-2019
0-3 dage efter såning, Jordmiddel
0,2 l Command CS
0,5 l Proman
Båndsprøjtning
07-04-2019
Ukrudt på kimbladsstadiet
Radrensning
13-04-2019
1 l Betanal
Båndsprøjtning
17-04-2019
Ukrudt på kimbladsstadiet mellem rækker
Radrensning
22-04-2019
1 l Betanal
Båndsprøjtning
27-04-2019
Ukrudt på kimbladsstadiet mellem rækker
Radrensning
29-04-2019
2 l Asulox
0,5 l Agropol
Båndsprøjtning
401-04-2019
0-3 dage efter såning, Jordmiddel
0,2 l Command CS
0,5 l Proman
Båndsprøjtning
07-04-2019
Ukrudt på kimbladsstadiet
Radrensning
13-04-2019
1 l Betanal
Båndsprøjtning
17-04-2019
Ukrudt på kimbladsstadiet mellem rækker
Radrensning
22-04-2019
1 l Betanal
Båndsprøjtning
27-04-2019
Ukrudt på kimbladsstadiet mellem rækker
Radrensning
29-04-2019
2 l Asulox
0,5 l Agropol
Båndsprøjtning
07-05-2019
Ukrudt på kimbladsstadiet mellem rækker
Radrensning
501-04-2019
0-3 dage efter såning, Jordmiddel
0,2 l Command CS
Båndsprøjtning
07-04-2019
Ukrudt på kimbladsstadiet
Radrensning
13-04-2019
0,15 l Pixxaro EC
Båndsprøjtning
17-04-2019
Ukrudt på kimbladsstadiet mellem rækker
Radrensning
22-04-2019
1 l Asulox
0,5 l Agropol
Båndsprøjtning
27-04-2019
Ukrudt på kimbladsstadiet mellem rækker
Radrensning
29-04-2019
1 l Asulox
0,5 l Agropol
Båndsprøjtning
07-05-2019
Ukrudt på kimbladsstadiet mellem rækker
Radrensning
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:

SPRØJTNING:
Vandmængde 150-200 l pr. ha.
 • Led 1: Alle behandlinger bredsprøjtes. Der behandles 1. gang straks efter såning (max. 3 dage efter såning).
 • Led 2-5: Alle behandlinger udføres med båndsprøjte.
 • Led 2-5 sprøjtes 1. gang straks efter såning (max 3 dage efter såning), ca. 1. april. Der må ikke behandles, hvis der er udsigt til frost de kommende 5 dage.
 • Led 2-5 behandles dernæst ca. den 13., 22. og 29. april med ca. 7 dages mellemrum.
 • Ved behandling med Pixxaro i led 5 en 13. april skal spinaten have minimum 4 blade, ellers kontaktes BArthold Feidenhans´l.
  - Timing af behandlinger følger antal dage mellem behandlingstidspunkter, dato er kun vejledende.

  RADRENSNING:
 • Led 2-5 radrenses ved ukrudtets kimbladsstadie, ca 7. april.
 • Led 2-5 radrenses igen når ukrudt i mellem rækker er på kimbladsstadie, ca. 10 dage efter 1. radrensning.
 • Led 2-5 radrenses igen når ukrudt i mellem rækker er på kimbladsstadie, ca. 10 dage efter 2. radrensning.
 • led 5 radrenses yderligere ca. 10 dage senere, den 7. maj.
  Radrensninger foretages med ombygget radrenser.
  Antal radrensninger aftales i samråd med Barthold Feidenhans´l.
  Vejrdata på behandlingstidspunkterne indberettes i notat på enkeltforsøget. Temperatur, skydække og tidspunkt for sprøjtning noteres.

  OBS: Hvis det ønskes at anvende skema til beregning af kemikalier til de behandlede led skal specifikationen "Bredsprøjtning" og "Båndsprøjtning" fjernes på enkeltforsøget i PC markforsøg.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2019, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P0207-04-2019, Før 1. radrensning
  ParcelGRÆSUKRUDT i række planter/m2.
  Tælles inden for tællerammen på 1 af placeringerne hvor der også tages foto, se VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT mellem rækker planter/m2.
  Tælles inden for tællerammen på 1 af placeringerne hvor der også tages foto, se VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  ParcelTOKIMBLADET UKR. mellem rækker planter/m2, .
  Hvis der er en dominerende art, optælles den for sig.
  Tælles inden for tællerammen på 1 af placeringerne hvor der også tages foto, se VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  ParcelTOKIMBLADET UKRUDT i række planter/m2, .
  Hvis der er en dominerende art, optælles den for sig.
  Tælles inden for tællerammen på 1 af placeringerne hvor der også tages foto, se VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  P0317-04-2019, Før 2. radrensning
  ParcelGRÆSUKRUDT i række planter/m2.
  Tælles inden for tællerammen på 1 af placeringerne hvor der også tages foto, se VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT mellem rækker planter/m2.
  Tælles inden for tællerammen på 1 af placeringerne hvor der også tages foto, se VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  ParcelTOKIMBLADET UKR. mellem rækker planter/m2, .
  Hvis der er en dominerende art, optælles den for sig.
  Tælles inden for tællerammen på 1 af placeringerne hvor der også tages foto, se VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  ParcelTOKIMBLADET UKRUDT i række planter/m2, .
  Hvis der er en dominerende art, optælles den for sig.
  Tælles inden for tællerammen på 1 af placeringerne hvor der også tages foto, se VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  P0427-04-2019, Før 3. radrensning
  ParcelGRÆSUKRUDT i række planter/m2.
  Tælles inden for tællerammen på 1 af placeringerne hvor der også tages foto, se VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT mellem rækker planter/m2.
  Tælles inden for tællerammen på 1 af placeringerne hvor der også tages foto, se VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  ParcelTOKIMBLADET UKR. mellem rækker planter/m2, .
  Hvis der er en dominerende art, optælles den for sig.
  Tælles inden for tællerammen på 1 af placeringerne hvor der også tages foto, se VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  ParcelTOKIMBLADET UKRUDT i række planter/m2, .
  Hvis der er en dominerende art, optælles den for sig.
  Tælles inden for tællerammen på 1 af placeringerne hvor der også tages foto, se VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  P0507-05-2019, Før 4. radrensning
  ParcelGRÆSUKRUDT i række planter/m2.
  Tælles inden for tællerammen på 1 af placeringerne hvor der også tages foto, se VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT mellem rækker planter/m2.
  Tælles inden for tællerammen på 1 af placeringerne hvor der også tages foto, se VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  ParcelTOKIMBLADET UKR. mellem rækker planter/m2, .
  Hvis der er en dominerende art, optælles den for sig.
  Tælles inden for tællerammen på 1 af placeringerne hvor der også tages foto, se VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  ParcelTOKIMBLADET UKRUDT i række planter/m2, .
  Hvis der er en dominerende art, optælles den for sig.
  Tælles inden for tællerammen på 1 af placeringerne hvor der også tages foto, se VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  P0628-05-2019, 3 uger efter sidste behandling
  ParcelGRÆSUKRUDT i række planter/m2.
  Tælles inden for tællerammen på 1 af placeringerne hvor der også tages foto, se VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT mellem rækker planter/m2.
  Tælles inden for tællerammen på 1 af placeringerne hvor der også tages foto, se VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  ParcelTOKIMBLADET UKR. mellem rækker planter/m2, .
  Hvis der er en dominerende art, optælles den for sig.
  Tælles inden for tællerammen på 1 af placeringerne hvor der også tages foto, se VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  ParcelTOKIMBLADET UKRUDT i række planter/m2, .
  Hvis der er en dominerende art, optælles den for sig.
  Tælles inden for tællerammen på 1 af placeringerne hvor der også tages foto, se VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  P07Stadium 90, Høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård (lærredspose).
  Prøvestørrelse: 5 kg. Prøverne videresendes af Koldkærgård til analyse.
  RENHED, % i råvare ved maskinrensning
  RENT FRØ, % i maskinrenset vare
  ledKERNE/FRØ-PRØVE2 til Koldkærgård (plastpose).
  Prøvestørrelse: 0.2 kg
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
   
  ParcelFRØSÆTNING karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen frø, 10=god ensartet frøsætning.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT biomasse, (visuel bedømmelse).
  Hvis der er en dominerende art, optælles den for sig.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
  Se tekstafsnit SPILD
   


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER:
  Der optælles enkimbladet og tokimbladet ukrudt hhv. i rækken og mellem rækker. Rækkens bredde svarer til rækkebredden på båndsprøjten.
  Efterhånden som afgrøden vokser, vurderes det, om det giver mening at optælle ukrudt i selve rækken.

  KERNE/FRØ PRØVE: Teknologisk Institut videresender prøverne til analyse for renhed og rent frø hos Vikima Seed.
  Vikima Seed
  Industriparken 9
  4960 Holeby

  SPILD: En præcis opgørelse af spildet er meget vigtig for tolkningen af resultaterne. Derfor er det af stor betydning, at spildet opgøres så præcist som overhovedet muligt, og der bruges den nødvendige tid på arbejdet. Anvend mappen "Værktøj til bedømmelser af spild i frøgræsmarker" eller Se "Instruktion for opgørelse af spild i forsøg"

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – FRØGRÆS Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Barthold Feidenhans´l : 87 40 54 25 / 40 30 17 78 eller på mail: baf@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  12-03-2019Tekstafsnit omkring fotos er slettet (LTB)
  20-03-2019Tilføjet specifikation ang. Pixxaro under vejledning til forsøgsbehandlinger (LTB)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Agropol GHS05 GHS07
  Asulox GHS07 GHS09
  Betanal GHS09
  Pixxaro EC GHS09 GHS07
  Proman GHS08 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk